• Start
  • Wiadomości
  • Spotkanie władz miasta z zarządem Portu Gdańsk nt. szkodliwego pyłu węglowego

Spotkanie władz miasta z przedstawicielami zarządu Portu Gdańsk nt. szkodliwego pyłu węglowego. Co ustalono?

We wtorek, 2 maja, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta z przedstawicielami Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, które miało na celu wypracowanie rozwiązań minimalizujących problemy związane z pyłem węglowym unoszącym się nad sąsiadującymi z portem dzielnicami. Stronę samorządową reprezentowało dwóch zastępców prezydenta Gdańska, w spotkaniu uczestniczył także przewodniczący Rady Dzielnicy Nowy Port. Władze miasta podkreśliły, że konieczne jest m.in. mycie ulic nie tylko na terenie portu, ale także w sąsiadujących dzielnicach oraz bieżące raportowanie działań poprawiających warunki składowania węgla.
02.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kilka osób spacerujących po terenie portu
Problem zanieczyszczenia powietrza w Nowym Porcie bardzo nasilił się w ostatnich dniach. Zapylenie pochodzi z hałd węgla, które gromadzi przedsiębiorstwo państwowe Zarząd Morskiego Portu Gdańsk
mat. Urząd Miejski w Gdańsku

Kto uczestniczył w spotkaniu w siedzibie portu?

Przed kilkoma dniami Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska zwróciła się w liście do premiera RP Mateusza Morawieckiego i prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Łukasza Malinowskiego o zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, a także skuteczną komunikację z nimi. Odpowiedzią m.in. na te pisma było spotkanie, które odbyło się we wtorek, 2 maja.
 
Wzięli w nim udział: Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych. Port Gdańsk reprezentowali: Łukasz Malinowski, nowy prezes zarządu i Kamil Tarczewski, wiceprezes zarządu ds. infrastruktury. W spotkaniu uczestniczył także Kamil Rychlak, przewodniczący Rady Dzielnicy Nowy Port. 

Nowy Port. Prezydent Gdańska pisze do premiera Morawieckiego, bo przez pył węglowy trudno oddychać

Jakie działania podjęły władze Portu Gdańsk?

Podczas spotkania zaraportowane zostały dotychczasowe działania mające zminimalizować uciążliwości transportowe: 
 
  • strefy buforowe dla transportu przewożącego węgiel
  • mycie ulic portu specjalnymi pojazdami
  • zakrywanie ciężarówek przewożących surowiec oraz zraszanie węgla specjalną mieszanką, dzięki której zmniejszają się uciążliwości związane z pyleniem
Władze portu zapewniały, że te działania są realizowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Jakie postulaty przedstawiły władze miasta?

Piotr Grzelak wyraził oczekiwanie dopuszczenia kontroli społecznej tych działań. Z uwagi na wzrastający poziom uciążliwości władze miasta podkreśliły konieczność rozszerzenia podejmowanych działań: 
 
  • mycia ulic nie tylko na terenie portu, ale także na terenie dzielnic sąsiadujących,
  • bieżącego raportowania działań poprawiających warunki na terenie, na którym znajdują się hałdy surowca,
  • rozszerzenie przez port urządzeń do monitorowania poziomu pyłów zawieszonych (PM10), o urządzenia PM40 z wyższą skutecznością monitorowania niektórych rodzajów pyłów,
  • zareagowania na zgłaszany przez mieszkańców Nowego Portu problem pojawiających się w dzielnicy insektów 

Co zadeklarowało kierownictwo portu?

Władze portu zapewniły, że hałdy węgla polewane są wodą oraz specjalnym płynem, który ma zmniejszać uciążliwości związane z pyleniem, ale dostrzega, że ten problem nadal jest i wspólnie z operatorami będzie szukał kolejnych rozwiązań.  
 
Kilka osób siedzących przy stole i rozmawiających ze sobą w sali prezydialnej
Władze Gdańska podczas spotkania z zarządem Portu Gdańsk reprezentowali dwaj zastępcy prezydenta: Piotr Grzelak i Piotr Kryszewski
mat. Urząd Miejski w Gdańsku
Przedstawiciele zarządu Portu zapewnili także, że jeszcze w maju na terenie portu stanie specjalna myjnia, w której samochody przewożące węgiel będą dokładnie doczyszczane tak, aby zmniejszył się problem zabrudzenia ulic.  
 
Prezesi portu odpowiedzieli także, że szukają rozwiązania kwestii monitorowania pyłów i planują instalację czujnika PM 40. Takie rozwiązanie chce także wdrożyć miasto.

Szanse Nowego Portu na rozwój w najbliższych latach. Mieszkańcy poznali szczegóły  

Prezes Łukasz Malinowski poinformował również, że tematem insektów pojawiających się w dzielnicy zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 
oprac. RP