Wybory do Rady Dzielnicy Stogi. Sprawdź, kto kandyduje

Chętne do pracy na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców są 22 osoby. Niektórzy już wcześniej działali jako lokalni radni, dla części będzie to nowe doświadczenie. O tym, kto otrzyma mandat radnego Stogów, zdecydują za nieco ponad dwa tygodnie mieszkańcy zameldowani w tej dzielnicy. Koniecznie weźcie udział w tych wyborach.
( Publikacja: 21.05.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wybory do Rady Dzielnicy Stogi odbędą się w niedzielę, 22 maja
Wybory do Rady Dzielnicy Stogi odbędą się w niedzielę, 22 maja
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

W Radzie Dzielnicy Stogi do objęcia jest 15 mandatów. Swoje kandydatury zgłosiło 22 mieszkańców. Każdy z nich może prowadzić w najbliższych dniach, finansowaną z własnych środków, indywidualną kampanię wyborczą.

My zachęcamy do tego, by przede wszystkim wziąć udział w majowych wyborach - z całą rodziną, z sąsiadami. Od frekwencji wyborczej zależy bowiem wysokość rocznego budżetu Rady Dzielnicy na jej działalność statutową.

 • Jeśli zagłosuje mniej niż 14 proc. mieszkańców dzielnicy, wówczas na jednego mieszkańca zostanie przeznaczone 12 zł – daje to 116 tys. zł na działalność statutową RD.
 • Frekwencja pomiędzy 14-16 proc. to 15 zł na jednego mieszkańca, co daje kwotę 145 tys. zł.
 • Frekwencja wyższa niż 16 proc. oznacza przeznaczenie 18 zł na jednego mieszkańca dzielnicy, czyli 175 tys. zł do wykorzystania na działalność statutową RD.

Wymarzony Park Południowy: jakie będą zielone płuca tej części Gdańska?

Pieniądze z budżetów RD mogą być wydawane m.in. na działania integracyjne, w tym organizację festynów dla mieszkańców, ale też na tzw. twarde inwestycje, w tym nowe ławki czy urządzenia na placu zabaw lub siłowni "pod chmurką". W razie potrzeby, dzielnicowi radni interweniują w konkretnych sprawach w urzędach, np. w sprawie pilnego, zdaniem mieszkańców, remontu ulicy. Analizują też często miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i konsultują je z mieszkańcami.

W Gdańsku funkcjonują obecnie 34 rady dzielnic. Wyjątkiem są Stogi. Poprzednią Radę Dzielnicy, w styczniu tego roku, rozwiązała Rada Miasta Gdańska, ponieważ jej członkowie nie potrafili dojść między sobą do porozumienia: w efekcie nie zwoływano sesji, a tym samym nie podejmowano i nie realizowano żadnych inicjatyw na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców.

I to właśnie mieszkańcy Stogów tracą obecnie na tej sytuacji - nie można bowiem aktualnie, z dzielnicowych środków, zorganizować np. imprezy integracyjnej, w tym sportowej czy kulturalnej bądź zgłosić potrzeby remontu, modernizacji danego miejsca w przestrzeni publicznej.

Jaki będzie ostateczny skład Rady Dzielnicy, dowiemy się wieczorem w niedzielę, 22 maja. Lokale wyborcze w dniu głosowania będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00.

KANDYDACI NA RADNYCH DZIELNICY STOGI:

 1. Ilona Maria Brzeska-Groth

 2. Paweł Janusz Ciopciński

 3. Szymon Ciszewski

 4. Jarosław Piotr Gawina

 5. Patrycja Wanda Gawinkowska

 6. Tomasz Góralski

 7. Beata Grochowska

 8. Małgorzata Teresa Jurczak

 9. Beata Barbara Karaban

 10. Hanna Krzak

 11. Juliusz Krzak

 12. Janusz Bronisław Łapszo

 13. Sylwia Agnieszka Marcinkowska

 14. Sabina Elżbieta Mirska

 15. Paulina Marta Nowak

 16. Magdalena Sabina Radosz

 17. Piotr Antoni Sporysz

 18. Sławomir Tomasz Szczygielski

 19. Tomasz Szymczak

 20. Piotr Romuald Witkowski

 21. Anita Zawistowska

 22. Sławomir Czesław Ziembiński

W przypadku gdyby Rada nie została wybrana (np. gdyby zbyt mała liczba mieszkańców wzięła udział w wyborach - red.), wówczas obecny Zarząd Dzielnicy będzie działał nie dłużej niż trzy miesiące od daty wyborów do Rady Dzielnicy.