Roczne podsumowanie działań Straży Miejskiej - około 24 tysięcy zgłoszeń i 45 tysięcy interwencji

Na odprawie, która odbyła się 7 lutego w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku, podsumowano ostatni rok działalności samorządowej instytucji. Strażniczki i strażnicy odebrali w 2023 roku ponad 24 tys. zgłoszeń i podjęli prawie 45 tys. interwencji. Najwięcej, bo ponad połowa telefonów na nr alarmowy 986 dotyczyła nieprawidłowego parkowania. Coroczne spotkanie było też okazją do podziękowań i przedstawiania planów na kolejne miesiące.
07.02.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
20240207103711_img_9947_2
Leszek Walczak, Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku relacjonował pracę Straży Miejskiej w Gdańsku w 2023 roku
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Coraz więcej systemu FALA w Gdańsku. Kto i jak już teraz może z niego korzystać?

W tegorocznej odprawie wziął udział Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu oraz Bogdan Oleszek, przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego. W spotkaniu uczestniczyli także Jarosław Neumann, zastępca Komendanta Miejskiego Policji, Karol Bryś, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, jak również przedstawiciele wydziałów i jednostek miejskich, współpracujących ze strażą. Spotkanie poprowadził Leszek Walczak, Komendant Straży Miejskiej.

20240207111754_img_0028_2
W odprawie dotyczącej działań Straży Miejskiej w 2023 roku wziął udział Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

- Cieszę się, że możemy spotkać się w takim gronie. To doskonała okazja, aby przygotować dobry rok pracy z nastawieniem na wysoki poziom jego realizacji - rozpoczął Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska. - Wasza nieustająca determinacja i zaangażowanie sprawiły, że Gdańsk nadal cieszy się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Dziękuję za waszą nieocenioną pracę, która przyczyniła się do utrzymania porządku w naszym mieście.

Ponad 4 mln gości w Gdańsku w 2023 roku. Padł kolejny rekord turystyczny!

Pierwsze miesiące nowego roku to dobry czas na podsumowanie minionych dwunastu miesięcy i omówienie planów bieżących. Celem prezentowania corocznego raportu jest podsumowanie działań miejskich służb porządkowych oraz statystyczne ujęcie ich pracy. Raport wskazuje również, jakie zgłoszenia najczęściej wpływały do strażników miejskich oraz jakie interwencje najczęściej podejmowali.

20240207-odprawa-straz-15_949x633
Podsumowaniom przysłuchiwał się Bogdan Oleszek, przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego RMG
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Realizację budżetu, stan zatrudnienia oraz zrealizowane zadania omówił Leszek Walczak, Komendant Straży Miejskiej.

- Nasza codzienna praca stanowi odpowiedź na przyjęte wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami priorytety. W ubiegłym roku objęły one potrzebę skutecznego egzekwowania przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz ochrony środowiska naturalnego – mówił Komendant Leszek Walczak. – W roku 2024 r. naszymi priorytetami natomiast będą przede wszystkim skuteczne egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów, ochrona środowiska naturalnego oraz jeszcze większa aktywizacja współpracy z radami dzielnic. Oczywiście nie ograniczamy się do realizacji priorytetów, realizujemy także inne działania, z naciskiem jednak na te, które sygnalizują nam mieszkańcy.

20240207-odprawa-straz-23_949x633
W spotkaniu uczestniczył również Jarosław Neumann, zastępca Komendanta Miejskiego Policji
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Działania i interwencje

Podejmowane przez Straż Miejską działania są odpowiedzią na potrzeby zarówno mieszkańców, jak i turystów. Najwięcej zgłoszeń wpływa na numer alarmowy 986, który jest obsługiwany całodobowo. Wpływające tam zgłoszenia wymagają szybkiej reakcji pracowników. 55% wszystkich przyjętych zgłoszeń było związanych z nieprawidłowym parkowaniem. 12% dotyczyło zwierząt, ponad 10% ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wśród nich najczęściej pojawiały się zgłoszenia na temat spalania odpadów, zaśmiecania i nieporządku oraz niszczenia zieleńców. Około 9% zgłoszeń związanych było z zakłócaniem porządku i spokoju publicznego. Dotyczyły one najczęściej osób nietrzeźwych i spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Ochrona środowiska

Troska o środowisko to jeden z najistotniejszych aspektów działalności Referatu Ekologicznego. Do ich zadań należy m.in. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i podejmowanie działań, by nie dochodziło do naruszania przepisów dotyczących czystości i porządku. Sekcja Ochrony Środowiska dysponuje mobilnym laboratorium, które pozwala sprawdzać m.in. jakość powietrza i stan cieków wodnych. W minionym roku funkcjonariusze przeprowadzili 1194 kontrole terenów i nieruchomości pod kątem czystości i gospodarowania odpadami. Referaty zajmowały się również sprawami nielegalnych wysypisk śmieci. Na terenach gminnych ujawniono ich 90, na prywatnych 88. 

Edukacja i profilaktyka

Od wielu lat funkcjonariusze pracują także z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, wychowawczych i terapeutycznych. Spotykają się z najmłodszymi także na piknikach, koloniach oraz obozach. Mówią o potrzebie przestrzegania prawa, ostrzegają przed zagrożeniami, szczegółowo wyjaśniają sens istnienia nakazów i zakazów. Od 2022 r. prowadzą także zajęcia w ramach dwóch nowych programów dotyczących dbania o czyste powietrze oraz postępowania z dzikimi zwierzętami w mieście. Szczególnym zainteresowaniem, zarówno młodszych, jak i starszych odbiorców, cieszył się w ostatnim roku program dotyczący postępowania z dzikimi zwierzętami.

- Pamiętajmy, że nasza praca ma istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie miasta. Dążmy do tego, aby Gdańsk był miejscem, w którym każdy czuje się bezpieczny i z dumą nazywa je swoim domem – podsumował prezydent. - Dziękuję Wam za trud i poświęcenie, jakie wkładacie w każdy dzień, oraz liczę na dalszą owocną współpracę. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Powodzenia w nowym roku służby!

20240207111744_img_0027_2
Podsumowawszy ubiegły rok, Komendant Leszek Walczak sformułował plany na kolejny: - W roku 2024 r. naszymi priorytetami będą przede wszystkim skuteczne egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów, ochrona środowiska naturalnego oraz jeszcze większa aktywizacja współpracy z radami dzielnic - relacjonował
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Podsumowanie

Straż Miejska w Gdańsku rozpoczęła swoją działalność 30 września 1991 roku. Wówczas spokoju i porządku w mieście strzegło 35 funkcjonariuszy. Dziś jest ich ponad 300 i nadal starają się, by mieszkańcy i turyści, odwiedzający Gdańsk, czuli się w nim dobrze.

Więcej informacji na temat zadań zrealizowanych przez Straż Miejską w 2022 roku można znaleźć w Raporcie rocznym 2023.

 

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże