• Start
  • Wiadomości
  • Pomoc finansowa dla Uchodźców z Ukrainy w Gdańsku / Фінансова допомога біженцям з України в Гданську

Pomoc finansowa dla Uchodźców z Ukrainy w Gdańsku / Фінансова допомога біженцям з України в Гданську

Program finansowy trwa od 3 miesięcy i potrwa do 23 września br. Kryteria korzystania z pomocy zostały zaktualizowane ze względu na zmieniające się potrzeby osób przesiedlonych z Ukrainy. Zaproszenie na spotkanie, które inicjuje procedurę otrzymania pomocy, bazuje na informacjach o członkach rodziny, ich wieku i niepełnosprawności.
( 02.09.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Działający w Gdańsku punkt pomocy finansowej UNHCR dla uchodźców
Działający w Gdańsku punkt pomocy finansowej UNHCR dla uchodźców
Fot. UNHCR

W Gdańsku otwarto punkt UNHCR pomocy finansowej dla uchodźców

(Polska wersja językowa w dolnej części artykułu)

Фінансова програма діє протягом 3 місяців і триватиме до 23.09 цього року. Критерії користування з допомоги оновлено у зв'язку зі зміною потреб людей, що були змушені покинути Україну. Запрошення на співбесіду сформовано на основі інформації про склад родини, вік, наявність інвалідності.

Особи, що підпадають під критерії, отримають 700 злотих на особу, що заповнювала заявку та по 600 злотих на кожного наступного члена сім’ї, але не більше ніж на 4 особи. Тобто родини з 4-х та більше осіб отримають максимальну виплату 2,500 злотих на місяць. Грошова допомога надається один раз на місяць протягом 3-х місяців.

На даний час неможливо подати заявку на допомогу за допомогою анкети. Однак люди, які не користувалися допомогою і знаходяться у важкій життєвій ситуації; багатодітність, вік або інваліднiсть, можуть повідомити про необхідність отримання допомоги безпосередньо до центру. Просто надішліть повідомлення на номер телефону 794324029 з інформацією, такою як: ім'я та прізвище i польський номер телефону, і очікуйте на дзвінок від співробітника. Важливо-СМС надсилають люди, які ще не користувалися фінансовою допомогою.

Зверніть увагу, що це запрошення на зустріч не гарантує отримання фінансової допомоги. Коли Ви приїдете на зустріч, вам зададуть кілька запитань, щоб оцінити, чи відповідаєте ви новим критеріям програми фінансової допомоги, вказані вище. На жаль, допомогу отримають тільки найбільш потребучі, і не всі заявники будуть зареєстровані в програмі.

Будь ласка, візьміть з собою на зустріч: документи, що засвідчують особу (будь-які, які у вас є, це може бути, наприклад: національний паспорт, національний податковий ідентифікаційний номер, id паспорт , PESEL). Ми також просимо Вас взяти з собою докази перетину кордону. На зустріч повинні прибути всі члени сім'ї, які живуть з вами (в одному місці проживання) у Польщі. Ви також можете принести додаткові документи, важливі для вашої конкретної ситуації.

Ten sam tekst po polsku:

Miesięcznie, uprawnieni odbiorcy otrzymają 700 zł na 1 osobę + 600 zł na kolejną osobę w rodzinie (limit osób w rodzinie wynosi 4). Oznacza to, że rodziny liczące 4 lub więcej członków otrzymują maksymalnie 2 500 zł miesięcznie. Pomoc finansowa jest udzielana przez okres 3 miesięcy.

W chwili obecnej składanie wniosku o pomoc za pomocą formularza jest niemożliwe. Jednak osoby, które nie korzystały z pomocy, a znajdują się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na wielodzietność, wiek lub niepełnosprawność mogą zgłaszać potrzebę pomocy bezpośrednio do punktu. Wystarczy wysłać SMSa na numer telefonu 794324029 z informacjami takimi jak: imię i nazwisko oraz polski numer telefonu i spodziewać się kontaktu telefonicznego ze strony pracownika. Ważne – smsa wysyłają osoby, które nie korzystały jeszcze z pomocy z pomocy finansowej.

Prosimy pamiętać, że to zaproszenie na spotkanie nie gwarantuje otrzymania pomocy finansowej. Kiedy przyjedziesz na spotkanie, zostanie Ci zadanych kilka pytań, aby ocenić, czy spełniasz nowe kryteria programu pomocy finansowej wskazane powyżej. Niestety pomoc trafi do tylko najbardziej potrzebującym i nie wszyscy wnioskodawcy zostaną zarejestrowani w programie.

Prosimy wziąć ze sobą na spotkanie: dokumenty tożsamości (wszelkie jakie posiadasz, mogą to być np.: paszport krajowy, krajowy numer identyfikacji podatkowej, dowód osobisty, PESEL). Prosimy również o wzięciu ze sobą dowodu przekroczenia granicy. Na spotkanie powinni przybyć wszyscy członkowie rodziny, którzy mieszkają z Tobą (w tym samym miejscu zakwaterowania) w Polsce. Możesz również przynieść dodatkowe dokumenty istotne dla Twojej konkretnej sytuacji.

autor: Artur Brzozowski - team leader LWF w Gdańsku