Orunia-Św. Wojciech-Lipce. Przygotowania do remontu ul. Starogardzkiej

Za kilka tygodni, w okresie wakacji, planowane jest przeprowadzenie remontu blisko 1- kilometrowego odcinka ul. Starogardzkiej, od Kanału Raduni do ul. Pastelowej. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje prace.
( Publikacja: 09.06.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Za kilka tygodni ruszy remont ul. Starogardzkiej
Za kilka tygodni ruszy remont ul. Starogardzkiej
Fot. GZDiZ

Konieczny remont jezdni

W ramach remontu ulicy Starogardzkiej, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej 222, poprawiona zostanie nawierzchnia jezdni i chodnika, które ze względu na wyeksploatowanie są w złym stanie technicznym.

Zakres prac obejmuje ułożenie nowej nakładki bitumicznej na całym remontowanym odcinku jezdni oraz miejscowo wykonanie także nowej konstrukcji nawierzchni w istniejącym śladzie drogi. W związku z tym, że ulica Starogardzka nie posiada kanalizacji deszczowej, a ukształtowanie terenu powoduje utrzymywanie się wód opadowych na jezdni, planowany remont uwzględnia również rozwiązania umożliwiające odprowadzanie wody poza jezdnię i chodnik.

Budowa chodnika na ul. Czermińskiego

Bezpieczniej przy przejściach dla pieszych

Prace obejmą również znajdujące się na remontowanym odcinku ul. Starogardzkiej przejścia dla pieszych - na wysokości posesji nr 18 oraz przy przystanku autobusowym. Wyposażone zostaną one w tzw. wyspy, a jezdnia w ich obrębie zostanie zawężona. Nawierzchnia chodnika przy przejściach oraz na peronach przystankowych zyska płytki fakturowe, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym.

Przeprowadzenie prac na ul. Starogardzkiej będzie się wiązać z koniecznością zmiany obowiązującej organizacji ruchu. Objazdy poprowadzone będą ul. Kampinoską oraz obwodnicą południową. O szczegółach tymczasowej organizacji ruchu poinformujemy w osobnym komunikacie.

Oprac. KG