Presja, sugestia czy sztuka? 100 lat polskiego plakatu propagandowego na wystawie w Wielkiej Zbrojowni

“103 x Propaganda” to trzecia edycja wystawy podsumowującej ponad 100 lat polskiego plakatu propagandowego w jednym miejscu i czasie. Tym razem ponownie na Wielkiej Auli ASP w Gdańsku. Wernisaż odbędzie się 31 stycznia 2023 (wtorek), o godz. 18. Wstęp wolny. 
( 30.01.2023 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
grafika kolrowa
"103 X propaganda" to trzecia edycja wystawy podsumowującej ponad 100 lat polskiego plakatu propagandowego
fot. mat ASP

CSW Łaźnia. Artystka Ellen Harvey przypomina miejsca, których już nie ma. Również z Gdańska

Wystawa “103 x propaganda” weryfikuje przestrzeń problemów społecznych, politycznych i socjologicznych z jakimi mierzy się obecne pokolenie twórców. Prace studenckie są za każdym razem wyselekcjonowane, lecz wystawa ma szerszy charakter, wybór uzupełniają realizacje powstałe przeszło dekadę temu i starsze.

Na wystawie zobaczymy więc realizacje nie tylko studentów, ale i absolwentów - również obecnych wykładowców ASP. 

Jakie prace znajdują się na wystawie?

Prezentowane prace to często plakaty konkursowe, które zdobywały nagrody i wyróżnienia w kolejnych edycjach konkursu w Galerii Plakatu AMS: (Nie)bezpieczne pasy (2021), Najważniejszy projekt to TY. 

Znaczną częścią ekspozycji stanowi cykl prac “Kolej na Ekologię”, koordynowany przez dr. Adama Świerzewskiego i prof. Sławomira Witkowskiego we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (2022). Zobaczmy też, nagradzane w wielokrotnie realizacje z Pracowni Projektowania dla Kultury prowadzonej przez dr Anitę Wasik i mgr Joannę CzaplewskąSwój wkład mają także studenci studiów niestacjonarnych z Pracowni Projektowania Otwartego, prowadzonej przez dr Jarosława Bujnego i Pracowni Propagandy Społecznej prowadzonej przez prof. Jacka Staniszewskiego i dr Edytę Majewską. 

- Wybór plakatów prezentowanych w trzeciej edycji wystawy to suma refleksji na temat konstrukcji i kondycji świata, jaki nas otacza. Zderzenie dzieł z tak rozległego, stuletniego przedziału czasowego pozwala widzom na przeanalizowanie repertuaru motywów, aluzji literackich, historycznych i politycznych, przemian wizualnych - tłumaczą kuratorki wystawy: mgr Emilia Wernicka z ASP, Matylda Filas (BUW ) i dr Aneta Kwiatkowska (PAN Biblioteka Gdańska). - Materiały zebrane na kolejnych edycjach wydarzenia, z perspektywy czasu, mają szansę stać się ważnym dokumentem socjologicznym.

Kolejna edycja wystawy “103 x propaganda“ była okazja do zaproszenia do współpracy innej zewnętrznej instytucji. W tym roku nowym gościem ASP jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentowana przez kuratorkę Matyldę Filas.

Czym jest propaganda?

Wg PWN, słowo to oznacza celowe oddziaływanie na zbiorowości i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, wpojenia pożądanych przekonań i wywołania określonych dążeń i zachowań.

Zwykle celem jest upowszechnienie (narzucenie odbiorcom) trwałych postaw; wtedy propaganda jest jednym z kanałów indoktrynacji. 

W kształtowaniu postaw za pośrednictwem przekazu informacji są wykorzystywane środki perswazji intelektualnej i emocjonalnej (słowa, gesty, symbole, skojarzenia, obrazy), rozmaite metody manipulacji (np. prowokacji, dezinformacji, tendencyjnej selekcji i interpretacji faktów); niekiedy propaganda staje się nośnikiem przymusu moralnego, a nawet przemocy psychicznej i symbolicznej.

Propaganda powstała w XIX w. pod wpływem: ukształtowania demokratycznej, parlamentarnej formy rządów, stopniowego upowszechniania praw wyborczych, rozwoju mechanizmów walki wyborczej. 

  • Wystawa będzie czynna do 12 lutego 2023 r, w godz. 12.00-18.00.
  • Duża Aula, Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk.