Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach - 2 tys. zł za tonę. Jak i gdzie złożyć wniosek?

Mieszkańcy mogą składać wnioski od poniedziałku, 7 listopada, w Gdańskim Centrum Świadczeń. Z udogodnienia mogą skorzystać osoby, którym przyznano dodatek węglowy oraz wszyscy, którzy nie składali wniosku o dodatek węglowy, ale spełniają warunki do jego otrzymania. Mieszkańcy będą mogli nabywać węgiel w cenie 2 tys. zł za tonę. Cena zawiera jednorazową usługę transportu surowca ze składu do gospodarstwa domowego.
( 07.11.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
- Dziś uruchamiamy możliwość składania wniosków o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Wnioski są przyjmowane przez Gdańskie Centrum Świadczeń - mówił zastępca prezydent Gdańska Piotr Kryszewski w poniedziałek, 7 listopada, podczas briefingu prasowego
- Dziś uruchamiamy możliwość składania wniosków o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Wnioski są przyjmowane przez Gdańskie Centrum Świadczeń - mówił zastępca prezydent Gdańska Piotr Kryszewski w poniedziałek, 7 listopada, podczas briefingu prasowego
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Węgiel dla mieszkańców po 2 tys. złotych za tonę

Organizacją całego procesu zarządza miasto, natomiast dystrybucją - składy węglowe, które podpisały z miastem umowę.  

- W obliczu szalejącej inflacji, w sytuacji, gdy ceny węgla znacznie przekraczały 3 tys. zł za tonę, możliwość zakupu za zaproponowaną przez rząd cenę powinna przynieść mieszkańcom pewną ulgę. Mamy świadomość, że to w dalszym ciągu dużo więcej niż trzeba było płacić za opał w poprzednich latach. Pamiętajmy, że gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest piec na paliwo stałe, przysługuje też dodatek węglowy i wielu mieszkańców już z tego świadczenia skorzystało - podkreśla Piotr Kryszewski, zastępca prezydent Gdańska ds. usług komunalnych w poniedziałek, 7 listopada, podczas briefingu prasowego. 

Mieszkańcy będą mogli nabywać węgiel w cenie 2 tys. zł za tonę. Cena zawiera jednorazową usługę transportu surowca ze składu do gospodarstwa domowego.

Sprzedaż za pośrednictwem przedsiębiorców

Nowe przepisy określają, kto w imieniu gminy może prowadzić sprzedaż. Jedną z możliwości jest dystrybucja węgla w ramach umowy pomiędzy gminą a innym podmiotem np. składem węglowym lub kilkoma takimi podmiotami. Właśnie po takie rozwiązanie sięgnięto w Gdańsku. Według zaleceń ministerstwa, węgiel powinien być składowany na utwardzonym placu na ogrodzonym i monitorowanym terenie. Ponadto zapewniony musi być dostęp do zalegalizowanej wagi samochodowej oraz ładowarki do załadunku węgla.

- Ministerstwo Aktywów Państwowych wskazało warunki składowania węgla, którym mogą sprostać tylko przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze techniczne. Stąd nasza decyzja, aby cała operacja odbywała się za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów. W naszym mieście jest kilka firm zajmujących się tego typu działalnością. Do tej pory podpisaliśmy umowę z jedną z nich, ale wciąż trwają rozmowy i nie wykluczone, że będzie ich więcej - mówi Piotr Kryszewski.

Wnioski od dziś w Gdańskim Centrum Świadczeń

- Dziś (poniedziałek, 7 listopada - red.) uruchamiamy możliwość składania wniosków o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Wnioski są przyjmowane przez Gdańskie Centrum Świadczeń. W tym tygodniu podpiszemy jeszcze umowę z firmą PGE Paliwa, czyli przedsiębiorstwem, które będzie wprowadzało węgiel na terenie Gdańska. To będzie kluczowy moment, od którego jest uzależniony termin, kiedy pierwsze dostawy węgla trafią do mieszkańców Gdańska - podkreśla Piotr Kryszewski. - Jeżeli chodzi o sam węgiel, to mamy do dyspozycji dwa rodzaje: frakcję orzech i frakcję groszek. Takie też możliwości wyboru będzie miał mieszkaniec składając wniosek do GCŚ. Sama realizacja wniosków będzie uzależniona od tempa wprowadzania umowy z PGE Paliwa. Myślę, że sama realizacja pierwszych dostaw to jest kwestia maksymalnie dwóch tygodni.

Wszyscy mieszkańcy, którzy spełniają kryteria i są zainteresowani zakupem węgla w preferencyjnych cenach, powinni złożyć wniosek w Gdańskim Centrum Świadczeń. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku, 7 listopada. Należy liczyć się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców tą ofertą. Dlatego opłatę za zamówiony węgiel warto uiścić wcześniej i na złożenie wniosku przyjść już z dowodem wpłaty. 

Szczegółowe informacje o zakupie węgla na preferencyjnych warunkach oraz formularz wniosku

Firmy dostarczą węgiel mieszkańcom

Po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku, zamówienie zostanie przekazane do współpracujących z miastem składów węglowych. Przedstawiciele tych przedsiębiorstw skontaktują się bezpośrednio z mieszkańcami, aby ustalić dogodny termin dostawy węgla. Warto podkreślić, że cena 2 tys. za tonę węgla zawiera koszt jednorazowego transportu ze składu węglowego do konkretnego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy mieszkaniec będzie chciał zrealizować swoje zamówienie w kilku mniejszych partiach – pierwszy transport będzie wliczony w opłatę za węgiel, za kolejne odbiorca będzie musiał zapłacić według stawek obowiązujących w składzie węglowym, który będzie tę dostawę realizował.

Ile i dla kogo

Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego 1,5 tony w tym roku, a kolejne w 2023 roku. Zakupu można dokonać w dwóch okresach, tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. W każdym z tych okresów można kupić maksymalnie 1,5 tony.

Węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał wszystkim, którym przyznano dodatek węglowy. Wnioskować będą mogły również osoby, które w swoich gospodarstwach domowych używają ogrzewania węglowego jako głównego źródła ciepła.  Warunkiem jest zgłoszenie lub wpisanie tej informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Osoba zamierzająca skorzystać z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek, w którym wskazuje rodzaj oraz ilość paliwa, jakie chce kupić. W ramach podpisanej umowy miasto Gdańsk daje możliwość zakupu węgla w postaci groszku oraz orzecha. Koszt węgla to 2000 zł za tonę.

Z preferencyjnego zakupu węgla nie skorzysta natomiast członek gospodarstw domowego, które nabyło paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Jak wygląda procedura zakupu węgla?

W pierwszej kolejności osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach uiszcza opłatę. Jej wysokość uzależniona jest od ilości paliwa, które wnioskodawca zamierza kupić. Przykładowo, gdy jest to 1 tona, to należy wpłacić 2 tys. zł. Natomiast w przypadku chęci zakupu 1,5 tony należy wpłacić 3 tys. zł.

- Procedura składania wniosków jest prosta. Mieszkaniec, który zechce go złożyć, w pierwszej kolejności będzie musiał dokonać wpłaty należności na specjalnie utworzone konto bankowe, następnie przyjść do Gdańskiego Centrum Świadczeń - mówi Edyta Zaleszczak-Dyks, dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń. - Dedykujemy temu zadaniu 3 stanowiska, a jeśli będzie taka potrzeba, otworzymy kolejne dodatkowe. Wnioski będzie można złożyć przy stanowisku, ale także zostawić je we wrzutniach lub przekazać za pomocą platformy e-PUAP. W momencie odnotowania wpłaty na rachunku bankowym oraz po pozytywnej weryfikacji wniosku, każdy wnioskodawca otrzyma od nas potwierdzenie. 

Wpłaty należy przekazywać na następujący rachunek bankowy:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Bank Pekao S. A.71 1240 6292 1111 0011 2001 5156
Tytuł przelewu: „wniosek o zakup węgla: imię i nazwisko wnioskodawcy”

Po dokonaniu płatności należy złożyć do Gdańskiego Centrum Świadczeń wniosek o preferencyjny zakup węgla. Do wniosku warto dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu -przyśpieszy to weryfikację wniosku.

Po potwierdzeniu przez pracownika Centrum spełnienia warunków do preferencyjnego zakupu paliwa oraz odnotowaniu wpłaty wnioskodawca otrzyma stosowną informację na podany we wniosku adres e-mail. W kolejnym kroku Gdańskie Centrum Świadczeń przekaże niezbędne dane, w tym rodzaj i ilość wnioskowanego paliwa, do składu zajmującego się dystrybucją węgla. Pracownik tej firmy ustali z wnioskodawcą termin dostawy paliwa na podany we wniosku adres zamieszkania.

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa można składać do 15 kwietnia 2023 r. Można to zrobić:

  • osobiście

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34

  • za pośrednictwem poczty

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem:

 portalu ePUAP - jako pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Ważne! Jako adresata wniosku wysyłanego przez ePUAP należy wskazać Gdańskie Centrum Świadczeń, a nie Urząd Miejski w Gdańsku.