• Start
  • Wiadomości
  • Prof. Stefan Chwin gościem przedostatniej Gdańskiej Debaty Obywatelskiej

Prof. Stefan Chwin gościem przedostatniej Gdańskiej Debaty Obywatelskiej

W poniedziałek, 8 października 2018 roku w Ratuszu Głównego Miasta odbędzie się przedostatnia Gdańska Debata Obywatelska wpisana do pomorskiego programu Niepodległa 1918–2018 r. Wykład „Dziedzictwo i nowoczesność. Polska i Polacy 1918–2018” wygłosi gdańszczanin, prof. Stefan Chwin. Po wykładzie odbędzie się otwarta debata z udziałem publiczności. Wydarzenie to będzie transmitowane przez portal Gdańsk.pl.
( 07.10.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Premiera książki pt. Srebrzysko Stefana Chwina „Srebrzysko. Powieść dla dorosłych” to najnowsza książka Stefana Chwina. Gdańsk, Nadbałtyckie Centrum Kultury wrzesień 2016
Prof. Stefan Chwin podczas premiery książki pt. "Srebrzysko. Powieść dla dorosłych” w Nadbałtyckim Centrum Kultury, we wrześniu 2016 roku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Gdańskie Debaty Obywatelskie to cykl 11 otwartych spotkań gdańszczan z historią Polski, które są kluczowym punktem programu Niepodległa 1918–2018 obejmującego województwo pomorskie, upamiętniającego setną rocznicę odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku.

Wśród symboli społeczeństwa II RP możemy wymienić kardynała Adama Sapiehę, metropolitę greckokatolickiego Andrija Szeptyckigo, metropolitę kościoła prawosławnego Dionizego oraz cadyka Abrahama Mordechaja Altera, jak też wybitnych intelektualistów i twórców europejskiego formatu – socjologa Floriana Znanieckiego, pisarza, tłumacza, działacza społecznego Tadeusza Boya-Żeleńskiego, matematyka Stefana Banacha, konstruktora Stefana Bryłę czy doktora medycyny Leopolda Hirszfelda.

- Nie mniej reprezentatywna dla tamtego czasu jest postać niezamożnego chłopa polskiego z Mazowsza, ukraińskiego z Pokucia, białoruskiego z Polesia, czy też żydowskiego „mieszczanina” z Dawidgródka - mówi Wojciech Duda, koordynator Gdańskich Debat Obywatelskich. - Społeczeństwo II RP, mimo różnic międzyzaborowych będących konsekwencją epoki rozbiorowej, zmierzało ku modernizacji i nowoczesności. Proces ten przerwała II wojna światowa, a po 1945 roku proces przemian zwielokrotnił się za sprawą przejęcia władzy przez komunistów, wpierw reformy rolnej, nacjonalizacji przemysłu i usług, a po 1948 roku gwałtownej industrializacji według wzorów sowieckich.

Jak mówi Wojciech Duda była to jednak modernizacja wysoce jednostronna, ułomna. I ostatecznie zakończyła się bankructwem państwa komunistycznego w 1989 roku. Społeczeństwo III RP wydaje się dziś gotowe, by dokonać obiektywnej oceny minionego stulecia.

- Ale jak pojmuje i rozumie hasła tradycji oraz nowoczesności? Jak dalece zmieniliśmy się jako wspólnota obywatelska? - zastanawia się koordynator Gdańskich Debat Obywatelskich. - Dokąd zmierzamy? To tylko część pytań, na które odpowie profesor Stefan Chwin.  

Spotkanie z cyklu Gdańskich Debat Obywatelskich odbędzie się 8 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta. Otwartą debatę po zakończeniu prelekcji poprowadzi redaktor Jerzy Sosnowski. Całość potrwa maks. 2, 5 godziny. Wstęp wolny.

Natomiast 6 listopada 2018 r. odbędzie się ostatnia Gdańska Debata Obywatelska. W Ratuszu Głównego Miasta wystąpi profesor Krzysztof Pomian z wykładem pt. „Kultura polska w kulturze świata”.  

Stefan Chwin (ur. 1949 r., w Gdańsku) – pisarz i eseista, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Jest autorem wielu powieści i książek historyczno-literackich. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Przełomowym momentem w jego karierze pisarskiej była powieść Hanemann (1995), przetłumaczona na wiele języków obcych.