Pierwsza w historii Gdańska Rada Seniorów wybrana!

W Radzie Seniorów w Gdańsku zasiądzie 31 radnych - o trzech mniej niż przewiduje uchwała w sprawie jej powołania. Mniejsza liczba to efekt braku wystarczającej liczby zgłoszonych kandydatów. Jednym z podstawowych warunków startu w wyborach był wiek powyżej 60 lat. Kto został "srebrnym" radnym?
( Publikacja: 12.10.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rada Seniorów w Gdańsku wybrana!
Rada Seniorów w Gdańsku wybrana!
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

W Radzie zasiadać będzie 31 radnych wybranych spośród 39 kandydatów w wyborach, które odbyły się w środę, 10 października. W piątek, 12 października, Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki głosowania. Frekwencja wyniosła 56,6 proc.

Uprawnione do głosowania były 83 osoby: 33 radnych Gdańska, 34 przewodniczących Rad Dzielnic, 15 członków Gdańskiej Rady ds. Seniorów i prezydent miasta. W wyborach wzięło udział zaledwie 47 uprawnionych.

Rada będzie miała charakter doradczy i inicjatywny, będzie też współpracować z organami Miasta Gdańska w zakresie planowania i realizacji polityki senioralnej. Jej celem będzie zwiększanie zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych oraz pobudzania ich aktywności. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady.

Większość w niej stanowią seniorzy zgłoszeni przez lokalne społeczności, kilku jest przedstawicielami instytucji bądź organizacji działających na rzecz osób starszych.

Kandydata na radnego - seniora mogła zgłosić grupa co najmniej 30 mieszkańców danego okręgu wyborczego, która musiała dołączyć do wniosku listę z podpisami co najmniej 30 osób popierających. Zgłaszającym mógł być również m.in. klub seniora, organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów oraz Rada Dzielnicy z danego okręgu wyborczego.
Liczba radnych z danego okręgu uzależniona jest od liczby osób w wieku senioralnym w danym okręgu.

Sprawdź, kto został radnym - seniorem!