• Start
  • Wiadomości
  • Program Ambasador Talentów - Gdański Urząd Pracy wspiera szkoły w doradztwie zawodowym

Program Ambasador Talentów - Gdański Urząd Pracy wspiera szkoły w doradztwie zawodowym

Już 21 szkół podstawowych i średnich zgłosiło swój akces do programu Ambasador Talentów, którego realizatorem jest Centrum Rozwoju Talentów, jednostka Gdańskiego Urzędu pracy specjalizująca się w szeroko pojętym doradztwie zawodowym. Celem programu jest wsparcie doradztwa zawodowego w szkołach - nowości wśród przedmiotów obowiązkowych dla uczniów ostatnich klas.
19.04.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne
fot. Pixabay.com

 

Dwa lata temu doradztwo zawodowe stało się obowiązkowym przedmiotem w szkołach podstawowych i średnich w Polsce. Na realizację przedmiotu w klasie ósmej SP i ostatnich klasach szkół średnich przeznaczono w sumie 10 godzin lekcyjnych, podczas których nauczyciel wesprzeć powinien młodych ludzi w wyborze dalszej drogi edukacyjnej, a co za tym idzie - przyszłej drogi zawodowej.  

W Gdańsku szkoły mogą liczyć na wsparcie w realizacji tego zadania ze strony Centrum Rozwoju Talentów, które jako jednostka Gdańskiego Urzędu Pracy od pięciu lat zajmuje się szeroko pojętym doradztwem zawodowym - odkrywaniem mocnych stron i talentów, zarówno osób dorosłych, jak i młodzieży. I choć współpraca z nauczycielami doradztwa zawodowego trwa od początku, w 2020 roku Centrum powołało do życia dodatkowy, specjalny program dla szkolnych doradców zawodowych pn. Ambasador Talentów. 

- Szkoły zostały zobowiązane do opracowania programów realizacji doradztwa zawodowego i utworzenia wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego. Program Ambasador Talentów powstał, by wesprzeć szkolnych doradców zawodowych w realizacji tych ważnych wyzwań - mówi Monika Artowska-Janowska z Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. -  Inicjatywę w pierwszej kolejności skierowaliśmy do szkół najbardziej aktywnych, otwartych na poszerzenie współpracy. Tytułowy Ambasador Talentów dobrze zna swoich uczniów,  a dodatkowo doskonale orientuje się w ofercie Centrum i wie, jak najlepiej ją wykorzystać w projektowaniu działań w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, jest więc łącznikiem pomiędzy nami a uczniami.

Współpraca na linii szkoła - CRT odbywa się w bezpośrednim kontakcie szkolny doradca zawodowy -  konkretny mentor/doradca z Centrum.

 

- Nasza szkoła współpracuje z Centrum Rozwoju Talentów już trzeci rok, ale dopiero teraz nasze wspólne działania przybrały formę programu. Do programu Ambasador Talentów przyłączyliśmy się z wielu ważnych powodów. Pierwszy i najważniejszy to wspólne wspieranie młodych ludzi w wyborze edukacyjno-zawodowym - mówi Ewa Gwizdowska, doradca zawodowy w Szkole Podstawowej nr 79 w Gdańsku, absolwentka studiów magisterskich o specjalności doradca zawodowy i personalny. - Uczniowie klas VIII mają zapewnione pierwszeństwo udziału w warsztatach z zakresu wyboru ścieżki edukacyjnej i w wydarzeniach organizowanych w Centrum, np. “Zwykli ludzie o niezwykłych talentach” i “Talent w roli głównej”. Korzystaliśmy z tych warsztatów w ubiegłych latach, uczniowie bardzo je sobie cenili ze względu na atrakcyjną formę przekazu informacji. Wydarzenia organizowane przez CRT są ciekawym dopełnieniem zajęć z doradztwa zawodowego, na które mamy zaledwie dziesięć godzin lekcyjnych. To bardzo mało czasu na przygotowanie młodego człowieka do podjęcia świadomej decyzji o wyborze przyszłego zawodu, a szybko następujące zmiany na rynku pracy i w życiu społecznym wymuszają potrzebę wsparcia uczniów w procesie świadomego planowania własnej kariery zawodowej, a także poznawania siebie i świata. Aby zrozumieć to, co się wokół nich dzieje, jak będzie wyglądać ich przyszłość, uczniowie przede wszystkim potrzebują akceptacji, uważnego wysłuchania, kontaktu indywidualnego z doradcą zawodowym, wspierających ich wybory rodziców oraz możliwości i przestrzeni do samopoznania. Najlepszą i sprawdzoną formą wspierania są przede wszystkim rozmowy i wspomniane już warsztaty zawodoznawcze. Przy kształtowaniu kompetencji młodych ludzi w zakresie planowania dalszej edukacji oraz planowania kariery zawodowej ważnym wsparciem dla uczniów jest możliwość indywidualnych konsultacji doradczych w CRT.

 

Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy działa od 2016 roku w kompleksie biurowym Olivia Business Centre, budynek Olivia Six
Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy działa od 2016 roku w kompleksie biurowym Olivia Business Centre, budynek Olivia Six
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

- Przystąpienie do projektu Ambasador Talentów wynikało przede wszystkim z potrzeb naszych uczniów oraz oczekiwań ich rodziców - mówi Marta Duszyca, dyrektorka XIX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. - Prócz warsztatów pogłębiających refleksję na temat siebie, swoich mocnych stron, predyspozycji i preferencji, zarówno zawodowych, jak i osobowościowych, młodzieży potrzebna jest ekspercka wiedza na temat przyszłościowych kierunków studiów oraz tych obszarów na rynku pracy, gdzie prognozowane jest największe zapotrzebowanie na przyszłych pracowników. Nasza szkoła jest pod opieką doradczyni CTR, pani Mileny Chomik, która była w naszej szkole, rozmawiała z nauczycielami, pytała o ich oczekiwania, przeprowadziła również szkolenie rady pedagogicznej i jest z nami w stałym kontakcie. Dzięki temu oferta, którą kieruje do nas Centrum Rozwoju Talentów jest spersonalizowana, dostosowana do potrzeb naszych uczniów. W kształceniu kładziemy nacisk na rozwój kompetencji kluczowych, bo to one według współczesnej wiedzy mogą zapewnić sukces na rynku pracy. Młodzież naszego liceum potrzebuje aktywnych warsztatów otwierających ją na śmiałe i kreatywne myślenie o przyszłości. Uczniowie potrzebują czasu i przestrzeni by formułować swoje marzenia oraz osób, które pomogą im je zderzać z rzeczywistością w taki sposób, by zarysował się w ich głowach jasny plan rozwoju zawodowego. 

 

W 2020 roku do programu Ambasador Talentów przystąpiło 21 placówek z Gdańska i powiatu gdańskiego (GUP zasięgiem swego działania obejmuje także ten powiat). Umowy zawierane są na czas nieokreślony, a program jest sukcesywnie rozwijany. W 2021 roku CRT planuje przyjęcie do projektu kolejnych 20 szkół, które widzą wartość w rozwijaniu doradztwa zawodowego we współpracy z CRT.

Warto zaznaczyć, że niezależnie od uczestnictwa szkoły w programie, młodzież z Gdańska może liczyć na bezpłatne wsparcie ze strony CRT przy wyborze dalszej drogi edukacyjnej, czy zawodowej.

By zgłosić chęć udziału w programie Ambasador Talentów, należy wypełnić formularz.

Link do formularza i więcej informacji o programie na stronie internetowej CRT

 

 

 
TV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?