• Start
  • Wiadomości
  • Śródmieście. Z ul. Węglarskiej znika dotychczasowa nawierzchnia. Droga zamknięta dla samochodów

Śródmieście. Z ul. Węglarskiej znika dotychczasowa nawierzchnia. Droga zamknięta dla samochodów

Kolejna ulica na Głównym Mieście zyska nowe oblicze. Trwa rozbiórka starej brukowanej nawierzchni z ul. Węglarskiej. Prace prowadzone są na całej długości ulicy, od skrzyżowania z ul. Szeroką do skrzyżowania z ul. Świętego Ducha. Zakres prac, oprócz wymiany nawierzchni jezdni i chodników, obejmuje również przebudowę kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia.
( Publikacja: 14.01.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Trwa przebudowa ul. Węglarskiej na Głównym Mieście
Trwa przebudowa ul. Węglarskiej na Głównym Mieście
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

W ramach inwestycji, wyremontowana zostanie ulica na całej jej długości, a więc od skrzyżowania z ul. Szeroką do skrzyżowania z ul. Świętego Ducha. Ułożona zostanie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni przy wykorzystaniu istniejącej kostki kamiennej typu starobruk. Jeżeli tej zabraknie, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kostki podobnej do tej, którą ułożono na ul. Św. Ducha. Szerokość jezdni, wynosząca obecnie 7 metrów, zostanie zachowana, a jej krawędź zostanie wyznaczona poprzez istniejące krawężniki kamienne. Na chodnikach położone zostaną płytki betonowe o wymiarze 30x30x6 cm o powierzchni płukanej, w układzie "karo". Zaprojektowano wyniesienie krawężników na wysokość 12 cm, ale z miejscowymi zaniżeniami do zera na długości sugerowanych przejść dla pieszych.

Wzdłuż krawędzi jezdni pojawią się drzewa w donicach. Na chodnikach zaplanowano z kolei montaż tzw. małej architektury, a więc ławek i stojaków rowerowych. Pojawiające się tutaj kraty naświetli piwnic zostaną dopasowane do nawierzchni chodnika, zostaną też wymienione na nowe, nawiązujące do historycznego charakteru ul. Węglarskiej. Kosze na śmieci ustawione zostaną z kolei w sąsiedztwie skrzyżowań z poprzecznymi ulicami: Szeroką oraz św. Ducha. Zamontowany zostanie również parkomat - przy ścianie budynku przy ul. Szerokiej 8/10.

 

Trwa rozbiórka starej brukowanej nawierzchni z ul. Węglarskiej. Prace prowadzone są na całej długości ulicy, od skrzyżowania z ul. Szeroką do skrzyżowania z ul. Świętego Ducha
Trwa rozbiórka starej brukowanej nawierzchni z ul. Węglarskiej. Prace prowadzone są na całej długości ulicy, od skrzyżowania z ul. Szeroką do skrzyżowania z ul. Świętego Ducha
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Na ul. Węglarskiej, po większych opadach, pojawiają się duże kałuże. Zgodnie z przygotowanym projektem, wody opadowe z jezdni odprowadzane będą utworzonymi ciekami wzdłuż skrajni jezdni do wpustów ulicznych, i dalej - przykanalikami, do projektowanych kanałów deszczowych.

Na tej ulicy znajduje się obecnie sporo rynien przy budynkach, które nie są włączone do kanalizacji deszczowej. Zmieni się to w trakcie przebudowy chodników i jezdni - wszystkie zostaną włączone do tej kanalizacji.

Umowę na realizację prac podpisano w listopadzie z firmą TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. Koszt inwestycji to ponad 1,5 mln złotych, a koniec robót przewidziano na maj 2022 r.

W pierwszym etapie prac ulica Węglarska została wyłączona z ruchu kołowego na całym odcinku. Dodatkowo zawężono także fragment skrzyżowania z ul. Szeroką. Dla pieszych są dostępne chodniki - prace w tym etapie koncentrować się będą bowiem na remoncie nawierzchni ulicy. Taka organizacja potrwa do końca lutego.

Przebudowa ul. Węglarskiej jest realizowana w ramach miejskiego programu: "Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta”.