• Start
 • Wiadomości
 • Radni nagrodzą zasłużonych dla gdańskich seniorów i młodzieży

Radni nagrodzą zasłużonych dla gdańskich seniorów i młodzieży

W poniedziałek, 5 grudnia o godz. 18.00 w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 odbędzie się po raz pierwszy uroczystość wręczenia nagród łączących pokolenia: Nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskich seniorów i za zasługi dla gdańskiej młodzieży. Transmisja na gdansk.pl od godz. 18.00.
04.12.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Statuetka nagrody, która ustanowiona została w tym roku z inicjatywy przewodniczącej Rady Miasta Gdańska
Statuetka nagrody, która ustanowiona została w tym roku z inicjatywy przewodniczącej Rady Miasta Gdańska
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Nagroda ustanowiona została w tym roku z inicjatywy przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak na mocy Uchwały Nr L/1248/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2022 r. Zgodnie z uchwałą, wyboru laureatów nagrody dokonała Kapituła w składzie:

 • Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,
 • Aleksander Żubrys, przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku,
 • Michał Jankowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska,
 • Mateusz Szulc, kierownik Referatu Spójności Społecznej w Wydziale Rozwoju Społecznego.

Osiem wniosków, cztery nagrody

Do Biura Rady Miasta Gdańska wpłynęło łącznie 8 wniosków: 2 o przyznanie nagrody Zasłużony dla Gdańskich Seniorów oraz 6 o przyznanie nagrody Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży. Kapituła dokonała wyboru laureatów: przyznano 1 nagrodę za zasługi dla gdańskich seniorów i 3 nagrody za zasługi dla gdańskiej młodzieży.

Nagrody zostaną wręczone w poniedziałek, 5 grudnia, w Nowym Ratuszu. Transmisja na www.gdansk.pl od godz. 18.00.

Kto może otrzymać wyróżnienie?

Nagrody są przyznawane dorocznie osobie fizycznej, prawnej lub innemu podmiotowi na podstawie oceny całokształtu działalności lub indywidualnych osiągnięć o istotnym znaczeniu dla środowiska gdańskich seniorów i gdańskiej młodzieży.  

 • Nagrodę Rady Miasta Gdańska Zasłużony dla Gdańskich Seniorów przyznaje się za istotne dokonania na rzecz gdańskich seniorów w szczególności w zakresie: 
 • zapobiegania marginalizacji i dyskryminacji,
 • wspierania aktywności obywatelskiej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej,
 • wsparcia społecznego,
 • integracji środowisk senioralnych,
 • działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia,
 • działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów,
 • wspierania aktywności zawodowej seniorów.

Nagrodę Rady Miasta Gdańska Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży przyznaje się za istotne dokonania na rzecz gdańskiej młodzieży w szczególności w zakresie:

 • wsparcia aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, 
 • upowszechniania i promowania idei społeczeństwa obywatelskiego oraz zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, 
 • wspierania integracji i współpracy środowisk młodzieżowych,
 • rozwijania form kształcenia,
 • wspierania aktywności społecznej, artystycznej i sportowej,
 • działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

 

TV

Ceremonia otwarcia Mistrzostw Europy w Wioślarstwie Morskim