• Start
 • Wiadomości
 • Profesorowie do posłów: Zdecydowanie popieramy metropolię na Pomorzu, uchwalcie tę ustawę!

Profesorowie do posłów: Zdecydowanie popieramy metropolię na Pomorzu, uchwalcie tę ustawę!

“Polska stanowi unikalny przykład kraju, w którym to bierność kolejnych rządów i parlamentów zatrzymuje rozwój wielkich miast” - piszą w liście otwartym do posłanek i posłów profesorowie z uczelni wyższych w Trójmieście i kraju. Chcą, by jak najszybciej uchwalona została przez Sejm ustawa metropolitalna dla Pomorza.
( Publikacja: 21.01.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Matropoliapopieramy1x
Metropolia Gdańsk Gdynia Sopot

 

Pod listem do posłów podpisało się 31 autorytetów naukowych - nazwiska i pełną treść listu podajemy na końcu publikacji. Sygnatariuszami są wybitni eksperci, szefowie wszystkich najważniejszych polskich jednostek badawczych ds. rozwoju regionalnego, współautorzy i konsultanci strategii rozwoju kraju oraz rektorzy trójmiejskich uczelni. Wspólnie apelują do posłów o poparcie ponad podziałami politycznymi ustawy o utworzeniu metropolii na Pomorzu, która już wcześniej niemal jednomyślnie została uchwalona przez Senat RP. Ich zdaniem, wdrożenie takiej reformy przełoży się na dobrobyt mieszkańców Pomorza, położy kres istniejącym od lat lukom w polskim ustawodawstwie i umożliwi mieszkańcom mniejszych gmin dostęp do dobrej jakości usług publicznych z zakresu transportu zbiorowego, pracy, edukacji i zdrowia. 

 

 

“Popieramy inicjatywę utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim i apelujemy o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy uchwalonym przez Senat RP. Wierzymy, że niemal jednogłośne uchwalenie przez Senat RP projektu ustawy o związku metropolitalnym dla Pomorza jest oznaką nowego podejścia. Apelujemy o podobne - ponad wszelkimi podziałami politycznymi” - poparcie projektu ustawy w Sejmie RP - czytamy w liście. 

 

W 1989 roku skończyła się w Polsce era centralnego planowania

Naukowcy podpisani pod listem podkreślają, że doświadczenie 30 lat polskiego samorządu pokazuje, że polskie miasta i otaczające je gminy mają wielki potencjał, ale do rozwoju potrzebują ustawowych narzędzi współpracy.

Mimo ewidentnego sukcesu Polski, dochody mieszkańców polskich miast są wciąż trzy- lub czterokrotnie niższe, niż mieszkańców wielkich miast Francji, Anglii czy Niemiec. (…) Brak właściwej, ustrojowej podstawy prawnej dla rozwoju wielkich miast był poważnym hamulcem w rozwoju polskich metropolii - przede wszystkim tych policentrycznych: górnośląskiej oraz trójmiejskiej. Wiemy już, że możliwości tworzenia porozumień oraz związków komunalnych nie wystarczą. Przy chronicznym niedofinansowaniu samorządów w Polsce oczekiwania, że z napiętego budżetu zostaną wyasygnowane znaczące środki na współpracę w ramach aglomeracji czy metropolii okazały się złudne. 

 

Eksperci: bierność kolejnych rządów zatrzymuje rozwój polskich miast 

Badania OECD wskazują, że utrzymywanie przestarzałych rozwiązań prawnych na obszarach wielkich miast automatycznie osłabia potencjał gospodarczy i polityczny państw, w których te metropolie funkcjonują. Duże miasta są w stanie generować rozwój gospodarczy w otoczeniu nawet do 200-300 kilometrów.

Eksperci podkreślają: “Jeśli uwolnimy energię polskich metropolii, przyspieszą one rozwój innych gmin. Nauka nie ma co do tego wątpliwości. Jak również co do tego, że tylko silne metropolie są w stanie zapewnić Polsce trwały rozwój gospodarczy. (…) Polska stanowi unikalny przykład kraju, w którym to bierność kolejnych rządów i parlamentów zatrzymuje rozwój wielkich miast. (…) Uchylenie się od działania w tej sprawie przez kolejną kadencję byłoby de facto działaniem na szkodę naszego kraju, zaś przyzwolenie na od dawna oczekiwaną zmianę - pozytywnym sygnałem”.

 

Poparcie ponad podziałami politycznymi

Pomorscy samorządowcy zrzeszeni w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot od wielu lat mówią wspólnym głosem, że wprowadzenie w życie ustawy metropolitalnej to konkretne korzyści dla mieszkańców. Związek metropolitalny do wspólne realizowanie takich zadań jak: planowanie inwestycji, zapewnienie połączeń autobusowych i kolejowych oraz promocję miast i gmin jako jednego organizmu. 

Jak pokazują wszystkie badania tam, gdzie została utworzona struktura metropolitalna lepiej zorganizowany jest transport publiczny, połączenia na podstawie jednego biletu są sprawniejsze i szybsze, łatwiej dbać o klimat i czyste powietrze, koordynować planowanie przestrzenne, współpracować przy realizacji inwestycji, wspólnie planować przebieg dróg oraz rozwój zrównoważonej mobilności.  Uchwalenie ustawy przez Parlament to prawo do dysponowania dodatkowymi środkami na realizację wspólnych zadań. Powstanie metropolii oznacza, że co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł, które obecnie trafiają do budżetu państwa.

10 września Senat RP, podczas sesji plenarnej izby wyższej, zdecydowaną większością głosów poparł projekt ustawy metropolitalnej w województwie pomorskim. Tym samym projekt ustawy, jako senacka inicjatywa ustawodawcza, został skierowany do Sejmu. O jego dalszych losach zdecydują posłowie. 

Więcej informacji: www.ustawametropolitalna.pl

 

PROFESOROWIE PODPISANI POD LISTEM:

 1. prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej
 3. prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 4. prof. dr hab. inż. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
 5. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego
 6. prof. dr hab. Tomasz Komornicki, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 7. prof. dr hab. Tadeusz Markowski, wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 8. prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych, UAM w Poznaniu
 9. prof. dr hab. Iwona Sagan, Uniwersytet Gdański
 10. prof. dr hab. Irena Lipowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 11. prof. dr hab. Jacek Zaucha, Uniwersytet Gdański
 12. prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski
 13. prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, Uniwersytet Gdański
 14. prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 15. prof. dr hab. Paweł Churski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 16. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska
 17. prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Politechnika Gdańska
 18. prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański
 19. prof. dr hab. Jacek Bigda, Gdański Uniwersytet Medyczny
 20. dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
 21. dr hab. Marek Kozak, prof. Uniwersytet Warszawski
 22. dr hab. Stanisław Umiński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 23. dr hab. Robert Pyka, prof. Uniwersytetu Śląskiego
 24. dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 25. dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 26. dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 27. dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 28. dr hab. Agnieszka Olechnicka, dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski
 29. dr hab. Łukasz Mikuła, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 30. dr hab. Maciej Smętkowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 31. dr hab. Igor Zachariasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie