• Start
 • Wiadomości
 • Punkty handlowe dla artystów plastyków – wyniki naboru 2024

Punkty handlowe dla artystów plastyków – wyniki naboru 2024

Wybrano 22 artystów, którzy w nadchodzącym sezonie otworzą punkty handlowe na terenie Głównego i Starego Miasta. Twórcy będą mogli dzielić się swoją sztuką z turystami i mieszkańcami Gdańska. Ich dzieła dostępne będą na ul. Długiej, Długim Targu, Korzennej i Rybackie Pobrzeże.
29.03.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Banner informujący o akcji.
Gdańsk przyznał sześć miejsc przy ulicy Długiej, dziewięć przy ul. Długi Targ i jedno przy ul. Korzennej. Dzieła sztuki będzie można kupić także w sieściu miejscach przy ul. Rybackie Pobrzeże
mat. UMG

Święto teatru w Gdańsku - nagrodzono najwybitniejszych twórców

Rozstrzygnięto nabór na miejsca wystawienniczo-handlowe w Gdańsku. Plastycy mogli ubiegać się o prowadzenie zorganizowanych punktów formie stoisk, gablot, stojaków oraz innych ekspozytorów i urządzeń wolnostojących przeznaczonych do prezentowania i sprzedawania własnej twórczości artystycznej z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, portretu, rzeźby, ceramiki, tkaniny, rękodzieła lub fotografii. 

Miasto na ten cel przeznaczyło łącznie 33 miejsca. Wpłynęło 25 wniosków. Zainteresowanym sprzedażą swojej twórczość w sercu Gdańska przyznano 6 miejsc przy ulicy Długiej, 9 przy ul. Długi Targ i 1 przy ul. Korzennej. Dzieła sztuki będzie można kupić także w 6 miejscach przy ul. Rybackie Pobrzeże.

Actus Humanus Resurrectio od środy do niedzieli

Decyzja komisji 

Wnioski o przydzielenie punktu rozpatrywała komisja powołana przez prezydent Gdańska, w skład której wchodzili przedstawiciele: 

 • Biura Prezydenta ds. Kultury,  
 • Biura Architekta Miasta,
 • Wydziału Gospodarki Komunalnej,
 • Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 
 • Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, 
 • Związku Polskich Artystów Plastyków, Okręg Gdański,
 • Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Komisja oceniała przede wszystkim wartość artystyczną przedstawionych prac. Pod uwagę brana była także dotychczasowa współpraca z oferentem, projekty punktu i deklarowany okres prowadzenia działalności.

Szczególne wymogi dotyczyły sprzedaży prac na obszarze Drogi Królewskiej (ul. Długa i ul. Długi Targ). Ze względu na dbałość o zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego Gdańska na tym obszarze dopuszcza się wyłącznie ekspozycję prac związanych z tematyką gdańską, zaliczającymi się do sztuki artystycznej. Na terenie Drogi Królewskiej dozwolone jest wystawianie i sprzedaż dzieł z dziedzin takich jak: malarstwo, grafika, linoryt czy fotografia. Nie dopuszcza się tam sprzedaży karykatur, elementów sztuki użytkowej ani innych wyrobów masowej produkcji.

Krakowski Teatr Tańca i „Szekspirie” w Klubie Żak

Dalsze kroki  

Otrzymanie w Biurze Prezydenta ds. Kultury potwierdzenia przydzielenia punktu handlowego jest podstawą do ubiegania się o następujące, obowiązkowe dokumenty w GZDiZ: 

 • akceptację wyglądu punktu handlowego, 
 • zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydawanego w formie decyzji administracyjnej - Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia związanych z tym opłat, 
 • identyfikator punktu. 

Informacje o programie Punkty handlowe dla plastyków

 

TV

Warzywa od rolników przy pętli Łostowice - Świętokrzyska