Sposób na zadłużenia lokali komunalnych: odpracowywanie, raty, upomnienia. Odzyskano ponad 8 mln zł

Lokatorzy ponad połowy lokali komunalnych w Gdańsku nie płacą regularnie czynszu - ich zadłużenie wobec miasta w 2016 roku wynosi 180 mln zł. Lokatorzy swoje zadłużenie i dalszej rodziny mogą odpracować lub rozłożyć na raty. Dzięki możliwości odpracowania wielu mieszkańców nie traci mieszkań, a miasto odzyskuje zaległe pieniądze.

Sposób na zadłużenia lokali komunalnych: odpracowywanie, raty, upomnienia. Odzyskano ponad 8 mln zł
A
A
data publikacji: 06 grudnia 2016 r.

Mieszkania komunalne na nowym osiedlu przy ul. Madalińskiego na gdańskim Chełmie. Wręczanie kluczy mieszkańcom we wrześniu 2016 roku
Mieszkania komunalne na nowym osiedlu przy ul. Madalińskiego na gdańskim Chełmie. Wręczanie kluczy mieszkańcom we wrześniu 2016 roku
dominik.paszlinski/gdansk.pl

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych administruje (stan na koniec października 2016 roku) 16 405 lokalami komunalnymi. Ponad połowa z nich - 8 568 – jest zadłużonych. Z kolei ponad połowa z zadłużonych to lokale zalegające z opłatami powyżej 3 miesięcy. Rekordowy dłużnik zalega na kwotę ok. 250 tys. zł (do tego 38 tys. zł odsetek).


Odśnieżanie, grabienie liści, sprzątanie. Sposób na spłatę zadłużenia

Już od dziesięciu lat dłużnicy lokali komunalnych w Gdańsku mają szansę na odpracowanie zadłużenia. To możliwie dzięki zarządzeniu dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, które określa możliwości spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla GZNK.

Od momentu uruchomienia programu chętnych na taką możliwość spłaty zadłużenia jest coraz więcej. Od 2007 roku do dziś z tej formy skorzystało 2021 osób, które „odrobiły zaległości” na łączną kwotę 8 402 140 zł.

- Lokator zgłasza się do swojego Biura Obsługi Mieszkańców i ustala, co mógłby zrobić, ile razy w tygodniu, gdzie - mówi Agnieszka Kukiełczak, rzecznik GZNK. - Najczęściej jest to odśnieżanie, grabienie liści, wysypywanie soli, prace porządkowe. Zawsze jesteśmy otwarci na możliwości lokatora, jeśli może dwa razy w tygodniu w określone dni: nie ma prolemu. Wiele osób woli odpracowywać zadłużenie poza miejscem zamieszkania, po prostu się wstydzą. I z tym też nie ma problemu. 

Jak mówi Agnieszka Kukiełczak program działa i bardzo sie sprawdza. Dzięki odpracowywaniu lokatorzy wychodzą całkowicie z zadłużenia i jeszcze wykupują lokale.

- Co cieszy, użytkownicy lokali chętnie korzystają z naszego pionierskiego programu uregulowania zadłużenia - mówi Piotr Grzelak zast. prezydenta Gdańska ds Polityki Komunalnej. - Istotne jest również to, że można odpracować nie tylko własne zadłużenie, ale zaległości na przykład członków dalszej rodziny.

- I to nie jest praca na niby - podkreślają pracownicy jednego z gdanskich BOM-ów. - Sprawdzamy, jak praca została wykonana. Nie ma mowy, żeby coś zostało wykonane byle jak, wtedy trzeba poprawiać. Dzięki tej możliwości nie trzeba wynajmować firm sprzątającyh, płacić im, więc pieniądze rzeczywiście "wracją" do miasta.


Telefony, wizyty, groźba wypowiedzenia najmu

Na koniec października 2016 roku kwota zadłużenia lokali komunalnych wobec miasta urosła do 180 mln zł (zaległość podstawowa to ok. 140 mln zł, odsetki ok. 40 mln zł). GZNK ma całą procedurę pilnowania i odzyskiwania zadłuzeń.

- Użytkownicy lokali komunalnych z zaległościami są na bieżąco informowani o możliwości świadczenia rzeczowego - dodaje Kukiełczak. - Także o tym, że mogą zadłużenie rozłożyć na raty. Stosowana jest też windykacja bezpośrednia tzn. w miejscu zamieszkania dłużnika bądź telefoniczna. Jeśli zadłużenie utrzymuje się powyżej trzech miesięcy, dłużnicy są uprzedzani, że grozi to wypowiedzeniem umowy najmu.

I rzeczywiscie, jeśli lokator nie spłaci zadłużenia lub nie podpisze ugody o rozłożeniu na raty, to umowa najmu zostaje wypowiedziana.

Uprzedzanie i wypowiedzenie umowy najmu wydają się najskuteczniejszą formą perswazji, bo lokatorzy mobilizują się do spłaty zadłużenia z obawy przed utratą prawa do lokalu.

Następnym etapem jest przymusowa egzekucja w drodze postępowania sądowego i potem komorniczego. W 2016 roku przeprowadzono 33 eksmisje do lokali mniejszych lub o niższym standardzie czyli np takich, w których zamiast ogrzewania z miasta są piece.Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora