• Start
  • Wiadomości
  • Radni Gdańska udzielili prezydent absolutorium z wykonania budżetu w 2021 roku

Radni Gdańska udzielili prezydent absolutorium z wykonania budżetu w 2021 roku

Za sprawozdaniem prezydent głosowało 21 radnych, a 12 było przeciwko, nikt się nie wstrzymał. Przed głosowaniem prezydent przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu.
30.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Infografika przedstawiająca budżety Miasta Gdańska z lat 2015 - 2021. Budżety przedstawione są w formie słupków. Para słupków na każdy rok. Słupek po lewej jest - w każdej parze dla konkretnego roku - niebieski i obrazuje stosunek dochodów do wydatków. Analogicznie słupek po prawej jest czerwony i obrazuje stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących
Infografika przedstawiająca podsumowanie budżetu Gdańska w roku 2021 na tle budżetów z lat ubiegłych - począwszy od roku 2015
Urząd Miejski w Gdańsku

BUDŻET GDAŃSKA 2021 - DOCHODY I WYDATKI

Dochody do budżetu zostały zrealizowane na poziomie 100,7% i wyniosły w sumie 4 305,8 mln zł. Z tytułu rządowych subwencji i dotacji wpłynęło do kasy miasta 1,753 mln zł. Miasto otrzymało również o 5,5% więcej niż planowało z tytułu PiT i CiT, czyli 1,240 mln zł. Z tytułu podatków i opłat lokalnych wpłynęło do budżetu 726 mln zł, dochody z mienia były na poziomie 169,3 mln zł, a pozostałe dochody, w tym sprzedaż biletów komunikacji miejskiej na 347,7 mln zł.

Prezydent Gdańska z wotum zaufania. Zakończyła się dyskusja nad Raportem o Stanie Miasta za 2021

Miasto wydało w 2021 roku w sumie 4,166 mln zł, w tym na edukację 1,237 mln zł, drogi i komunikację miejską 544,5 mln zł, gospodarkę komunalną 287,6 mln zł, działalność kulturalną 91,4 mln zł, bezpieczeństwo i ochronę 68 mln zł, sport 44,7 mln zł, a z tytułu „Janosikowego” - 59 mln zł.

Rok 2021 był rokiem walki ze skutkami pandemii Covid, na co w Gdańsku przeznaczono w sumie 30 mln zł.

OSTATNI ROK WEDŁUG STARYCH ZASAD, JEDNORAZOWA DOTACJA NA POKRYCIE POLSKIEGO ŁADU

W tym roku, po wejściu Polskiego Ładu, zupełnie inaczej będą przekazywane wpływy z PiT i CiT do kasy miasta. Na czym polega różnica? Do ubiegłego roku, tyle, ile mieszkańcy wypracowali trafiało niemalże od razu, bo w kolejnym miesiącu, do budżetu Gdańska. Po zmianach Ministerstwo Finansów rok wcześniej będzie przygotowywało, na podstawie swoich prognoz, plan na cały kolejny rok, i wpływy z podatku PiT i CiT będą przekazywane w równych dwunastu ratach, co miesiąc.

Do kasy miasta pod koniec 2021 roku wpłynęła także jednorazowa dotacja od rządu w wysokości 114 mln zł. Dotacja ta miała pokryć niższe wpływy z podatków do budżetu miasta w 2022, po zmianach związanych z Polskim Ładem.  Było to jednak wsparcie jednorazowe, nie systemowe, a według wyliczeń miasta w 2022 roku szacowana utrata wpływów będzie na poziomie 270 mln zł.

REKORDOWE WYDATKI NA OŚWIATĘ I KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ

Rekordowe wydatki miasto Gdańsk poniosło na edukację, po raz pierwszy dopłata do tego sektora wyniosła ponad 617 mln zł! To oznacza, że Gdańsk utrzymuje edukację na niemalże takim samym poziomie jak budżet państwa, z którego subwencja na ten cel wynosi 620 mln zł. Rekordowe wydatki także na komunikację miejską, dopłata z budżetu miasta wyniosła 330 mln zł. Dochody z biletów zaplanowano na poziomie 135 mln zł, a wykonanie tego planu było na poziomie 124,6 mln zł, z uwagi na sytuację pandemiczną i ciężki do przewidzenia powrót pasażerów do komunikacji zbiorowej.

Dyskusja na sesji RMG o raporcie o stanie miasta. O czym mówili mieszkańcy Gdańska?

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

Cały czas trwa budowa Portu Czystej Energii, aktualnie to największa miejska inwestycja, warta 600 mln zł. Ale pieniądze trafiły do wielu innych obszarów i tak na budowę kolejnych mieszkań w ramach TBS miasto przeznaczyło blisko 62 mln zł, na budowę Nowej Warszawskiej 50,3 mln zł, na termomodernizację obiektów edukacyjnych 38,4 mln zł, na rozliczenie przebudowy wiaduktu „Biskupia Górka” 27 mln zł, rozbudowa ul. Kartuskiej pochłonęła w 2021 roku 21 mln zł, na zagospodarowanie Domu Zdrojowego trafiło 15 mln zł, budowa Muzeum Bursztynu kosztowała 14 mln zł, na rozwój szkół w ramach projektu Gdańsk Miastem Zawodowców - 12,5 mln zł. Na program budowy chodników trafiło 11,7 mln zł.

NASZA FOTOGALERIA Z 52. SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA

 

TV

Najstarsze muzeum na Westerplatte świętuje 50-lecie powołania