Siedlce. Nowymi schodami prosto do ulicy Kartuskiej [FOTO]

Zakończył się gruntowny remont schodów usytuowanych przy ulicy Starodworskej łączących osiedle Paderewskiego z ul. Kartuską. Teren objęty inwestycją sąsiaduje również z zieleńcem miejskim pomiędzy ulicami Kartuską i Starodworską.
( Publikacja: 04.09.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zakres inwestycji obejmował wykonanie remontu schodów o długości 270 mb, o łącznej szerokości 3 m. Remont trwał od lutego 2017 roku. Wykonawca - firma ZUK Spółka z o.o. z Glincza k. Żukowa - miała do wykonania: 

  • rozbiórkę istniejących schodów
  • wykonanie betonowych prefabrykowanych schodów
  • korektę kanalizacji sanitarnej
  • remont kanalizacji deszczowej
  • montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz balustrad
  • sadzenie drzew, krzewów, bylin, pnączy, roślin cebulowych
  • zakładanie trawników wraz z pielęgnacją zieleni w okresie gwarancji

Koszt remontu to 1,3 mln zł. Odbiór inwestycji zaplanowano na 8 września.