• Start
  • Wiadomości
  • Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021. Za nami I etap

Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021. Za nami I etap

Zakończył się I etap rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. We wtorek, 24 marca o godzinie 15.00 zostały podane listy dzieci zakwalifikowanych do wybranych placówek. Teraz rodzice muszą potwierdzić, czy ich dziecko skorzysta z zaproponowanej placówki. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, procedura może odbyć się online.
24.03.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
źródło: BP UMG
źródło: BP UMG

 

CZYTAJ: Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli - elektroniczne składanie oświadczeń woli

 

Od środy 25 do wtorku 31 marca trwać będzie etap potwierdzania woli przez rodziców i prawnych opiekunów dzieci. W tym roku, ze względu na wprowadzony stan epidemii, możliwe jest potwierdzanie woli za pomocą narzędzi zdalnych, np. poprzez przekazanie skanów dokumentów e-mailem.

W czwartek, 2 kwietnia o godz. 15.00 zostaną upublicznione listy przyjętych maluchów. Ze względu na fakt, iż część rodziców nie potwierdzi woli uczęszczania do wskazanego w rekrutacji przedszkola ostateczna ilość dzieci przyjętych podana w dalszej części komunikatu, może ulec zmianie po 2 kwietnia.

W tegorocznej rekrutacji łącznie, dla dzieci kontynuujących edukację i dla tych nowo przyjmowanych, w placówkach samorządowych i niesamorządowych dostępne jest 12 557. Dla porównania w roku 2019 było to 12 350 miejsc, w 2018 – 11 458 miejsc, w 2017 – 10 608 miejsc, a 2016 – 10 342 miejsc. Co roku wzrasta liczba publicznych miejsc przedszkolnych na terenie Gdańska co przekłada się na co raz lepszą dostępność edukacji na najwcześniejszym jej poziomie. Od nowego roku szkolnego dwie nowe placówki na południu Gdańska uzupełnią sieć miejskich przedszkoli. Nowa placówka powstanie m.in. na ul. Dulina. Przedszkole posiada 4 oddziały dla dzieci w wieku 3-6 lat. Łącznie będzie mogło przyjąć około 100 dzieci. Oddział przedszkolny powstanie też na ul. Chałubińskiego przy SP nr 8, gdzie stworzone będą 2 grupy, łącznie około 50 dzieci.


Wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek wskazania miejsca przedszkolnego każdemu dziecku w wieku 3-6 lat, którego rodzice zadeklarują taką wolę. Na ten moment, w systemie w dalszym ciągu widnieje niemal 1500 wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w dobrych lokalizacjach, w tym również na południu Gdańska. W tegorocznej rekrutacji wzięło udział ponad 5500 kandydatów, z czego w I etapie rekrutacji zakwalifikowano 4500 najmłodszych gdańszczanek i gdańszczan. W tym momencie pozostaje jeszcze około 1100 maluchów w różnym wieku, których rodzice wybrali placówki gdzie przypadało kilkoro dzieci na jedno miejsce. Tym rodzicom zostaną zaproponowane miejsca w innych placówkach. Dla porównania w poprzednich latach liczba niezakwalifikowanych w I etapie wynosiła: 2019 – 1230, 2018 – 1065, 2017 - 1545, 2016 – 1318. Widać wyraźnie spadek liczby dzieci, które nie dostały się do przedszkola w wybranej lokalizacji, na tym etapie rekrutacji. Jest to wynikiem podejmowanych przez miasto działań takich jak tworzenie nowych przedszkoli, łączenie placówek w zespoły szkolno-przedszkolne oraz racjonalny proces upubliczniania miejsc niesamorządowych.


CZYTAJ: Zakładajcie maseczki lub choćby zwykłe chustki - apel gdańskiej lekarki i petycja do władz


Zgodnie z przyjętą w poprzednich latach procedurą każdy z rodziców otrzyma pisemną informację z wskazaniem wolnych miejsc po zakończeniu tego etapu rekrutacji. Miejsca zostaną wskazane na terenie całej gminy – w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie obowiązuje rejonizacja. Również wzorem lat ubiegłych w rekrutacji uzupełniającej planowane jest uruchomienie dodatkowych miejsc przedszkolnych w kilku istniejących placówkach.

Dane liczbowe - kandydaci

Warto również zwrócić uwagę na utrzymującą się wysoką liczbę osób przystępujących do rekrutacji. W tym roku było to niemal 5600 dzieci. W poprzednich latach: 2019 – 5696 dzieci, 2018 – 5202 dzieci, 2017 – 5223 dzieci i 2016 – 3928 dzieci.

WIĘCEJ: Koronawirus. Zasiłki z ZUS na czas kwarantanny lub opieki nad dzieckiem - pytania i odpowiedzi. Tarcza antykryzysowa

Kontynuacja nauki przedszkolnej

Łączna liczba osób kontynuujących naukę w przedszkolu w tym roku to 7 381. W tej liczbie znajduje się 1145 dzieci 6-letnich, które zdecydowały się kontynuować naukę w przedszkolu. W poprzednich latach liczba kontynuujących 6-latków w przedszkolach wyglądała następująco: 2019 – 1416 dzieci, 2018 – 1818 dzieci, 2017 – 1223 dzieci.


WIĘCEJ: Gdańsk w dobie epidemii: Jakie działania podejmuje miasto na rzecz bezpieczeństwa?