• Start
  • Wiadomości
  • Stogi. Kolektor deszczowy i kanalizacja gotowe. Będzie bezpieczniej po opadach

Stogi. Kolektor deszczowy i kanalizacja gotowe. Będzie bezpieczniej po opadach

Jak informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, zakończyła się budowa kolektora i sieci podziemnych na ul. Stryjewskiego. Odtworzono już nawierzchnię jezdni. Obecnie trwają jeszcze prace porządkowe, a lada dzień rozpocznie się procedura odbiorowa inwestycji.
( 30.10.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zakończyła się budowa kolektora i sieci podziemnych na ul. Stryjewskiego
Zakończyła się budowa kolektora i sieci podziemnych na ul. Stryjewskiego
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Gdzie wybudowano nowy kolektor na Stogach?

Roboty realizowano przez dziewięć miesięcy w ul. Stryjewskiego, na odcinku od nowej przepompowni, która powstała w pobliżu skrzyżowania ul. Stryjewskiego, Tamka i Siennej, do ul. Zimnej. Celem tego projektu było wyeliminowanie podtopień w rejonie ul. Stryjewskiego, które zdarzają się przy nawalnych deszczach i wysokich stanach wody na Martwej Wiśle. Nowa kanalizacja powinna poprawić sposób odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni.

Wody opadowe czy roztopowe będą odprowadzane do rzeki Martwa Wisła. Przed odprowadzeniem zostaną oczyszczone w wybudowanej stacji podczyszczania wód opadowych, która składa się ze specjalnego osadnika i separatora oraz przelewu nadmiarowego.

W ramach prac, poza przebudową podziemnych sieci, w tym teletechnicznych i gazowych, zmodernizowano dotychczasowe chodniki, wymieniono nawierzchnię jezdni i oświetlenie. Zadanie to jest koordynowane wspólnie przez dwie miejskie jednostki: Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska i spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

Rewitalizacja Oruni. Widać już czerwony dach domu sąsiedzkiego dla mieszkańców

Ponad 8 mln złotych na budowę kolektora i nowych sieci

Umowę na realizację robót podpisano z firmą STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 8,3 mln złotych. Te, zgodnie z umową, miały zakończyć się najpóźniej w grudniu 2022 r. Udało się to jednak z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POliŚ 2014-2020: „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk".

Na terenie zrealizowanej już inwestycji dominuje zabudowa wielorodzinna. Znajdują się tu jezdnie asfaltowe, gruntowe, brukowe betonowe oraz chodniki betonowe. Na terenach pomiędzy budynkami oraz drogami nie brakuje zieleni: traw, krzewów oraz drzew.

 

Roboty realizowano na odcinku od skrzyżowania ul. Stryjewskiego, Tamka i Siennej do ul. Zimnej
Roboty realizowano na odcinku od skrzyżowania ul. Stryjewskiego, Tamka i Siennej do ul. Zimnej
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Miasto inwestuje w rozwiązanie problemu podtopień

To kolejna już inwestycja na Stogach, która ma rozwiązać problem lokalnych podtopień. W ubiegłym roku zakończyła się budowa przepompowni - na istniejącym kolektorze deszczowym. Jej wydajność wynosi 1,8 m szesc/s. Zbiera wodę z "deszczówki" i przenosi ją do ujścia przy Martwej Wiśle. Obiekt ma powierzchnię około 83 m kw.

Stogi. Przepompownia przy ul. Stryjewskiego gotowa - koniec z lokalnymi podtopieniami

W ramach tej inwestycji wybudowano również trzy pompy zatapialne i niewielki zbiornik. Przy okazji przebudowany został również kolektor deszczowy, którego ujście poprowadzono do rzeki.

Wcześniej na Stogach zbudowano duży ogród deszczowy pomiędzy kilkoma blokami mieszkalnymi. Prace prowadzono na trzech nieutwardzonych podwórkach: przy ul. Stryjewskiego 16, 18, 20, ul. Wrzosy 2, 4 oraz ul. Skiby 1, 2 i 5. W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnie na utwardzone i nieprzepuszczalne: z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych i zbudowano system małej retencji - w postaci połączonych ogrodów deszczowych oraz zieleni towarzyszącej. Został on podłączony do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Kanalizację deszczową przebudowano także przed dwoma laty na zmodernizowanym odcinku torowiska na ul. Stryjewskiego.

 

W ramach inwestycji ułożono też nową nawierzchnię jezdni i nowe chodniki
W ramach inwestycji ułożono też nową nawierzchnię jezdni i nowe chodniki
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska