• Start
  • Wiadomości
  • Rozwój wolontariatu w Unii Europejskiej. Jakie są tendencje?

"Tworzenie więzi i transformacji społecznych" - o roli wolontariatu w Unii Europejskiej

Regulacje i określone ramy prawne są kluczowymi kwestiami dla rozwoju wolontariatu i sprawiają, że staje się bardziej efektywny - to jedna z głównych tez sesji pt. "Tendencje w rozwoju wolontariatu w Unii Europejskiej”, zorganizowanej w ramach konferencji, której inicjatorem była Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. O czym jeszcze mówiono?
10.07.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 Tendencje w rozwoju wolontariatu w Unii Europejskiej” - to temat jednej z dyskusji, która odbyła się w gmachu Europejskiego Centrum Solidarności w ramach konferencji zorganizowanej przez Grupę Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
"Tendencje w rozwoju wolontariatu w Unii Europejskiej” - to temat jednej z dyskusji, która odbyła się w gmachu Europejskiego Centrum Solidarności w ramach konferencji zorganizowanej przez Grupę Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Potrzebna nowelizacja przepisów unijnych w zakresie wolontariatu

Gabriella Civico, dyrektorka Europejskiego Centrum Wolontariatu i członkini Europejskiego Komitetu Sterującego Stowarzyszenia Społeczeństwo Obywatelskie Europy, poinformowała na wstępie, że przygotowano plan na rozwój wolontariatu do 2030 r.

- Opracowano go, gdyż musimy zdefiniować priorytety na kolejne lata. Wskazano w nim m.in. to, co musi się wydarzyć, by w pełni wykorzystać potencjał wolontariatu. W dokumencie chcieliśmy też zaznaczyć, że wolontariat to nie tylko ludzka siła, ale też tworzenie więzi i transformacji społecznych - tłumaczyła Gabriella Civico.

Zwróciła ona też uwagę na to, że należy znowelizować przepisy unijne, ponieważ w niektórych krajach wymagana jest zgoda na jakiekolwiek oddolne działanie wolontaryjne.

- A istnieją przecież małe, nieformalne grupy wolontariuszy, które chcą, czasem spontanicznie, pomóc - mówiła dyrektorka Europejskiego Centrum Wolontariatu. - Naszym celem jest też zwiększanie siły wolontariatu, a także prowadzenie działań wspierających - na rzecz zapobiegania wypaleniu wśród wolontariuszy.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Gdańsku, o wolontariacie

Nowe trendy w europejskim wolontariacie

Prof. Lucas Meijs z Rotterdam School of Management (Wyższa Szkoła Administracji) i Uniwersytetu Erazma, zwracał uwagę na to, że w wolontariacie chodzi o to, by nie było niepotrzebnych barier przy działaniu. Zauważył on też, że w Europie pojawił się już nowy trend.

- Polega on na tym, by łączyć wolontariat z czymś innym. Można pomagać jako wolontariusz tylko raz w roku. Są organizacje holenderskie, które np. w czasie Walentynek organizują spotkania dla singli. Można też organizować tzw. dni usługowe w ramach wolontariatu w konkretnych firmach. W takich sytuacjach istotne jest, by stworzyć harmonogram, by każdy zainteresowany wiedział co i jak. Chodzi też o to, by to firmy wychodziły do swoich pracowników i zapewniały im wsparcie w działaniach wolontaryjnych - opowiadał prof. Lucas Meijs.

Pracę polskich wolontariuszy oszacowano na 1,5 mln etatów

Anna Knapp z Departamentu Badań Społecznych Głównego Urzędu Statystycznego, zaznaczała z kolei, że w Polsce zdecydowanie chętniej angażujemy się w nieformalne działania niż w zorganizowanej grupie, takiej jak choćby stowarzyszenia.

- Zazwyczaj jest to pomoc osobom z bliskiego otoczenia, ale, zaznaczyć należy, że widoczne jest też zaangażowanie w wolontariat zorganizowany, np. w kościele czy w stowarzyszeniach. Co ciekawe, częściej angażują się osoby w wieku 24 - 44 lata, a więc aktywne na rynku pracy, ze średnim bądź wyższym wykształceniem - poinformowała Anna Knapp.

1,5 miliona etatów - tak przeliczono czas pracy wolontariuszy w Polsce.

3-dniowa misja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Gdańsku

W naszym mieście, które jest w tym roku Europejską Stolicą Wolontariatu, odbyła się trzydniowa misja (6 - 8 lipca) Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który skupił się na roli wolontariuszy w życiu społecznym. Misja została zorganizowana we współpracy z Europejskim Centrum Wolontariatu, Miastem Gdańsk, Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wspomniana konferencja była jednym z elementów tej misji.

TV

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Biało-Czerwona na Górze Gradowej