• Start
  • Wiadomości
  • Samorządowy Lider Zarządzania - specjalne wyróżnienie dla Gdańska

Samorządowy Lider Zarządzania - specjalne wyróżnienie dla Gdańska

Gdańskie Centrum Kontaktu oraz Warsztaty Projektowe GPW to inicjatywy, dzięki którym Gdańsk otrzymał wyróżnienie specjalne w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania”.
27.02.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Pięć osób (od lewej dwie kobiety, mężczyzna, kobieta, mężczyzna) stoją na scenie elegancko ubrani. Cztery osoby od lewej w dłoniach trzymają figurki budynku.
Celem konkursu jest zidentyfikowanie, docenienie i wyróżnienie miast, które efektywnie komunikując się z interesariuszami i angażując mieszkańców w życie wspólnoty lokalnej wpływają na rozwój lokalny w kontekście poprawy usług publicznych i jakości życia w mieście
fot. UMG

Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” odbywa się od 15 lat. Jest to wydarzenie, w którym Związek Miast Polskich wyróżnia najlepsze praktyki zarządcze samorządów lokalnych w Polsce. Celem konkursu było zidentyfikowanie, docenienie i wyróżnienie miast, które  efektywnie komunikując się z interesariuszami i angażując mieszkańców w życie wspólnoty lokalnej wpływają na rozwój lokalny w kontekście poprawy usług publicznych i jakości życia w mieście.

Gdańsk otrzymując wyróżnienie znalazł się wśród takich miast jak Częstochowa, Kielce, Poznań i Łódź. „Samorządowy Lider Zarządzania 2022” konkurs dla miast odbywał się po hasłem „Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie”. Na konkurs wpłynęło 39 wniosków z 31 miast: 18 wniosków z miast i gmin miejsko-wiejskich, 8 - z miast na prawach powiatu oraz 13 - z miast będących siedzibami władz województw.

Nagrodą dla laureatów oraz specjalnego wyróżnienia jest wyjazd studyjny do Norwegii dla 2 przedstawicieli, a dla wyróżnionych – wyjazd dla jednej osoby.

Konkursy to jedna z wielu inicjatyw ZMP, które mają na celu stworzenie wartościowej platformy wymiany i promocji innowacyjnych doświadczeń i praktyk, ułatwiających rozwiązywanie złożonych problemów miast i lepsze zaspokajanie potrzeb ich mieszkańców.

14 edycja konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2022 - Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie” odbywa się w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami są: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS, Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz OECD. Operatorem Programu jest natomiast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.