Komitet Solidarności Gdańsk-Zaporoże: - To zdrada polskich i ukraińskich interesów

Założony przez działaczy dawnej opozycji antykomunistycznej Komitet Solidarności Gdańsk-Zaporoże wydał oświadczenie w związku z ostatnimi napięciami na linii rząd polski - rząd ukraiński i z wypowiedziami przedstawicieli rządu PiS o zakończeniu pomocy militarnej. - Do momentu, kiedy okupant nie zostanie przepędzony z Waszej Ojczyzny, nie można zaprzestać wszechstronnej pomocy humanitarnej, gospodarczej i wojskowej - piszą działacze komitetu i nawołują do kontynuowania wsparcia. Na końcu artykułu publikujemy pełny tekst oświadczenia.
23.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
grupa kobiet i mężczyzn na tle nowoczesnego wnętrza
Maj 2022 r. Spotkanie w ECS inaugurujące działalność Komitetu Solidarności Gdańsk-Zaporoże
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Czym jest Komitet Solidarności Gdańsk-Zaporoże?

W maju 2022 r. grupa 40 działaczy antykomunistycznych z czasu PRL założyła Komitet Solidarności Gdańsk-Zaporoże. Są wśród nich byli działacze “Solidarności”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Ruch Młodej Polski. Celem komitetu jest pomoc Ukrainie, która stawia teraz czoła rosyjskiej agresji. Wspiera on szpital pediatryczny w Zaporożu. Inicjatorzy wspominają, jak zobaczyli w mediach zdjęcie rannej dziewczynki leżącej w tej placówce pod urządzeniami medycznymi po transporcie z Mariupola. Na parapetach były worki z piaskiem.

Byli działacze opozycji antykomunistycznej założyli "Komitet Solidarności Gdańsk-Zaporoże"

Oświadczenie Komitetu Solidarności Gdańsk-Zaporoże

Dokument wydany przez Komitet to odpowiedź na antyukraińskie wypowiedzi członków rządu PiS, które w ostatnim czasie pojawiły się w  czasie kampanii wyborczej. Sygnatariusze zwracają uwagę, że wsparcie dla walczącej Ukrainy wciąż jest bardzo ważna: 

byliśmy, jesteśmy i będziemy solidarni z Twoimi obrońcami w walce o wolność. Wierzymy, że istniejące między nami zaufanie i wzajemna przyjaźń nie zostanie rozbita. Tylko wspólnie możemy wygrać teraz i w przyszłości wolność i demokrację dla naszych społeczeństw.

(...)
Każde działanie osłabiające tę pomoc to zdrada polskich i ukraińskich interesów. Dlatego głęboko nie zgadzamy się z tym, co ogłosił premier rządu Mateusz Morawiecki, który zapowiedział zaprzestanie pomocy militarnej. To nieodpowiedzialne słowa, wypowiedziane w fatalnym momencie.

- czytamy w oświadczeniu.

Antyukraińska retoryka przedstawicieli rządu pojawiła się w ostatnim czasie w związku ze sprawą tranzytu zboża przez Polskę. Strona polska, wbrew decyzji Unii Europejskiej, zdecydowała się na wprowadzenie blokady tranzytu.

rząd PiS, nie potrafił zorganizować odpowiedniej kontroli transportu przez Polskę ukraińskich produktów rolnych. To nie za sprawą Ukrainy, polscy rolnicy mieli ogromne problemy ze zbytem własnych produktów rolnych. To polscy spekulanci zaczęli handlować ukraińskim zbożem, które miało trafiać do wielu europejskich portów. 

- zauważają dawni opozycjoniści.

Autorzy oświadczenia stwierdzają, że różnice w polskich i ukraińskich interesach będą się pojawiać, jednak należy je niezwłocznie rozwiązywać, a nie wykorzystywać do bieżącej polityki:

Wierzymy, że pomimo propagandy partii rządzącej, w Polsce wciąż większość ludzi potrafi oddzielić prawdę od kłamstwa i wie, że żywotnym interesem Polski jest zwycięstwo Ukrainy, a zdradą Polski, jest skłócanie naszych narodów.

Poniżej pełny tekst oświadczenia:

Gdańsk, 22.09.2023 r.
Oświadczenie Komitetu Solidarności Gdańsk-Zaporoże

 

Ukraino,
byliśmy, jesteśmy i będziemy solidarni z Twoimi obrońcami w walce o wolność. Wierzymy, że istniejące między nami zaufanie i wzajemna przyjaźń nie zostanie rozbita. Tylko wspólnie możemy wygrać teraz i w przyszłości wolność i demokrację dla naszych społeczeństw.

 

Zdajemy sobie sprawę jak wielką ofiarę życia ponosicie każdego dnia. Dlatego do momentu, kiedy okupant nie zostanie przepędzony z Waszej Ojczyzny, nie można zaprzestać wszechstronnej pomocy humanitarnej, gospodarczej i wojskowej. Każde działanie osłabiające tę pomoc to zdrada polskich i ukraińskich interesów. Dlatego głęboko nie zgadzamy się z tym, co ogłosił rząd premier rządu Mateusz Morawiecki, który zapowiedział zaprzestanie pomocy militarnej. To nieodpowiedzialne słowa, wypowiedziane w fatalnym momencie.


Z kolei rząd PiS, nie potrafił zorganizować odpowiedniej kontroli transportu przez Polskę ukraińskich produktów rolnych. To nie za sprawą Ukrainy, polscy rolnicy mieli ogromne problemy ze zbytem własnych produktów rolnych. To polscy spekulanci zaczęli handlować ukraińskim zbożem, które miało trafiać do wielu europejskich portów.

 

Wierzymy, że pomimo propagandy partii rządzącej, w Polsce wciąż większość ludzi potrafi oddzielić prawdę od kłamstwa i wie, że żywotnym interesem Polski jest zwycięstwo Ukrainy, a zdradą Polski, jest skłócanie naszych narodów.

 

W najważniejszych kwestiach mamy wspólne interesy i wartości. W sprawach bieżących naturalne jest występowanie sprzeczności, ale nie mogą one przesłaniać spraw fundamentalnych. Trzeba znajdować rozwiązania spraw trudnych. Niestety są w Polsce politycy, którzy nie tylko nie szukają rozwiązań, ale starają się je wykorzystać dla bieżących korzyści politycznych. Wierzymy, że nasze społeczeństwa, nie pozwolą się skłócić i zaprzepaścić wielkiego dorobku przyjaźni i współpracy.

 

W imieniu ludzi, których w Polsce złączyła walka z totalitarną władzą o wolność i demokrację, pragniemy przekazać ogromne uznanie dla walki żołnierzy i postawy narodu ukraińskiego. Wierzymy, że odniesiecie zwycięstwo. Wierzymy także, że w Polsce po wyborach nowy, demokratyczny rząd zadba o normalne stosunki między naszymi krajami.

 

Niech żyje Polska! Sława Ukrainie!

 

Leszek Biernacki, Jerzy Borowczak, Jacek Chudziński, Jerzy Fijas, Grzegorz Grzelak, Joanna Gwizdalska, Aleksander Hall, Paweł Huelle, Jacek Jancelewicz, Piotr Kapczyński, Szymon Karolewski, Andrzej Kasperek, Jacek Kozłowski, Edmund Krasowski, Bogdan Lis, Barbara Madajczyk-Krasowska, Hanna Merecka, Mirosław „Miron” Mironowicz, Małgorzata Rybicka, Sławomir Rybicki, Alina Sadowska, Marek Sadowski, Jarosław Słoma, Jacek Sott, Janusz Tołłoczko, Miłosz Wierzchowski, Joanna Wojciechowicz, Michał Wojciechowicz, Aleksander Ostrowiecki, Jolanta Jaczewska, Krystyna Czerniewska, Katarzyna Królak, Mariola Zamojska, Andrzej Hasulak