• Start
  • Wiadomości
  • Piesi odzyskują Śródmieście. Nowe przejścia naziemne przez kluczowe arterie

Piesi odzyskują Śródmieście. Nowe przejścia naziemne przez kluczowe arterie

Tunele to zmora dla wielu pieszych w Śródmieściu Gdańska, jednak niedługo w wielu newralgicznych lokalizacjach obok nich powstaną alternatywne przejścia naziemne. Gdzie i kiedy będzie można z nich korzystać?
( 21.09.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak ogłasza nową filozofię komunikacji  wokół Głównego Miasta

- Zmienia się filozofia komunikacji wokół Głównego Miasta w Gdańsku - powiedział zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak, który 21 września zaprezentował dziennikarzom plany miasta dotyczące stworzenia nowych przejść dla pieszych w kluczowych miejscach Śródmieścia. - Zaczynamy od przebudowy Podwala Przedmiejskiego. Zamknięte dotąd skrzyżowania będą funkcjonowały w pełnym zakresie, tak by ruch pieszy i kołowy mógł odbywać się we wszystkich kierunkach.

Przetarg na wykonawcę prac dotyczących pierwszego ze wspomnianych skrzyżowań Podwala Przedmiejskiego - z ul Chmielną zostanie ogłoszony jeszcze w październiku - w czerwcu 2018 r. będzie oddane do użytku. Następnie etapami będą otwierane kolejne skrzyżowania: z ul. Okopową, ul. Słodowników, Żabim Krukiem, ul. Łąkową, ul. Elbląska i Długimi Ogrodami. Całość prac ma zakończyć się w czerwcu 2019 r.

Po Podwalu Przedmiejskim - okolice Dworca PKP

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje obecnie również koncepcję rozwiązań wokół Dworca Głównego w Gdańsku. Chodzi o połączenie przejściem naziemnym dwóch stron Podwala Grodzkiego (od dworca w kierunku Krewetki), jak i o stworzenie przejścia przy skrzyżowaniu u wylotu tzw. Nowego Podwala Grodzkiego (nowa podziemna droga łącząca Dworzec Główny z skrzyżowaniem: Toruńska/Okopowa/Trakt św. Wojciecha, realizowana we współpracy z partnerem prywatnym w ramach Forum Gdańsk).

- Mamy oczywiście świadomość, że toczy się właśnie głosowanie nad projektem dotyczącym przejścia w tym miejscu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Uzgodniliśmy już z jego wnioskodawcą, że ostatecznie projekt zostanie zrealizowany w oparciu o koncepcję szykowaną przez DRMG - podkreślił Piotr Grzelak. - To niekoniecznie będzie wyglądało tak, jak dziś jest prezentowane na wizualizacjach do projektu BO.

Brama Wyżynna/Forum Gdańsk

Kolejne miejsce, które czeka “wielki ukłon w stronę pieszych” to okolice Bramy Wyżynnej i Forum Gdańsk. Przypomnijmy: interpelację do prezydenta Gdańska w sprawie zbudowania w tym miejscu naziemnego przejścia złożył klub radnych Platformy Obywatelskiej.

- Wprowadzenie nowych rozwiązań dla pieszych w tym miejscu wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami, dlatego zleciliśmy Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni przeanalizowanie kilku wariantów tego przejścia - tłumaczył Piotr Grzelak. - Przy czym warunkiem podstawowym jest, by przystanki tramwajowe przy Bramie Wyżynnej pozostały odpowiednio długie dla dwóch składów tramwaju.

Tunel prowadzący od Bramy Wyżynnej w stronę powstającego Forum Gdańsk. Na lewo od niego powstanie przejście naziemne

Warianty rozwiązań dla ewentualnego przejścia zaprezentował Tomasz Wawrzonek, kierownik Działu Inżynierii Ruchu GZDiZ.

- Konieczne jest wykonanie przejścia w takiej lokalizacji, żeby prowadziło nie tylko na drugą stronę jezdni, ale także bezpośrednio na perony tramwajowe - zaznaczył Tomasz Wawrzonek. - Jeżeli mówimy o wpływie nowego rozwiązania dla pieszych na ruch kołowy i tramwaje, najbardziej optymalne będzie tu przejście dwuetapowe. Przy czym wariant drugi (patrz poniżej - rysunek nr 2 a), w którym piesi korzystający z przejścia naziemnego, czekając na zmianę świateł spotykać będą się z pasażerami wychodzącymi z tunelu, grozi wielkim tłokiem w tym miejscu, a chcemy tego uniknąć.

Tomasz Wawrzonek podkreślił, że wykonanie przejścia po drugiej stronie przystanku, w stronę siedziby rady miasta mija się z celem, bo jest już zbyt blisko Huciska.

- Z kolei wyznaczenie przejścia bezpośrednio przy Bramie Wyżynnej (patrz rysunek 3) w oparciu o istniejącą sygnalizację na wysokości ul. Bogusławskiego, nie spełnia podstawowego warunku połączenia obu stron jezdni z peronami tramwajowymi - dodał inżynier ruchu.

- Doszliśmy do wniosku, że tego przejścia nie da się wykonać tak prosto, na zasadzie “farby i pędzla”, że trzeba będzie trochę wpłynąć na układ geometryczny w tej lokalizacji, stąd rekomendujemy do dalszych analiz wariant nr 1 - podsumował Wawrzonek.

Wariant 1 (patrz rysunek nr 1) zakłada, że przejście powstanie niedaleko skrzyżowania z ul. Bogusławskiego w oparciu o istniejącą sygnalizację (choć bez dodatkowej sygnalizacji dla pieszych na przejściu przez torowisko: może być tu zastosowane sprawdzone rozwiązanie z pętli przy ul. Kartuskiej - gdzie o przejeździe pojazdu ostrzega sygnalizacja dźwiękowa “uwaga tramwaj” oraz sygnalizatory pulsujące).

Takie rozwiązanie wymusi nowe rozwiązania w geometrii jezdni Wałów Jagiellońskich - zwężenie pasów ruchu w kierunku Oruni do trzech metrów (na rysunku zaznaczone na fioletowo). Pozwoli to z jednej strony poszerzyć peron tramwajowy o dodatkowe dwa metry, z drugiej - wygospodarować tej samej szerokości ciąg pieszy prowadzący na przystanki: od planowanego przejścia wzdłuż wyjścia z tunelu (na rysunku oznaczone kolorem żółtym). Żeby zrealizować takie rozwiązanie, trzeba będzie wydłużyć perony przystankowe w kierunku ul. Hucisko (szacunkowo o 8 do 15 m) i prawdopodobnie przeprojektować zatokę dla autokarów przewidzianą przy Forum Gdańsk, co jest jak najbardziej wykonalne.

Trzy wstępne warianty realizacji przejścia naziemnego na wysokości Bramy Wyżynnej przedstawił Tomasz Wawrzonek z GZDiZ

- W oparciu o dalsze analizy wariantu 1 chcemy odpowiedzieć, jakie wpływ będzie miało to przejście na ruch kołowy i pieszy, żeby nie okazało się, że bardziej będzie się opłacało korzystać z tunelu - tłumaczył Tomasz Wawrzonek. - Przejście chcielibyśmy zlokalizować na przekryciu tunelu, ale nie wiemy jeszcze, czy będzie to możliwe technicznie.

Warto zaznaczyć, że opcja likwidacji tunelu nie będzie w ogóle brana pod uwagę, ponieważ służyć ma on nie tylko pasażerom tramwajów, ale także pieszym idącym do Forum Gdańsk. Tunel zapewni dojście na nowy plac, który powstanie przy Forum.

WARIANTY ROZWIĄZAŃ NAZIEMNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY BRAMIE WYŻYNNEJ

{id95997}

{id95998}

{id95999}

{id96000}

GZDiZ przeprowadzić ma teraz dogłębną analizę rekomendowanego wariantu nr 1, poszerzając ją aż po skrzyżowanie Wałów Jagiellońskich z al. Armii Krajowej, i najdalej w styczniu 2018 r. przedstawić wyniki prac Radzie Miasta Gdańska i prezydentowi.

- Jesteśmy zdeterminowani przejście w tym miejscu powstało, myślę że rozmowy idą w dobrym kierunku, stąd nasza obecność tutaj - zaznaczył Piotr Borawski, w RMG przewodniczący klubu radnych PO, którzy kilkuosobową delegacją przybyli na prezentację rozwiązań dla przejścia przy Bramie Wyżynnej. - Jako klub jesteśmy zadowoleni ze wszystkich zaprezentowanych tu rozwiązań dotyczących ruchu pieszych w Śródmieściu i będziemy je wspierać. Kiedy analizy będą gotowe będziemy o nich dalej dyskutować na komisjach rady. Do rozmów na ten temat zaprosimy również mieszkańców - zadeklarował Borawski.

Jak zaznaczył wiceprezydent Piotr Grzelak, rekomendowany wariant inwestycji przy Bramie Wyżynnej szacunkowo kosztować będzie ok. 800 - 900 tys. zł, a fundusze na ten cel zostaną zabezpieczone w budżecie miasta. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany przez RMG i prezydenta Gdańska, tworzenie koncepcji rozpocznie się najwcześniej w styczniu/lutym 2018 r.

Kiedy piesi będą mogli przejść na drugą stronę Wałów Jagiellońskich przy Bramie Wyżynnej? Za wcześnie, by podawać wiążące daty.

Tunel przy Bramie Wyżynnej zostanie, nie tylko dlatego że prowadzi na przystanki, ale także na nowy miejski plac przy Forum Gdańsk