PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Punkty handlowe dla plastyków

Punkty handlowe dla plastyków
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Konkurs na sezonowe punkty handlowe dla artystów plastyków – z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, portretu, rzeźby, ceramiki, tkaniny, rękodzieła lub fotografii – to oferta dla tych twórców, którzy chcą prezentować i sprzedawać swoje prace na ulicach Głównego i Starego Miasta w Gdańsku.

202303205377

Aktualny wniosek do pobrania:

Wniosek o przydzielenie sezonowego punktu handlowego dla plastyków na terenie Głównego i Starego Miasta (15.83 KB, docx)

Zapoznaj się z zasadami:

Regulamin przydzielania sezonowych punktów handlowych 2023 (31.98 KB, docx)

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?
Przestrzeń handlowa to teren o wielkości maks. 2 m kw., na którym może stanąć punkt sprzedaży. W obrębie Głównego Miasta dozwolone jest wystawianie i handlowanie dziełami plastycznymi, takimi jak: malarstwo, grafika, linoryt, fotografia. Nie dopuszcza się sprzedaży karykatur oraz innych wyrobów masowej produkcji. Ze względu na dbałość o zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego Gdańska w tej przestrzeni osoba, która otrzymała punkt handlowy, zobowiązuje się do wystawiania i handlu pracami autorskimi związanymi z tematyką gdańską. Co istotne, zabudowa pozostaje tylko na czas prowadzenia działalności.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O SEZONOWY PUNKT HANDLOWY?
O sezonowy punkt handlowy mogą ubiegać się twórcy, którzy udokumentują wykształcenie plastyczne i przedstawią swoje osiągnięcia artystyczne.

WAŻNE
Do wniosku należy dołączyć opis i załączone przykłady prac przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży, a także projekt zagospodarowania punktu handlowego o maksymalnych wymiarach 2 m kw.

KTO DOKONUJE WYBORU?
Wnioski o przydzielenie punktu rozpatruje komisja złożona z członków wskazanych przez m.in.: Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdański oddział Związku Polskich Artystów Plastyków, Komisję Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Biuro Architekta Miasta.

JAKIE OBOWIĄZUJĄ KRYTERIA WYBORU?
O przydzieleniu punktów handlowych plastykom decyduje komisja powołana przez Prezydenta Gdańska. Komisja ocenia przede wszystkim wartość artystyczną przedstawionych prac, a także dotychczasową współpracę z oferentem, projekt graficzny punktu handlowego i deklarowany okres prowadzenia działalności.

JAK WNIOSKOWAĆ O PRZYZNANIE PUNKTU HANDLOWEGO?
Wniosek znajduje się pod adresem: www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury (zakładka: Punkty handlowe dla plastyków)
Wniosek należy dostarczyć (z dopiskiem: Punkty handlowe dla plastyków) za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem: Urząd Miejski w Gdańsku Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk; osobiście w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój nr 40; w formie elektronicznej, używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP.

WIĘCEJ INFORMACJI
Biuro Prezydenta ds. Kultury, tel. 58 323 6048, e-mail: pamela.granatowski@gdansk.gda.pl

 

Lokalizacje:

Wykaz sezonowych punktów handlowych dla plastyków w roku 2023.docx (43.64 KB, pdf)

mapa 1

mapa 2

mapa 3

mapa 4

mapa 5

mapa 6

mapa 7

mapa 8