• Start
  • Wiadomości
  • “Planeta Odpornych”. Trzy gdańskie szkoły w prozdrowotnej kampanii edukacyjnej

“Planeta Odpornych”. Trzy gdańskie szkoły podstawowe w prozdrowotnej kampanii edukacyjnej

Jak ostrzega Ministerstwo Zdrowia, nadmiar masy ciała w okresie dzieciństwa jest związany z późniejszym stanem zdrowia. W Polsce już ponad 30 procent dzieci w wieku wczesnoszkolnym zmagają się z nadwagą i otyłością. Rządowy projekt, do którego kampanii edukacyjnej "Planeta Odpornych" dołączyły szkoły podstawowe nr 12,14 i 47, ma pomóc w walce z tym problemem.
( Publikacja: 20.01.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na projekt Diagnoza-Interwencja-Nadciśnienie-Otyłość Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 2 mln zł. Realizacja zadania rozłożona jest na pięć lat
Na projekt Diagnoza-Interwencja-Nadciśnienie-Otyłość Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 2 mln zł. Realizacja zadania rozłożona jest na pięć lat
https://pixabay.com

 

Rządowy projekt Diagnoza-Interwencja-Nadciśnienie-Otyłość (w skrócie DINO-PL) zajmuje się monitorowaniem, wczesną diagnozą i interwencją w przypadkach nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi w populacji dzieci. Ma uświadamiać, że otyłość w dzieciństwie determinuje m.in. większe ryzyko rozwoju cukrzycy i chorób układu krążenia u osób dorosłych oraz jest związana z większym ryzykiem występowania problemów psychospołecznych i emocjonalnych. W kampanii edukacyjnej dotyczącej DINO-PL, która ruszyła 10 stycznia biorą udział: Szkoła Podstawowa nr 12 (ul. Kartuska 126A), nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza (ul. Człuchowska 6) oraz nr 47 (ul. Reformacka 18). 

- Nadwaga i otyłość występują u prawie 1/3 polskich uczniów w wieku 8-15 lat, głównie dotyczy to dzieci w pierwszych latach edukacji - tłumaczy prof. dr hab. n. med. i o zdr. Anna Fijałkowska, która jest kierownikiem projektu DINO-PL, ale też zastępcą dyrektora ds. Nauki IMiD, kierownikiem Zakładu Kardiologii IMiD oraz członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. - Instytut Matki i Dziecka (IMiD) koordynuje w Polsce Europejski Projekt Monitorowania Otyłości u Dzieci o akronimie COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative). Projekt realizowany jest od 2007 roku pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wśród uczniów pierwszych klas szkolnych. Obecnie uczestniczy w nim ponad 40 krajów Regionu Europejskiego WHO. W Polsce w dwóch dotychczasowych edycjach, w 2016 i 2018 r., wykazano, że odsetek dzieci z nadwagą i otyłością wynosił odpowiednio 30,7 proc. i 31,2 proc. To najwyższy odsetek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

DINO-PL realizują specjaliści Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD pod kierunkiem dr Anny Dzielskiej, w ścisłej współpracy z Zakładem Żywienia, a przede wszystkim pielęgniarkami szkolnymi z całej Polski. 

Ministerstwa Zdrowia przeznaczyło na projekt, który rozpoczął się w czerwcu 2021 roku, a zakończy w grudniu 2025 roku - 2 mln zł. Podzielono go na pięć etapów zróżnicowanych pod względem założeń, celów, metod i narzędzi badawczych oraz kompleksowych działań. 

W roku 2021 r. celem działań była ocena wpływu pandemii COVID-19 na zmianę stanu odżywienia i zachowań zdrowotnych wśród 8-latków, sformułowanie rekomendacji do działań profilaktycznych dla rodziców i ich dzieci oraz kadry pedagogicznej i pielęgniarek szkolnych, a także przeprowadzenie kampanii edukacyjnej skierowanej do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i ich rodziców. Badanie przekrojowe zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie około 2500 dzieci w wieku 8 lat z ponad 100 szkół w całej Polsce. 

W kolejnych latach kontynuowano badania monitorujące nadwagę/otyłość oraz podwyższone ciśnienie tętnicze krwi w badaniach przekrojowych i kohortowych. 

Na podstawie serii badań, w 2023 roku opracowany będzie program profilaktyki nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

Projekt DINO-PL realizowany jest przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie w ramach zadania pn. Monitorowanie, wczesna diagnoza i interwencja w zakresie występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi w populacji dzieci. Zadanie realizowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia. Więcej informacji na www.imid.med.pl