• Start
 • Wiadomości
 • Prezydenci miast: “Oczekujemy partnerskich relacji i współpracy rządu w walce z epidemią”

Prezydenci miast do premiera: “Oczekujemy partnerskich relacji i współpracy rządu w walce z epidemią”

“Nie poznaliśmy nawet ogólnych danych na temat prognozowanego przebiegu pandemii. Bez tego nie możemy zaplanować działań dotyczących funkcjonowania szkół, komunikacji miejskiej, placówek kulturalnych czy sportowych” - stwierdzają po internetowym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim dwie największe korporacje samorządowe w kraju, Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich. Zdaniem zarządu UMP, sytuacja jest więcej niż dramatyczna.
( 14.10.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Loga dwóch największych korporacji samorządowych w kraju: Unii Metropolii Polskich i Związku Miast polskich, które wydały wspólne oświadczenie po spotkaniu online prezydentów z premierem Mateuszem Morawieckim
Loga dwóch największych korporacji samorządowych w kraju: Unii Metropolii Polskich i Związku Miast polskich, które wydały wspólne oświadczenie po spotkaniu online prezydentów z premierem Mateuszem Morawieckim
Strona internetowa UMP

 

Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich wydały wspólne oświadczenie, które publikujemy w całości na końcu tego artykułu.  

Dodatkowo w środę, 14 października, Unia Metropolii Polskich zwołała w Warszawie konferencję prasową. Wystąpili na niej prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak

Nz. od prawej Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania i Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy
Nz. od prawej Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania i Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy
źródło: Facebook/Aleksandra Dulkiewicz
 
 • RELACJA WIDEO DO OBEJRZENIA NA FACEBOOKU UNII METROPOLII POLSKICH - TUTAJ

 

- Mamy naprawdę takie poczucie, że rząd zbyt optymistycznie podchodzi do tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje - mówił prezydent Rafał Trzaskowski. - Ważne jest to, aby nas informować wcześniej o decyzjach, które rząd chce wcielać w życie. Żeby nas przede wszystkim poinformować co do strategii, i żeby traktować nas jak partnerów i odpowiadać na te pytania, które zgłaszamy, a tych pytań technicznych było naprawdę bardzo dużo. Jest wspólne stanowisko Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich w tej sprawie. Kilka bardzo ważnych postulatów dotyczących zdrowia: 

 • Przede wszystkim zbudowanie skutecznej sieci podmiotów leczniczych przygotowanych na zwiększone zapotrzebowanie na usługi medyczne związane z epidemią
 • Znaczące zwiększenie skali przeprowadzanych testów i uporządkowanie systemu
 • Objęcie szczepieniami przeciwko grypie większej grupy pracowników 
 • Zwiększenie skuteczności kwarantanny
 • Odblokowanie podstawowej opieki zdrowotnej

Tych postulatów i pytań było znacznie więcej. Jeżeli chcemy się traktować poważnie i po partnersku, powinniśmy być konsultowani, zawiadamiani o decyzjach rządu, no i przede wszystkim rząd powinien być gotowy do odpowiedzi na te pytania, dlatego, że w naszej ocenie sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo poważna, żeby nie powiedzieć krytyczna” - podkreślił prezydent Trzaskowski.  

 

Kadr z filmu wideo z konferencji Unii Metropolii Polskich. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz stoi pośrodku przy mikrofonie i przemawia. Ma na sobie czerwoną bluzkę i czarną marynarkę z tęczową broszką w klapie po lewej stronie. Nieco za nią - na lewo - stoi wysoki szczupły mężczyzna o siwych włosach, który na twarzy ma maseczkę - to prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Ubrany jest w ciemny garnitur, białą koszulę i krawat. Oboje mają okulary. W tle jest biała ścianka z widocznym w trzech miejscach niebiesko-żółto-czerwonym logo, przedstawiającym stylizowaną warszawską syrenkę i napis Zakochaj się w Warszawie. W dolnym prawym rogu znajduje się pomniejszona postać kobieca - to tłumaczka języka migowego
Prezydent Aleksandra Dulkiewicz podczas środowej konferencji Unii Metropolii Polskich w Warszawie: - Apelujemy o to, by na tym statku był kapitan, bo my na poziomie lokalnym naprawdę sobie radzimy, ale potrzebujemy kapitana, który będzie dowodził statkiem, który się nazywa Rzeczpospolita Polska w obliczu epidemii
Facebook UMP

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz mówiła o internetowym spotkaniu z premierem i ministrami, w kontekście sytuacji w oświacie: - Jeden z bardzo ważnych wątków, który przecież właściwie dotyczy każdej Polki i każdego Polaka, to sytuacja w edukacji. Spotkanie, taka była zapowiedź, że będzie to spotkanie konsultacyjne. Liczyliśmy na to, że jakieś nowe pomysły, nowe projekty, ale nade wszystko strategia postępowania w Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiona. Niestety, tak nie było. To, o co my apelujemy, to o co prosimy, to mówimy: “Wszystkie ręce na pokład, bo epidemia nie jest epidemią jednej partii, czy jednej opcji politycznej, ale każdej Polki i każdego Polaka, w mniejszy lub większy sposób”. Apelujemy o to, by na tym statku był kapitan, bo my na poziomie lokalnym naprawdę sobie radzimy, ale potrzebujemy kapitana, który będzie dowodził statkiem, który się nazywa Rzeczpospolita Polska w obliczu epidemii. I bardzo konkretne postulaty związane z edukacją: bo jeżeli słyszymy od ministra Piątkowskiego, że 98 procent szkół w jego opinii działa normalnie, że jest w porządku, że właściwie nie ma problemu, to jest to po prostu nieprawda, bo szkoły które działają w trybie hybrydowym - kiedy części uczniów, w wielu klasach, i myślę że tak jest w każdym większym, mniejszym mieście, w mniejszych miejscowościach także tak jest - kiedy w wielu klasach nie ma uczniów, nie ma nauczycieli od konkretnego przedmiotu, czyli połowa programu lekcyjnego wypada, to nie można twierdzić, że to jest normalna sytuacja, bo nią po prostu nie jest. Dlatego w piśmie, o którym wspomniał przed chwilą pan prezydent Trzaskowski, wspólnym wystąpieniu Unii Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza i Związku Miast Polskich, złożyliśmy także postulaty dotyczące edukacji. Jednym z nich jest zmiana rozporządzenia, które weszło w życie w połowie sierpnia, które mówi o tym, że włączyć edukację zdalną dyrektor może w szkole tylko i wyłącznie po konsultacji, a właściwie po opinii powiatowego sanepidu. Dzisiaj dyrektor szkoły jest ubezwłasnowolniony w tej sprawie, bo dopiero opinia sanepidu - nawet jeżeli szkoła znajduje się w tak zwanej strefie czerwonej, pozwala mu całkowicie zawiesić zajęcia z powodu koronawirusa. To są bardzo ważne sprawy, które dotyczą każdej i każdego z nas, i w tej sprawie, i nie tylko w tej, chcemy zawsze współpracować”.      

 

OŚWIADCZENIE UMP I ZMP - PO SPOTKANIU ONLINE PREMIERA RP Z PREZYDENTAMI MIAST

13 października odbyło się spotkanie online Premiera RP z prezydentami miast. Mimo wielu naszych apeli i próśb doszło do niego dopiero po wielu miesiącach, w trakcie których miasta bardzo aktywnie wspomagały działania rządu w walce z COVID-19, prowadząc własne działania oraz ponosząc wysokie koszty ekonomiczne i społeczne, związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii.

Z żalem stwierdzamy, że w dalszym ciągu nie jesteśmy przez rząd traktowani po partnersku, mimo że razem tworzymy administrację publiczną. Nie mamy żadnych informacji co do planów wynikających z rządowej strategii walki z pandemią, o wielu decyzjach dowiadujemy się z konferencji prasowych. W ostatniej chwili przekazuje się nam zalecenia dla szkół, a nawet wprowadza podległość straży miejskich wojewodom.

Dziś również nie usłyszeliśmy żadnych konkretnych informacji - spotkanie w założeniu konsultacyjne nie miało nic wspólnego z konsultacjami. W dalszym ciągu nie wiemy, jakie są zamiary rządu wobec szkół (których prowadzenie jest zadaniem własnym Jednostek Samorządu Terytorialnego). Nie przedstawiono nam do konsultacji żadnych innych propozycji rozwiązań, zamierzeń itp. Nie poznaliśmy nawet ogólnych danych na temat prognozowanego przebiegu pandemii. Bez tego nie możemy zaplanować działań dotyczących funkcjonowania szkół, komunikacji miejskiej, placówek kulturalnych czy sportowych.

Z naszej strony oczekujemy:

 • zbudowania skutecznej sieci podmiotów leczniczych przygotowanych na zwiększone zapotrzebowanie na usługi medyczne związane z walką z COVID-19;
 • znaczącego zwiększenia skali przeprowadzanych testów na COVID-19, w tym m.in. dla personelu medycznego, mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej, pracowników socjalnych, pracowników szkół, przedszkoli i żłobków, funkcjonariuszy straży miejskiej i innych osób, których charakter pracy wiąże się z kontaktami z dużą liczbą osób;
 • objęcia szczepieniami przeciwko grypie większych grupy pracowników, szczególnie tych, którzy mają lub mogą mieć kontakt z dużą liczbą osób, co podnosi ryzyko zakażenia COVID-19;
 • zwiększenia skuteczności kwarantanny;
 • odblokowania podstawowej opieki zdrowotnej, która jest dziś najsłabszym ogniwem systemu ochrony zdrowia (dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu jest utrudniona, a teleporada stała się jedyną formą kontaktu z lekarzem, choć w zamierzeniach resortu zdrowia miała być wyjątkiem);
 • zmian w prowadzeniu placówek edukacyjnych, w tym uelastycznienia i zwiększenia uprawnień dyrektorów, aby mogli oni skuteczniej reagować na konkretne sytuacje epidemiczne, zwłaszcza wobec starszych uczniów, których objęcie nauką zdalną nie spowoduje dezorganizacji życia rodzinnego oraz dodatkowych kosztów;
 • stworzenia efektywnego systemu nauki zdalnej (który w przyszłości mogłyby również stać się częścią normalnego procesu nauczania), a także wprowadzenia korekt w podstawach programowych, których realizacja w obecnym kształcie, w warunkach pandemii nie jest możliwa.
  Deklarujemy wolę daleko idącej współpracy z rządem w walce z COVID-19, bowiem samorządy terytorialne wielokrotnie dotąd wykazały się dużą odpowiedzialnością i skutecznością w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

 

Tadeusz Truskolaski - Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich

Zygmunt Frankiewicz - Prezes Związku Miast Polskich

Warszawa, 13 października 2020