Piecki-Migowo. Nowa organizacja ruchu na ul. Rakoczego: podwójny prawoskręt i buspas

Możliwość skrętu w prawo w ul. Bulońską z dwóch, zamiast jednego pasa ruchu, oraz nowy buspas między ulicami Piekarniczą i Belgradzką wraz z nowym przystankiem autobusowym - to dwie ważne i korzystne zmiany w organizacji ruchu, które wprowadzone zostaną od 3 września na ul. Rakoczego w Pieckach-Migowie.
( 02.09.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Z ulicy Rakoczego w ulicę Bulońską będzie można skręcić z dwóch pasów ruchu. To dobra wiadomość dla kierowców
Z ulicy Rakoczego w ulicę Bulońską będzie można skręcić z dwóch pasów ruchu. To dobra wiadomość dla kierowców
fot. Karol Stańczak / GZDiZ

Łostowice. Ulica Starogardzka już przejezdna w dwóch kierunkach

Dwa pasy do skrętu w prawo w ul. Bulońską

Zmiana w obrębie skrzyżowania ulic Rakoczego i Bulońskiej pozwoli na upłynnienie ruchu na jezdni od strony ulicy Słowackiego. Obecnie w godzinach szczytu kierowcy chcący skręcić w prawo muszą oczekiwać na swoją kolej, by zjechać na pas do skrętu. Dołączają do nich pojazdy wjeżdżające w ul. Rakoczego z ulic Piecewskiej i Żylewicza. Po wprowadzonych zmianach kierowcy będą mogli pojechać w prawo nie tylko z pasa do skrętu, ale również ze środkowego pasa (możliwość jazdy na wprost z tego pasa zostanie zachowana).

Zmiana w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Rakoczego i Bulońskiej
Zmiana w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Rakoczego i Bulońskiej
Google Maps / GZDiZ

W celu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Rakoczego z ulicą Bulońską zamontowane zostaną nowe znaki pionowe oraz wymalowane oznakowanie poziome. Zmodyfikowane będą również sygnalizatory. Wymienione w nich zostaną soczewki wyświetlające sygnały dla poszczególnych kierunków ruchu.

Nowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie w nocy z piątku na sobotę, z 2 na 3 września.

Buspas i nowy przystanek

Druga ze zmian w organizacji ruchu dotyczy odcinka ul. Rakoczego od ul. Piekarniczej do ul. Belgradzkiej na jezdni w stronę Jaśkowej Doliny. Na prawym pasie wyznaczony zostanie 320-metrowy buspas, którym będą mogły poruszać się oprócz pojazdów komunikacji miejskiej także taksówki, pojazdy uprzywilejowane, motocykle i motorowery.

Buspas na ul. Rakoczego
Buspas na ul. Rakoczego
Google Maps / GZDiZ

Na końcu buspasa na pasie do skrętu w prawo (przed supermarketem Lidl) powstanie nowy przystanek autobusowy. O jego uruchomieniu ZTM poinformuje w osobnych komunikacie.

Dzięki buspasowi skróci się czas przejazdu autobusów na odcinku ul. Rakoczego o dużym natężeniu ruchu w godzinach szczytu.

Organizacja ruchu w związku z wyznaczeniem buspasa zacznie obowiązywać w nocy z 2 na 3 września.

Oprac. AO