• Start
  • Wiadomości
  • Rozbudowa portu jachtowego w Górkach Zachodnich. Ponad 120 dodatkowych miejsc dla jednostek pływających

Rozbudowa portu jachtowego w Górkach Zachodnich. Ponad 120 dodatkowych miejsc dla jednostek pływających

W porcie jachtowym przy ul. Przełom może cumować obecnie 60 jednostek, dzięki rozbudowie ta liczba wzrośnie do ponad 180. W ramach projektu powstaną żelbetowe pomosty, nabrzeża oraz falochron pływający, przebudowane zostaną sieci wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe.
( Publikacja: 13.09.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Port jachtowy przy ul. Przełom w Górkach Zachodnich ma obecnie 60 miejsc postojowych, po przebudowie będzie ich ponad 180
Port jachtowy przy ul. Przełom w Górkach Zachodnich ma obecnie 60 miejsc postojowych, po przebudowie będzie ich ponad 180
DRMG

 

Przystań jachtowa Górki Zachodnie znajduje się przy ul. Przełom, za pasem zalesionych wydm w sąsiedztwie rezerwatu ptactwa wodnego. Obiektem zarządza Gdański Ośrodek Sportu. Przystań wykorzystywana jest do organizowania regat oraz szkolenia dzieci i młodzieży, służy też jako całoroczne miejsce postoju rekreacyjnych jednostek pływających. W tym miejscu swoją działalność prowadzą Jachtklub Stoczni Gdańskiej czy wyspecjalizowane firmy w zakresie serwisowania rekreacyjnych jednostek pływających. 

W 2019 roku zdecydowano o rozbudowie portu jachtowego w Górkach Zachodnich. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. 

W kwietniu 2021 roku został ogłoszony przetarg na pierwszy etap, po zakończeniu którego przy ul. Przełom będzie mogło cumować ponad 180 jednostek pływających. 

O realizację zadania przygotowano 19,4 mln złotych. Zgłosiło się ośmiu wykonawców, w połowie maja poznaliśmy ich oferty:

  • ETP S.A. z Katowic - 27 785 700 zł
  • Konsorcjum którego liderem jest Roverpol Sp. z o.o. wraz z Rover Maritime S.L. - Partner Hiszpania - 24 969 000 zł
  • STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa - 26 411 621,24
  • MELBUD S.A. z Grudziądza - 26 048 103,44
  • Konsorcjum, którego liderem jest PROS POLAND SP. Z O.O. z Sopotu oraz ZPW H-BUD HIERONIM SZUKALSKI z Sopotu - 19 803 000 zł
  • PORR S.A. z Warszawy - 23 414 242,85 zł
  • NDI Spółka Akcyjna z Sopotu - 18 567 254,81 zł
  • ERBUD S.A. z Warszawy - 19.493.519,14 zł

Komisja przetargowa wybrała NDI Spółka Akcyjna z Sopotu. Na początku września podpisana została umowa. Czas realizacji: 12 miesięcy.

W ramach projektu powstanie niezbędna infrastruktura portu jachtowego, na którą składają się żelbetowe pomosty, nabrzeża oraz falochron pływający. Przebudowane zostaną także sieci wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe. 

W zakresie zadania znalazło się także przebudowanie nabrzeży „W”, „S” (w tym obejmującą wykonanie ścian oporowych - przeciwpowodziowych będących częścią nabrzeży), przebudowę nabrzeża (pomostu) „N” i pirsu „E”. Ponadto pomosty zostaną wyposażone w pachoły cumownicze, drabinki wyłazowe, odbojnice, stojaki na koło ratunkowe, postumenty oświetleniowe.


Przedsięwzięcie zostało ujęte do realizacji, w ramach programu strategicznego Województwa Pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Ponadto budowa przystani żeglarskiej będzie współfinansowana ze środków unijnych, w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego.