• Start
  • Wiadomości
  • SieciujeMY: współpraca dyrektorów na rzecz gdańskich uczniów

SieciujeMY: współpraca dyrektorów na rzecz gdańskich uczniów

W poniedziałek i wtorek, 27 i 28 maja 2024 roku, dyrektorki i dyrektorzy gdańskich jednostek oświatowych wzięli udział w konferencji „SieciujeMY szkoły i przedszkola”. Podczas dwudniowego spotkania odbyły się warsztaty o programie Erasmus+, współpracy szkół z pracodawcami i uczelniami, rozmawiano też o edukacji włączającej, której celem jest zapewnienie każdemu uczniowi i uczennicy odpowiednich warunków do nauki.
28.05.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu widzimy kobietę prowadzącą prezentację przed publicznością, siedzącą na złotych krzesłach. Na ekranie w tle wyświetlone są informacje o wydarzeniu odbywającym się w Gdańsku w dniach 27-28.05.2024
Podczas dwudniowego spotkania odbyły się warsztaty o programie Erasmus+, współpracy szkół z pracodawcami i uczelniami, rozmawiano też o edukacji włączającej, której celem jest zapewnienie każdemu uczniowi i uczennicy odpowiednich warunków do nauki
fot. E. Turowska- Solarczyk

Wydarzenie odbywające się w Sulęczynie, otworzyła Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

W sobotę premiera w Miniaturze. O emocjach i problemach dzieci, ale z humorem

- Szkoła i przedszkole współpracy to hasło, którego sens odkrywamy i pogłębiamy z kolejnymi wyzwaniami. W ostatnich latach ta współpraca pomogła nam poradzić sobie z ogromnymi wyzwaniami jak pandemia, przyjęcie wielu tysięcy dzieci poszkodowanych wojną czy niszczący konflikt polityczny między rządem a samorządami - powiedziała Monika Chabior. - Dziś jesteśmy w innym momencie. Mamy więcej przestrzeni, aby dyskutować o potrzebach i z rozmachem myśleć o rozwiązaniach. Cieszę się, że prowadzącymi spotkanie są dyrektorki i dyrektorzy, którzy dzielą się doświadczeniami, pracodawcy, gdańskie organizacje pozarządowe i jednostki miejskie. To kolejny ważny wymiar naszej współpracy.

Dzieci ze szczególnymi potrzebami. Jak zapewnić im odpowiednie warunki w szkołach? 

Edukacja włączająca ma zapewnić odpowiednie warunki nauki w szkołach rejonowych i ogólnodostępnych dzieciom ze szczególnymi potrzebami. W Gdańsku dążymy do zbudowania współpracy pomiędzy specjalistami ze szkół specjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkołami rejonowymi, aby mogły one skutecznie podążać za potrzebami i potencjałem uczniów i uczennic. Prezentacje oraz praca warsztatowa umożliwiła większe zrozumienie obowiązków dyrektorskich oraz standardów i narzędzi wsparcia. 

Panel prowadzili: Marzena Wysocka, dyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 37 oraz Ryszard Muszytowski, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26.

Współpraca szkół z pracodawcami i uczelniami

Podczas warsztatu rozmawiano na temat potrzeb szkół i pracodawców w kształtowaniu umiejętności odpowiadających zapotrzebowaniu na rynku pracy. Jednym z celów szkolenia była także identyfikacja barier w realizacji współpracy między szkołami, pracodawcami i uczelniami oraz wypracowanie rekomendacji dla nowych rozwiązań w tym zakresie.

Nikt się nie nudził na 3. Pikniku Nauki Fahrenheita na Górze Gradowej

Warsztaty prowadzone były przez Magdalenę Wójtowicz z zespołem Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości prowadzącej Inkubator "STARTER" oraz Marię Kluszczyk, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku. Gościem specjalnym wydarzenia był Grzegorz Szczuka, pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Gospodarczych i Społeczeństwa Obywatelskiego, a w wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele biznesu, m.in. Katarzyna Andruszkiewicz i Natalia Wasilewska (ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku), Barbara Bartkowska (Premium Finance Sp. z o.o.), Zuzanna Błażejewska (Amazon), Kinga Majewska
(Remontowa Shipbuilding SA) oraz Aneta Ziółkowska (A.A.Z. Design).

Na zdjęciu widzimy prelegenta i prelegentkę prowadzących wykład na temat "Power 9 - Dziewięć lekcji z niebieskich stref" przed grupą słuchaczy. Na slajdzie widnieje lekcja 6 zatytułowana "Nie śpiesz się, świat poczeka", z podtytułem "Zwolnij, zmniejsz poziom hałasu"
Podczas warsztatów rozmawiano na temat potrzeb szkół i pracodawców w kształtowaniu umiejętności odpowiadających zapotrzebowaniu na rynku pracy, także o barierach w realizacji współpracy między szkołami, pracodawcami i uczelniami
fot. E. Turowska- Solarczyk

Gdańskie przedszkola: Erasmus+ & trendy dietetyczne

Celem części konferencji dedykowanej gdańskim przedszkolom, było zachęcenie dyrektorek do skorzystania z programu Erasmus+. Wśród korzyści udziału w tym projekcie jest m.in. rozwój kompetencji miękkich i zawodowych kadry oraz możliwość nauki języków obcych. Erasmus+ to także wymiana doświadczeń, rozwój infrastruktury przedszkolnej oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów. Prowadzącą tej części szkolenia była Lucyna Gużewska, dyrektorka Zespołu Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku.

Czy od serwisów społecznościowych można się uzależnić? Rozmowa z psycholożką dr. Julią Balcerowską

W panelu poświęconym przedszkolom, znalazły się także warsztaty dotyczące nowych trendów dietetycznych oraz specjalnych potrzeb żywieniowych dzieci. Tę część warsztatów poprowadziła Urszula Karczewska z Gdańskiego Ośrodka Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.

Gdańska Rzeczniczka Praw Uczniowskich

Jednym z punktów wydarzenia był warsztat poświęcony funkcji Gdańskiej Rzeczniczki Praw Uczniowskich. Sprawuje ją Katarzyna Gęba, która rozpoczęła swoje działania we wrześniu 2023 r. Od tego czasu podjęła pierwsze tematy interwencyjne dotyczące m.in. braku wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami (m.in. dyskalkulia, trudności w uczeniu się, doświadczenie migracyjne) oraz braku dostępu do statutu szkoły czy swobody w wyrażaniu poglądów. Opracowała także m.in. procedurę komunikacji w sytuacji zgłoszenia naruszenia praw uczniowskich. Do jej codziennych zadań należy także wsparcie szkolnych rzeczników i rzeczniczek praw uczniowskich oraz Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, upowszechnianie wiedzy na temat praw uczniowskich oraz współpraca z organizacjami i podmiotami działającymi w obszarze ochrony praw dziecka, równości i szkolnej praworządności. Podczas szkolenia omówiono m.in. możliwości współpracy i komunikacji placówek z Gdańską Rzeczniczką Praw Uczniowskich.

Najważniejsze nagrody gdańskiej kultury przyznane. Laureaci Splendor Gedanensis

Budowanie dobrostanu

W drugiej części dnia, dyrektorzy mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących budowania dobrostanu:

  • „Jak zadbać o siebie w sytuacjach trudnych i konfliktowych?” - tę część poprowadziła Katarzyna Stryjek z Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej.
  • „Jak budować i zachować dobrostan psychofizyczny?” - Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
  • „Czynniki wpływające na dobrostan pracowników i uczniów. Strategie budujące dobrostan w TPŚ Mrowisko” - Aleksandra Chrupek i Inga Krupska z Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”.

Po warsztatach dyrektorzy mogli wziąć udział w zajęciach redukujących stres.

We wtorek odbyło się spotkanie plenarne z zastępczynią prezydenta Gdańska Moniką Chabior oraz wykład podsumowujący warsztaty sieciujące. Dyrektorzy mogli również spotkać się z Pomorskim Kuratorem Oświaty oraz przedstawicielami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. Konferencję zamknie wykład dotyczący Standardów Ochrony Małoletnich, poprowadzony przez Ewę Kremer z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynatorkę Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku.

(opr. AK)

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta