• Start
  • Wiadomości
  • Rozpoczyna się budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Stryjewskiego. Zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej

Rozpoczyna się budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Stryjewskiego. Zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej

W poniedziałek, 17 stycznia, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na 140-metrowym odcinku wspomnianej ul. Stryjewskiego. Zmienione zostaną także rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Realizowana inwestycja ma zapobiec podtopieniom, które pojawiają się na tej ulicy po większych opadach.
( Publikacja: 13.01.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rozpoczyna się budowa m.in kanalizacji deszczowej, która ma zapobiec lokalnym podtopieniom na ul. Stryjewskiego
Rozpoczyna się budowa m.in kanalizacji deszczowej, która ma zapobiec lokalnym podtopieniom na ul. Stryjewskiego
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

17 stycznia zamknięty zostanie około 140-metrowy odcinek ulicy Stryjewskiego od włączenia w ul. Sienną do skrzyżowania z ul. Falck Polonusa. Ulica Sienna w okolicy skrzyżowania z ul. Tamka i ul. Stryjewskiego będzie nieprzejezdna.

- Lokalnie ruch odbywać się będzie ulicami Tamka, Jeremiasza Falck Polonusa i ulicą Zimną. Przejazd ulicą Zimną możliwy będzie jedynie dla samochodów osobowych. Pojazdy ciężarowe i dostawcze powinny poruszać się ulicami obecnie uczęszczanymi  - ulicą Tamka, Pawią lub Hożą. Ruch pojazdów oraz autobusów miejskich odbywać się będzie poprzez ulicę Wosia Budzysza. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca marca br. - informuje Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

 

2
Mat. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Linie 111, N8 - tymczasowa zmiana trasy w związku z budową kanalizacji deszczowej na Stogach

Od 17 stycznia, do odwołania, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych 111 i N8. Skorygowane zostaną wszystkie rozkłady jazdy.

Trasa w kierunku Górek Zachodnich:

Pomiędzy przystankami: Dickensa (n/ż) 01 a Zimna 01 autobusy pojadą ulicami: Sienną - Budzysza - Stryjewskiego - i dalej po stałej trasie. Zawieszona zostanie obsługa przystanku Kaczeńce - Sienna (n/ż) 01. Autobusy będą zatrzymywać się na przystankach Kaczeńce (n/ż) 04 i Ugory eMOCja (n/ż) 04.

Trasa w kierunku przeciwnym: bez zmian.

 

Stryjewskiego ZTM

 

Na odcinku ul. Stryjewskiego zbudowana zostanie nowa sieć kanalizacyjna i kolektor deszczowy

Inwestycja realizowana będzie na odcinku od wybudowanej w ubiegłym roku przepompowni, (która powstała w pobliżu skrzyżowania ul. Stryjewskiego, Tamka i Siennej) do ul. Zimnej. Celem tego projektu jest eliminacja podtopień w rejonie ul. Stryjewskiego, które zdarzają się przy nawalnych deszczach i wysokich stanach wody na Martwej Wiśle. Nowa kanalizacja powinna poprawić sposób odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni.

Wody opadowe czy roztopowe będą odprowadzane do rzeki Martwa Wisła. Przed odprowadzeniem zostaną oczyszczone w zaprojektowanej stacji podczyszczania wód opadowych, która składać się będzie ze specjalnego osadnika i separatora oraz przelewu nadmiarowego.

W ramach prac, poza przebudową podziemnych sieci (także teletechnicznych i gazowych), zmodernizowane zostaną istniejące chodniki, nawierzchnia jezdni i oświetlenie. Zadanie to będzie koordynowane wspólnie przez dwie miejskie jednostki: Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska i spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

Umowę na realizację robót podpisano z firmą STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 8,3 mln złotych. Te zakończą się w grudniu 2022 r.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POliŚ 2014-2020: „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk".

Na terenie zaplanowanej inwestycji dominuje zabudowa wielorodzinna. Znajdują się tu jezdnie asfaltowe, gruntowe, brukowe betonowe oraz chodniki betonowe. Na terenach pomiędzy budynkami oraz drogami nie brakuje zieleni: traw, krzewów oraz drzew.

Ul. Stryjewskiego ma zmienną szerokość (od około 6 m do około 7 m) i nawierzchnię bitumiczną. Jest też chodnik o szerokości ok. 2 metrów, który po przebudowie będzie miał szerokość 2,4 metra. W pobliżu skrzyżowania z ul. Zimną funkcjonuje z kolei przystanek autobusowy, także o nawierzchni bitumicznej, który po zakończeniu robót zostanie odtworzony.

To kolejna inwestycja na Stogach, która ma rozwiązać problem lokalnych podtopień

Jesienią 2021 r. zakończyła się budowa przepompowni - na istniejącym kolektorze deszczowym. Jej wydajność wynosi 1,8 m szesc/s. Zbiera wodę z "deszczówki" i przenosi ją do ujścia przy Martwej Wiśle. Obiekt ma powierzchnię około 83 m kw.

W ramach tej inwestycji wybudowano również trzy pompy zatapialne i niewielki zbiornik. Przy okazji przebudowany został również kolektor deszczowy, którego ujście poprowadzono do rzeki.

Wcześniej na Stogach zbudowano duży ogród deszczowy pomiędzy kilkoma blokami mieszkalnymi. Prace prowadzono na trzech nieutwardzonych podwórkach: przy ul. Stryjewskiego 16, 18, 20, ul. Wrzosy 2, 4 oraz ul. Skiby 1, 2 i 5. W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnie na utwardzone i nieprzepuszczalne: z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych i zbudowano system małej retencji - w postaci połączonych ogrodów deszczowych oraz zieleni towarzyszącej. Został on podłączony do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Kanalizację deszczową przebudowano także na zmodernizowanym odcinku torowiska na ul. Stryjewskiego.