• Start
  • Wiadomości
  • Rewitalizacja Oruni. Widać już czerwony dach domu sąsiedzkiego dla mieszkańców

Rewitalizacja Oruni. Widać już czerwony dach domu sąsiedzkiego dla mieszkańców

To kolejna inwestycja, która realizowana jest w ramach prowadzonego w tej dzielnicy programu rewitalizacji. Miejsce to ma przyciągać m.in. mieszkańców, którzy będą chcieli aktywnie spędzać czas w towarzystwie swoich sąsiadów czy znajomych z dzielnicy. Nowy dom sąsiedzki rozpocznie swoją działalność w przyszłym roku.
23.10.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Przy ul. Dworcowej 11 widać już czerwoną dachówkę. Na terenie inwestycji trwają prace dekarskie oraz montażowe
Przy ul. Dworcowej 11 widać już czerwony dach. Na terenie inwestycji trwają prace dekarskie oraz montażowe
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Co dzieje się na budowie domu sąsiedzkiego?

Przy ul. Dworcowej, w sąsiedztwie siedziby Gdańskiego Archipelagu Kultury, powstaje dwukondygnacyjny budynek, w którym prowadzone mają być różnego rodzaju działania społeczne. Swoją siedzibę będzie miał tu wspomniany dom sąsiedzki, ale mieszkańcy będą mogli liczyć także na tzw. wsparcie podwórkowe.

Widać już czerwony dach na obiekcie. Jak informują przedstawiciele Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, na terenie inwestycji trwają prace dekarskie oraz montażowe. Zamontowano już część okien. Wykonywana jest także elewacja. Intensywne roboty prowadzone są również wewnątrz obiektu.

Co zaplanowano w okolicy?

W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie także teren wokół tego obiektu. Powstaną nowe miejsca parkingowe, plac zabaw, boisko do gry w koszykówkę. Przy południowej granicy działki zaplanowano przestrzeń przeznaczoną na ogród warzywny. Zaprojektowano również miejsce do grillowania, a także montaż ławek i stojaków na rowery.

Osowa. Widać już pierwsze mury nowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Inwestycja jest elementem Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska. Koszt prac wyniesie ponad 8 mln złotych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A.

Prace montażowe i instalacyjne prowadzone są także wewnątrz powstającego budynku
Prace montażowe i instalacyjne prowadzone są także wewnątrz powstającego budynku
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

W ramach rewitalizacji zmodernizowano Ratusz Oruński

W lutym br. uroczyście otwarto, wyremontowany i dostosowany do nowych funkcji, budynek dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej, który został wybudowany w 1867 roku.

W murach zabytkowego budynku funkcjonuje filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, siedziba Rady Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce, oraz pomieszczenia na działania społeczne prowadzone przez organizacje pozarządowe. Działa tu m.in. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej.

Wnętrze budynku przebudowano tak, by był on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt jest monitorowany.

Trwa remont wiaduktu łączącego Brzeźno z Nowym Portem i Letnicą. Zobacz postępy prac

Inwestycja realizowana jest w ramach miejskiego programu rewitalizacji
Inwestycja realizowana jest w ramach miejskiego programu rewitalizacji
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Gotowe są już skwery

W ramach programu rewitalizacji zmieniło się także oblicze dwóch dzielnicowych skwerów: na ul. Związkowej i ul. Gościnnej. Skwer przy ul. Gościnnej i skwer, zwany też parkiem, przy ul. Związkowej to tereny po dawnym cmentarzu ewangelickim św. Jerzego (przecinały go tory kolejowe). Obie przestrzenie zostały przede wszystkim uporządkowane - zniknęły samosiejki i chwasty. Jednym z najważniejszych elementów skweru przy ul. Związkowej stała się siłownia „pod chmurką”. Nie zabrakło też elementów małej architektury, czyli estetycznych i solidnych ławek oraz stojaków rowerowych. W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię placu zabaw i zasadzono nową roślinność. Na skwerze przy ul. Gościnnej pojawił się natomiast oświetlony deptak. Nieopodal placu zbudowano parking rowerowy wraz z ławkami. Stworzono także tzw. strefę gier podwórkowych i mini górkę saneczkową.

Program Rewitalizacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Objęte są nim cztery podobszary rewitalizacji: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Koordynatorem Programu Rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizują także Gdańskie Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe.