Przyznano dotacje dla zabytków: łącznie 3 259 000 zł. Które obiekty zostaną wyremontowane?

Pod koniec kwietnia Radni Miasta Gdańska przyznali 22 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zabytków. W czwartek, 13 czerwca dotację wręczyła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje wynosi 3 259 000 zł.
13.06.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu widoczna jest grupa ludzi pozująca do zdjęcia w eleganckiej sali z żyrandolami i ozdobnymi ścianami. Wśród nich znajdują się osoby duchowne, kobiety i mężczyźni w formalnych strojach, trzymający dokumenty w rękach
Beneficjenci, którzy w czwartek, 13 czerwca, w Ratuszu Głównego Miasta odebrali dotacje z rąk prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz
Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Ponad 8 mln dofinansowania budowy basenu we Wrzeszczu. Ma być gotowy w 2025 roku

Dwadzieścia dwie dotacje zostały przyznane osiemnastu beneficjentom. Środki zaplanowane na ten cel w Budżecie Miasta to 3 259 000 zł.

- Od 2005 roku niemal 46 milionów złotych z naszego budżetu przeznaczyliśmy na różne cele związane z ratowaniem zabytków. Myślę, że to jest jeden z tych elementów odpowiedzialności za nasze wspólne dziedzictwo, niezależnie czy jest ono kościelne, czy prywatne – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Bardzo się cieszę, że Rada Miasta Gdańska bierze współodpowiedzialność za przyznawanie tych dotacji, bo każda z nich jest przez radnych głosowana osobną uchwałą. Traktuje je jako naszą współodpowiedzialność za historię Gdańska, ale także za to, że musimy tę historię przechować dla kolejnych pokoleń. Cieszę się, że Miasto Gdańsk dokłada do tego swoją cegiełkę i proszę o wspólną troskę o to dziedzictwo. 

Kolejny budynek przeszedł metamorfozę. Kamienica przy ul. Toruńskiej 25 po remoncie

Przydzielone dotacje

- Często spotykamy się z opiniami, że miasto Gdańsk jest miastem zadbanym, pięknym i atrakcyjnym do odwiedzania. My, również to doceniamy, jednak jako mieszkańcy widzimy więcej wyzwań niż turyści – mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. - Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za odpowiedzialność, którą wzięliście na siebie. Ta odpowiedzialność wymaga na pewno wielu nieprzespanych nocy związanych z ochroną obiektów, którymi się Państwo opiekujecie. Cieszę się, że miasto Gdańsk może ten Państwa wysiłek wspierać, bo to właśnie on zwiększa realną atrakcyjność naszego miasta.

Spośród 22 dotacji przewidzianych w uchwałach RMG:

 • 15 dotacji dotyczy osób prawnych kościoła, obrządków: katolickiego, greckokatolickiego i polsko-katolickiego, na łączną kwotę 1 935 000 zł
 • 2 dotacje dotyczą Wspólnot Mieszkaniowych na łączną kwotę 315 000 zł
 • 2 dotacje dotyczą osób prawnych na łączną kwotę 677 000 zł
 • 1 dotacja dotyczy osoby fizycznej na kwotę 8 000 zł
 • 2 dotacje dotyczą innych podmiotów, jak np. organizacje społeczne- stowarzyszenia, fundacje, kluby, łączna kwota 324 000 zł

- Dziedzictwo to nasza wspólna sprawa. Dotacje to pieniądze, ale tak naprawdę nie byłoby tych zabytków bez państwa zaangażowania. Dziękuję za wszystkie rozmowy, które odbyliśmy na Komisji Zrównoważonego Rozwoju, dziękuje za państwa działania na rzecz zachowania dziedzictwa i jego propagowania – mówi Anna Golędzinowska, radna Miasta Gdańska. - Wiele obiektów jest udostępnianych na co dzień, prowadzone są także działania informujące mieszkańców i turystów, że mamy takie wartościowe perły w naszym mieście. Dzisiaj rozpoczynamy też wyjątkowe wydarzenie dla tożsamości naszego miasta – 44. Zjazd Nowej Hanzy. Wyjątkową klamrą jest to, że wśród beneficjentów dotacji mamy piękny przekrój zabytków, które wiążą się z morskimi i hanzeateckimi tradycjami.

Na zdjęciu widać trzy osoby stojące przed mikrofonami: kobietę w eleganckim stroju, mężczyznę w szarej marynarce oraz duchownego w białym habicie z czarną peleryną. W tle znajduje się ekran z napisem 49 000 zł oraz obrazy przedstawiające postacie w historycznych strojach
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i miejski konserwator zabytków Janusz Tarnacki podczas uroczystości przekazania dotacji
Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Dotacje celowe na remonty, renowację i roboty budowlane przyznane zostały następującym zabytkom:

 1. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 168 000 zł na prace konserwatorsko-restauratorskie przy stallach (etap II) w kościele pw. św. Mikołaja;
 2. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 159 000,00 zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym Niepokalanego Poczęcia w kościele pw. św. Mikołaja;
 3. Parafii Greckokatolickiej (bizantyjsko-ukraińskiej) pw. św. Bartłomieja i Opieki NMP w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 72 000,00 zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów (etap III) kościoła pw. św. Bartłomieja;
 4. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 120 000 zł na wzmocnienie murów (etap IV) wraz z poziomą izolacją przeciwwilgociową (etap III) kościoła pw. św. Barbary;
 5. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 120 000,00 zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej (etap III) kościoła pw. Bożego Ciała;
 6. firmie SCG Spółka z o.o. Spółka Komandytowa do wysokości kwoty brutto 277 000 zł na prace konserwatorskie elewacji, wzmocnienie konstrukcji budynku i wymianę pokrycia dachowego z remontem więźby w hali nr 31B, dawnej kuźni miedzi i ślusarni w zespole Stoczni Schichaua;
 7. Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 74 000 zł na prace konserwatorskie zachodniej części elewacji północnej wraz z przyporą Małego Młyna;
 8. Domowi Zakonnemu Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 110 000 zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów (etap II) kościoła pw. św. Jakuba;
 9. Tomaszowi Nastaj prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. POLKOLOR Tomasz Nastaj do wysokości kwoty brutto 8 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - konserwatorskiej w zakresie prac budowlano - remontowych wieży ciśnień wchodzącej w skład warsztatów kolejowych, ul. Siennicka 26 f;
 10. Gdańskiemu Seminarium Duchownemu w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 150 000 zł na remont dachów w zespole budynków klasztornych (etap IV) - fragment górnej części dachu uskokowego skrzydła zachodniego;
 11. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Brygidy w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 150 000 zł na stabilizację i wzmocnienie murów (etap II) kościoła pw. św. Brygidy;
 12. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 82 000 zł na prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych w kościele pw. Bożego Ciała;
 13. Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska do wysokości kwoty brutto 250 000 zł na remont elewacji Zespołu dawnego Dworu Miejskiego (etap III) - elewacja południowo - wschodnia i południowo - zachodnia Baszty Narożnej;
 14. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 240 000 zł na konserwację polichromii wnętrza kaplicy św. Jakuba w Bazylice Mariackiej;
 15. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000 zł na prace konserwatorskie elewacji (etap V) – elewacja południowa, drugie przęsło na zachód od pseudotranseptu wraz z przyporami kościoła pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła;
 16. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 100 000 zł na rdzeniowe wzmocnienie murów (etap II) – ściana wschodnia i południowa pseudotranseptu kościoła pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła;
 17. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 100 000 zł na prace konserwatorskie elewacji (etap VI) – północna elewacja wieży kościoła pw. św. Barbary;
 18. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 165 000 zł na prace konserwatorskie ambony zewnętrznej, kruchty oraz przybudówki kościoła pw. Bożego Ciała, w zakresie konstrukcji, schodów wewnętrznych, pokrycia dachowego i orynnowania;
 19. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 49 000 zł na prace konserwatorsko - restauratorskie przy obrazie Ukrzyżowanie Św. Piotra w kościele pw. św. Mikołaja;
 20. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Straganiarska 37 A i B w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 70 000 zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej południowej części Bramy Straganiarskiej;
 21. firmie MSO INVEST Sp. z o.o. do wysokości kwoty brutto 70 000 zł na remont dachu budynku d. garaży elektrowozów/magazyn (86 B) – 50 % powierzchni (strona północna) przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3.

 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

Kto może otrzymać dotacje?

- Dzięki dotacjom mamy szansę budować ducha gdańskiej wspólnoty. Łączy nas poczucie dumy z naszej historii i poczucie tożsamości dumnego miasta, m.in. z dziedzictwa kulturowego, by zachować je w imię solidarności z przyszłymi pokoleniami.  – mówiła Katarzyna Czerniewska, radna Miasta Gdańska. - Cieszę się bardzo, że miejska cegiełka wyrażona kwotami przyłoży się do zbudowania czegoś znacznie ważniejszego i twardszego – silnej, gdańskiej wspólnoty.

Wsparcie w postaci dotacji celowych może zostać udzielone na obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na jakie prace można uzyskać dotacje?

Przeznaczenie dotacji wynika wprost z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z jej zapisami może obejmować nakłady konieczne między innymi na: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.

Zasady przyznawania dotacji

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Nie mogą się o nie ubiegać podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.

Wysokość przyznawanych dotacji uzależniona jest od liczby złożonych w danym roku wniosków oraz łącznej wysokości środków, przeznaczonych do podziału.

Oprac. AO

Odnowiona Twierdza Wisłoujście. Koszary Napoleońskie otwarte

TV

Najstarsze muzeum na Westerplatte świętuje 50-lecie powołania