• Start
  • Wiadomości
  • Programy ochrony powietrza - podsumowanie 2021 roku na Pomorzu

Programy ochrony powietrza - pomorski samorząd podsumowuje działania w 2021 roku

Programy ochrony powietrza służą realizacji uchwał antysmogowych dla Pomorza. Celem uchwał jest stopniowa wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych w naszym województwie. Jak przebiega likwidacja przestarzałych urządzeń? W których pomorskich gminach złożono największą liczbę wniosków o dofinansowanie wymiany kotłów?
27.04.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kominy w Nowym Porcie
Kominy w Nowym Porcie
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Uchwały antysmogowe dla województwa pomorskiego występują w liczbie mnogiej ponieważ nieco inne przepisy dotyczą miast aglomeracji trójmiejskiej niż miast mniejszych czy wsi. Łączy je jednak jeden cel - poprawa jakości powietrza poprzez uderzenie w główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza, którą są spaliny z kotłów CO i pieców na paliwa stałe używane w gospodarstwach domowych. Wraz z emisjami komunikacyjnymi tworzą one tzw. niską emisję, czyli mieszaninę pyłów i gazów emitowanych na wysokości do 40 m. Jest wśród nich wiele szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych, m.in. pyły zawie­szone (PM10 i PM 2,5), benzo(a)piren oraz tlenki azotu.

Od kopciucha po piec V klasy, czyli kilka godzin ze służby Eko Patrolu Straży Miejskiej

Drogą do likwidacji problemu zanieczyszczeń niskiej emisji jest wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych, której terminarz zapisany został w uchwałach antysmogowych. Dla miast Pomorza wygląda on następująco:

  • Od 1 września 2024 r. - zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej.
  • Od 1 września 2026 r. - zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.
  • Od 1 lipca 2035 r. - zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy 5.
  • Do 31 sierpnia 2024 - konieczność wymiany kominków i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu.

 

Właściciele likwidowanych urządzeń muszą podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub do sieci gazowej. Jeśli nie ma takiej opcji, mogą wybrać instalację na paliwo gazowe lub lekki olej opałowy, a także ogrzewanie elektryczne (rekomendowane jest to zasilane z odnawialnych źródeł energii). 

Mieszkańcy Gdańska, których obejmuje powyższy obowiązek, skorzystać mogą z dotacji. Do dyspozycji są doradcy Gdańskiego Biura Energetyki, którzy pomogą wszystkim zainteresowanym przejść przez konieczne procedury - od złożenia wniosku po rozliczenie dotacji, niezależnie od tego, czy wnioskujący korzystać będzie z dotacji rządowego programu “Czyste Powietrze”, czy ze wsparcia Gminy Miasta Gdańska. Kontakt mailowy: energia@gdansk.gda.pl.

W Gdańsku kontrolę sposobu użytkowania kotłów grzewczych prowadzi straż miejska. Strażnicy informują także posiadaczy pieców o terminarzu wymiany poszczególnych rodzajów urządzeń
W Gdańsku kontrolę sposobu użytkowania kotłów grzewczych prowadzi straż miejska. Strażnicy informują także posiadaczy pieców o terminarzu wymiany poszczególnych rodzajów urządzeń
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Urząd marszałkowski województwa pomorskiego podsumował ubiegłoroczne działania na Pomorzu związane z wymianą przestarzałych źródeł ciepła w poszczególnych gminach. Najwięcej wniosków o dofinansowanie wymiany kotłów spośród 123 gmin Pomorza złożono w Kartuzach (374), w Gdańsku takich wniosków było 168. W naszym mieście w 2021 roku zlikwidowano w sumie 275 niepożądanych kotłów grzewczych.

powietrze.pomorskie.eu

Więcej na temat uchwał antysmogowych i walki o czyste powietrze na Pomorzu -  na specjalnej podstronie urzędu marszałkowskiego.