Policzyli bezdomnych w Gdańsku. Akcja miasta, MOPR, straży miejskiej, policji i NGO-sów

W nocy z piątku na sobotę (z 8 na 9 grudnia) pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspólnie z policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei, Strażą Graniczną i pracownikami organizacji pozarządowych przeprowadzili akcję liczenia osób bezdomnych. Zakończyła się ona około godziny 2 w nocy.

Policzyli bezdomnych w Gdańsku. Akcja miasta, MOPR, straży miejskiej, policji i NGO-sów
A
A
data publikacji: 09 grudnia 2017 r.

Pracownice socjalne oraz zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk rozmawiają z bezdomnym, przeprowadzając ankietę na temat jego losów
Pracownice socjalne oraz zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk rozmawiają z bezdomnym, przeprowadzając ankietę na temat jego losów
Wojciech Siółkowski/ Straż Miejska

Wspólne patrole służb miejskich dotarły do tzw. miejsc niemieszkalnych w Gdańsku: są to ogródki działkowe, piwnice, śmietniki, dworce, rudery. Grudniową akcję zorganizowało Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, które tego typu badania przeprowadza od kilkunastu lat.

Badanie odbywa się co dwa lata. W tegorocznym przedsięwzięciu wzięło udział około 70 pracowników, m.in. gdańskiego MOPR, służb mundurowych, organizacji pozarządowych. Kilkanaście patroli przeprowadziło akcję nocną w terenie. 

Nie tylko policzyli osoby bezdomne, ale także zebrali informację na temat ich wieku, płci, wykształcenia, potrzeb oraz przyczyn, dla których znaleźli się w takiej sytuacji. Uzyskanie takiej wiedzy pozwala skuteczniej zdiagnozować problem i mu zapobiegać. Wyniki liczenia wraz z opracowaniem ankiet poznamy za kilka tygodni.

Wojciech Siółkowski, rzecznik Straży Miejskiej, relacjonuje: - Rozjechaliśmy się po całym mieście: patrole policji i straży miejskiej, Do każdego patrolu były przypisane pracownice socjalne MOPR. Każdy miał swoją listę miejsc do odwiedzenia. Sprawdzaliśmy, czy są tam osoby bezdomne, czy te miejsca są wciąż “aktywne”. Akurat nasze patrole Straży Miejskiej zajechały w 24 miejsca, gdzie zastały w sumie 19 osób. To była za każdym razem propozycja udzielania tym osobom pomocy w schronisku czy noclegowni. Różnie reagowali: jedni mówili, że pójdą skorzystać, inni, że nigdzie nie idą. Był człowiek, który jest już 13 lat w bezdomności. Każdy miał swoją historię do opowiedzenia. 

- Apelujemy do gdańszczan o sygnały o osobach bezdomnych, koczujących mimo zimy w miejscach niemieszkalnych - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, który także wziął udział w liczeniu bezdomnych. - Podczas liczenia staraliśmy się przekonać osoby bezdomne do skorzystania z oferty pomocowej miasta, która obejmuje m.in. zorganizowanie schronienia i żywności, ciepłej odzieży oraz obuwia, kąpieli, środków finansowych na zakup leków czy poradnictwa prawnego lub psychologicznego. Miasto realizuje też kompleksowe projekty i programy mające zaktywizować potrzebujących, oferując im między innymi mieszkania treningowe, szkolenia i pomoc w znalezieniu pracy, wsparcie asystenta osoby bezdomnej.

W Gdańsku działa dziewięć placówek dla osób bezdomnych, m.in. schronisk oraz noclegowni, z którymi MOPR zawarł umowy. Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Są w nich łącznie 742 miejsca (w tym stałe, dostawki oraz interwencyjne). W Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ulicy Żaglowej 1 funkcjonuje również łaźnia dla bezdomnych oraz potrzebujących. Natomiast w noclegowni niskoprogowej przy ulicy Mostowej 1 wsparcie znajdą osoby bez dachu nad głową z interwencji, będące pod wpływem alkoholu. Adresowy wykaz domów dostępny jest tutaj.

Przypomnijmy też, że ostatnie badanie socjodemograficzne osób bezdomnych zostało przeprowadzone m.in. w Gdańsku, w lutym tego roku. Na terenie miasta przebywało wówczas 928 bezdomnych, ale tylko 27 z nich pozostawało w miejscach niemieszkalnych. Akcja ta odbyła się w ramach „Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych” Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

SYGNAŁ O POMOCY

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych prosimy kierować do:

  • Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (od pon. do pt. w godz. 7.30 do 15.30)
  • Straży Miejskiej - tel. 986
  • Policji - tel. 997 i 112

Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.


Czytaj także:

"Nikt nie jest samotną wyspą". Prezydent Adamowicz odwiedza schroniska św. Brata Alberta przed zimąoprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl
oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl