Radni przyjęli dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Osowej i Letnicy

Rada Miasta Gdańska podjęła w czwartek, 27 kwietnia, trzy uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dwa plany uchwalono, do jednego przystąpiono. Uchwalone plany obejmują tereny w Osowej i Letnicy. Zainicjowane przez radnych prace planistyczne dotyczą zaś terenów we Wrzeszczu Górnym.
27.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa Gdańska z planami zagospodarowania przestrzennego
Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami planów miejscowych
mat. Biuro Rozwoju Gdańska

Dwa plany dotyczące Osowej i Letnicy

Plan Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza pozwala na powiększenie rezerw terenowych przeznaczonych pod funkcję retencyjną.
 
Zwiększenie pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika „Osowa” i rozbudowa jego czaszy o okresowo zalewaną wodą tzw. część „suchą” zmieni sposób użytkowania terenu sąsiadującego ze zbiornikiem. Przez większość czasu teren ten będzie mógł pełnić funkcję rekreacyjną. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tym rejonie.
 
Przyjęty przez radnych plan Letnica rejon ulicy Starowiejskiej umożliwia realizację celu publicznego poprzez obligatoryjną lokalizację funkcji społecznych – żłobka lub przedszkola.

Letnica. Kolejne nowe mieszkania w TBS Motława - 18 rodzin zamieszkało przy ulicy Niecałej 9

W odpowiedzi na rozwój funkcji mieszkaniowej w tej części miasta, projekt wprowadza również możliwość realizacji uzupełniających usług nauki, kultury, administracji, handlu i gastronomii.
 
Na obszarze objętym planem powstaną także tereny publicznej zieleni urządzonej wpisane w system terenów rekreacyjnych zaplanowany w tym rejonie. Wzdłuż ulicy Starowiejskiej natomiast możliwa będzie zabudowa mieszkaniowo-usługowa z intencją realizacji zabudowy TBS.

Decyzja o jednym przystąpieniu 

Przystąpienie do prac nad planem Wrzeszcz Górny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Partyzantów ma na celu rozszerzenie dopuszczonych w tej części Wrzeszcza funkcji usługowych terenu o funkcję mieszkaniową, weryfikację parametrów zabudowy oraz aktualizację granic pasa drogowego al. Żołnierzy Wyklętych.
oprac. RP

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże