• Start
  • Wiadomości
  • Przebudowa ul. Długiej i Długiego Targu. Ma być więcej zieleni - architekci, szykujcie projekty!

Przebudowa ul. Długiej i Długiego Targu. Ma być więcej zieleni - architekci, szykujcie projekty!

Przygotowania do przebudowy ul. Długiej i Długiego Targu weszły w kolejny etap. Jeszcze w tym roku powinniśmy wiedzieć, jaki będzie ostateczny wygląd "salonu Gdańska". Właśnie rozpoczęto procedurę, która ma wyłonić wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla modernizacji tej przestrzeni miasta.
30.07.2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ul. Długa, podobnie jak połączony z nią Długi Targ, to miejsce, które zwiedzają niemal wszyscy przybywający do Gdańska turyści. Czego brakuje? Na pewno zieleni. Na pewno też trzeba przeprowadzić gruntowny remont nawierzchni.

12 sierpnia zainteresowani opracowaniem dokumentacji projektowej wykonawcy będą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Następnie wykonawcy, którzy w wyniku oceny dokonanej przez specjalną komisję uzyskają najwyższą liczbę punktów, zaproszeni bądą do przedstawienia - w terminie 60 dni - koncepcji dla przebudowy ul. Długiej i Długiego Targu.

Przedstawione koncepcje oceniane będą przez przedstawicieli powołanej przez Prezydenta Miasta Gdańska Rady Programowej, przedstawicieli SARP oraz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. W kolejnym etapie postępowania firmy, które złożyły koncepcję przebudowy, przedstawią oferty cenowe na opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej dla nagrodzonej koncepcji. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę i uzyska największą liczbę punktów, na podstawie przyjętych kryteriów, podpisana zostanie umowa na opracowanie projektu z terminem do 4 grudnia 2017 r.

- Ulica Długa i Długi Targ to przestrzeń zabytkowa o wyjątkowej wartości historycznej, urbanistycznej, architektonicznej i symbolicznej - podkreśla Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska. - Powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska Rada Programowa opracowująca wytyczne dla koncepcji przebudowy ulicy Długiej i Długiego Targu postanowiła nie wskazywać jednak żadnego okresu historycznego, który miałby stać się punktem odniesienia dla rozwiązań projektowych. Zaleciła natomiast poszukiwanie rozwiązań, które staną się odpowiedzą na oczekiwania współczesności i przyszłości. Zasadą, która powinna przyświecać projektantom powinna stać się dewiza "tu i teraz" oraz witruwiańska triada wartości: trwałość, użyteczność i piękno.

Jedno z najpilniejszych zadań - wymiana nawierzchni i modernizacja instalacji, które się pod nią znajdują. Póki co, lepiej żeby turyści nie patrzyli pod nogi...

Jakie są wytyczne Rady dla koncepcji przebudowy ul. Długiej i Długiego Targu, które należą do historycznego ciągu tzw. Drogi Królewskiej?

- Zgodnie z rekomendacjami Rady przy opracowaniu koncepcji w szczególności pod uwagę należy wziąć wartości urbanistyczne i architektoniczne tej przestrzeni: jej cechy kompozycyjne, widoczne w geometrii rzutu - dodaje Piotr Grzelak. - Ważny jest aspekt społeczny, czyli potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Chcemy by w przestrzeni tej było więcej zieleni, tym samym projekt powinien brać pod uwagę specyficzne nasłonecznienie tego miejsca, zapewnić dostępność wody dla roślin, uwzględniając zastosowanie nowoczesnych proekologicznych rozwiązań technologicznych. Nowa aranżacja, nowe elementy które pojawią się w przestrzeni nie mogą przysłaniać najcenniejszych fasad i detali architektonicznych. Co ważne projekt uwzględniać musi także zmiany w funkcjonowaniu ulicy Długiej i Długiego Targu, które nastąpią po zakończeniu przebudowy ulicy Stągiewnej i Długich Ogrodów, zabudowie Wyspy Spichrzów i oddaniu do użytku Forum Radunia - mówi wiceprezydent.

Czytaj także:

Droga Królewska - salon Gdańska będzie miał nową oprawę

Wzięli na warsztat Drogę Królewską

Wiemy już jakiego Traktu Królewskiego chcą mieszkańcy

Jak zmieni się Droga Królewska? - są już wytyczne dla projektantów