• Start
  • Wiadomości
  • Postulaty znów idą z Gdańska - Okrągły Stół Samorządowy w 42. rocznicę Porozumień Sierpniowych

Nowe postulaty z Gdańska - Samorządowy Okrągły Stół w 42-lecie Porozumień Sierpniowych

W 42. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych samorządowcy, liderzy wspólnot lokalnych, związkowcy podpisali listę pięciu postulatów do rządu. To przede wszystkim apel o dialog, zwiększenie nakładów na publiczną edukację i większy udział społeczności lokalnych w wypracowywanych przez nie dochodach. 
31.08.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
przed budynkiem Europejskiego Centrum Solidarności stoi ogromny biało czerwony okrągły stół - a dokładnie jego fragment, ok 100 osób pozuje do wspólnego zdjęcia, większość stoi, kilka osób siedzi przy stole
Nz. Europejskie Centrum Solidarności. Po debacie Okrągłego Stołu Samorządowego, w 42. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych samorządowcy, liderzy wspólnot lokalnych, związkowcy podpisali listę pięciu postulatów do rządu
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Katarzyna Wappa, Piotr Jacoń i Igor Tuleya laureatami II edycji Medalu Wolności Słowa. WIDEO I ZDJĘCIA

W środę, 31 sierpnia 2022 roku - w ramach obchodów 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku - w Europejskim Centrum Solidarności odbył się Okrągły Stół Samorządowy i debata „Jak drożyzna zniszczy wspólnoty lokalne”. Na zaproszenie Ruchu samorządowego “Tak dla Polski” do Gdańska przyjechali przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, służby zdrowia, edukacji, związków zawodowych (w tym Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników) i instytucji miejskich, którzy określili najpoważniejsze obecnie trudności, mówili o finansowaniu m.in. transportu publicznego, służby zdrowia i edukacji. 

Prezydent Gdańska: Inflacja, drożyzna, spadek wynagrodzeń to prawdziwa dziś lekcja historii

- Cieszę się, że możemy spotkać się dziś przy okrągłym stole - przywitała gości Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Mamy tu dwie grupy reprezentujące Polki i Polaków, tych którzy reprezentują pracowników i wspólnoty lokalne. Dziś każdy z nas spotyka kogoś, kto mówi mu, że nie wie, jak będzie wyglądał jego kolejny miesiąc. Także podczas częstych spotkań z mieszkańcami, radami dzielnic muszę tłumaczyć, że pieniędzy nie będzie. Wszyscy widzimy, jak pieniądz traci wartość, jak trudno poukładać budżet domowy, również nam samorządowcom, kiedy układamy budżet na 2023 rok. Gigantyczna inflacja, i wynikająca z niej drożyzna, spadek realnych wynagrodzeń, rosnące ceny, obawy jak przeżyjemy zimę, ile będzie kosztowało ciepło, energia - to jest prawdziwa lekcja historii i teraźniejszości, nad którą powinniśmy dyskutować dzisiaj na wszystkich dostępnych platformach.  

prezydent przemawia do mikrofonu
Nz. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska: gigantyczna inflacja, i wynikająca z niej drożyzna, spadek realnych wynagrodzeń, rosnące ceny, obawy jak przeżyjemy zimę to jest dziś prawdziwa lekcja historii i teraźniejszości
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Margaritis Schinas: Solidarność uczyniła mnie tym, kim jestem

W obradach Okrągłego Stołu Samorządowego uczestniczył Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

- To Solidarność uczyniła mnie tym, kim jestem jako polityk. Dzięki Solidarności jestem tam, gdzie jestem - mówił Margaritis Schinas. - Bez tego ruchu nie byłoby głasnosti czy pierestrojki Gorbaczowa. Musimy przywołać proste prawdy, że żaden członek Unii Europejskiej nie poradzi sobie sam z głębokim kryzysem. Kluczowym fundamentem dla Europejczyków jest bycie razem. Nasze trudności najlepiej pokonać poprzez wspólne działanie. 

Zmarł Michaił Gorbaczow - Rosjanin, który przyspieszył upadek ZSRR i zwrócił Europie wolność

Sławomir Broniarz: konieczne zwiększenie nakładów na edukację   

Debata rozpoczęła się od mocnego akcentu Sławomira Broniarza, przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego, który podkreślił, że do należytego rozwoju przyszłych pokoleń potrzebne jest zwiększone finansowanie polskich szkół. 

- Musimy dziś dać odpowiedź na pytanie, dlaczego brakuje nam kilkunastu tysięcy nauczycieli - mówił Sławomir Broniarz. - Nikt racjonalnie myślący po pięcioletnich studiach magisterskich, nie zgodzi się na podjęcie pracy za 3 400 złotych brutto, bo taką propozycję otrzymują nauczyciele od jutra. Niech nie zwiodą ich zapowiedzi ministra, że to jest dwudziestoprocentowy wzrost wynagrodzeń, bo w przełożeniu na złotówkę to jest trochę ponad 300 złotych brutto. Jako nauczyciele musimy także podjąć się dodatkowego wyzwania, jakim jest jak najlepsze zaopiekowanie się nieznaną jeszcze liczbą dzieci z Ukrainy, które w żadnej mierze nie mogą poczuć się obywatelami drugiej kategorii. Rząd zapowiada dwudziestoprocentowe zwiększenie subwencji. Ale znów nieznane są odpowiedzi na pytania, kto tę zwiększoną subwencję otrzyma, jakie będą zasady jej podziału, na co ta subwencja będzie mogła być przeznaczona i na ile wypełni dzisiaj występującą lukę w finansach jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli nie znajdą się centralnie pieniądze na edukację, nie będziemy w stanie powstrzymać procesu odchodzenia nauczycieli z zawodu, a co za tym idzie, nie będzie osób, które w odpowiedni sposób będą edukować młode pokolenia. 

FILMOWY ZAPIS OKRĄGŁEGO STOŁU SAMORZĄDOWCÓW

 

Jeszcze dobitniej przewodniczący ZNP powtórzył to na konferencji prasowej po podpisaniu postulatów 

- Bez zwiększenia nakładów na edukację, bez radykalnego poprawienia sytuacji materialnej samorządów poprzez zwiększenie subwencji nie będziemy w stanie zbudować edukacji, na której zależy nam wszystkim: dobrej, publicznej, na najwyższym poziomie - podkreślił przewodniczący. 

wnętrze audytorium ECS, na scenie 15 osób siedzi przy fragmencie biało czerwonego okrągłego stołu, publiczność na widowni, na scenie stoi przy mównicy Basil Kerski dyrektor ECS
W środę, 31 sierpnia 2022 roku w Europejskim Centrum Solidarności odbył się Okrągły Stół Samorządowy i debata „Jak drożyzna zniszczy wspólnoty lokalne”. Na zaproszenie Ruchu samorządowego “Tak dla Polski” do Gdańska przyjechali przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, służby zdrowia, edukacji, związków zawodowych, instytucji miejskich
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Drożyzna niszczy wspólnoty lokalne. Usługi społeczne, komunikacja miejska, ciepłe kaloryfery 

Drożyzna i jej niszczący wpływ na pracę wszystkich instytucji samorządowych była tematem, który pojawiał się w różnych kontekstach w wypowiedziach większości panelistów. Patrycja Karpicz, dyrektorka Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, powiedziała, że problemem Centrum jest odchodzenie pracowników o wysokich kwalifikacjach do miejsc, w których uzyskują wyższe wynagrodzenia. Podobny problem dotyczy kadry pielęgniarskiej. Weronika Rozenberger, naczelna pielęgniarka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze zwracała uwagę na lukę pokoleniową, która wynika z ciągle nieatrakcjnych płac. Powiedziała, że średnia wieku pielęgniarek to 53 lata (w Gdańsku 42). Podkreśliła, że strategia rozwoju pielęgniarstwa leży w resorcie zdrowia, tylko trzeba ją realizować.

Samorządowcy mówili też o komunikacji miejskiej i publicznej. Ryszard Rynczuk z Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu podkreślił, że ten obszar mocno się degraduje. 

- Samorządy muszą dofinansowywać komunikację miejską coraz wyższymi kwotami - mówił Ryszard Rynczuk. - Staramy się, żeby ludzie przesiadali się z prywatnych samochodów do autobusów, tramwajów czy trolejbusów, a równocześnie gmin nie stać na rozwijanie przewozów. Rosną ceny paliw, też paliw gazowych, energii elektrycznej. Dlatego są już powiaty, które redukują ofertę transportową, bo ich na to nie stać. Do tego dołóżmy niedobory kadrowe, a przecież jeden kierowca nie jest w stanie prowadzić dwóch autobusów naraz. 

FILMOWY ZAPIS: Podpisanie apelu samorządowców i strony społecznej do rządzących

 

 

Pięć postulatów w 42. rocznicę Porozumień Sierpniowych

Po debacie uczestnicy okrągłego stołu w 42. rocznicę Porozumień Sierpniowych podpisali listę postulatów do rządu, które pozwolą złagodzić skutki szalejącej inflacji. Oto one: 

  1. Większy udział społeczności lokalnych w wypracowywanych przez nie dochodach. Wspólnie mówimy DOŚĆ okradaniu budżetów sołectw, gmin, powiatów, województw - mówimy DOŚĆ ubożeniu rodzin pracowników!
  2. Stały dialog rządu ze stroną samorządową i ze wszystkimi największymi centralami związkowymi, bo mamy świadomość coraz trudniejszej sytuacji płacowej i gospodarczej, a rzetelna, uczciwa rozmowa jest lepsza od protestów i paraliżu kraju!
  3. Wsparcie dla wspólnot lokalnych, bo mieszkańcy i pracownicy nie mogą ponosić konsekwencji szkodliwej polityki monetarnej rządu a samorządy nie mogą pozostać same z 300, 400, 500-procentowymi podwyżkami dla gminnych i miejskich przedsiębiorstw oraz instytucji dostarczających usługi Polkom i Polakom!
  4. Zwiększenie nakładów na publiczną edukację!
  5. Równe traktowanie mieszkańców miast i wsi, którzy ogrzewają swoje domy i mieszkania, nie tylko węglem!”
zdjęcie grupowe z podpisywania apelu podpisanego w tekście, ale z większego zbliżenia niż pierwsze w tym artykule. kilka osób siedzi przy stole, więcej stoi za nimi
Po debacie uczestnicy okrągłego stołu w 42 rocznicę Porozumień Sierpniowych, aby złagodzić skutki szalejącej inflacji, podpisali listę postulatów przy okrągłym stole przed ECS
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Wiadomość z Gdańska: Chcemy rozmawiać, jesteśmy otwarci na dialog

- Wiadomość, którą chcemy przekazać z Gdańska: Chcemy rozmawiać, jesteśmy otwarci na dialog - mówiła po podpisaniu postulatów prezydent Gdańska. - Tak jak 42 lata temu, nieopodal stąd, stoczniowcy, MKS i władza, wtedy władza komunistyczna, była otwarta, żeby rozmawiać i zawrzeć porozumienie, tak samo my dziś jesteśmy otwarci, tylko tego dialogu i zaproszenia do rozmowy potrzeba od rządzących. Nie chodzi o jednego czy drugiego lidera centrali związkowej, burmistrza, wójta, marszałka czy prezydenta miasta, tu chodzi o codzienność mieszkańców naszych miast i miasteczek. Co mamy zrobić, kiedy ceny energii wynoszą 300, 400, 500 proc. więcej niż wcześniej? Ciszę się, że zaproszenie Ruchu Samorządowego "Tak dla Polski" przyjęli przedstawiciele różnych branż zawodowych, jesteśmy w tym razem, razem proponujemy rozwiązania. 

Jacek Karnowski, prezes Ruchu "Tak dla Polski" przypomniał niektóre z 21 postulatów podpisanych w Gdańsku 42 lata temu. 

- Wtedy robotników, nas wszystkich wspierających robotników, straszono Moskwą, dziś straszy się nas Brukselą - mówił Jacek Karnowski. - Rezygnuje się z obecnego planu Marshalla, wtedy pod naciskami Moskwy, teraz przez kłótnie partyjne i pozbawia olbrzymich środków finansowych z Unii Europejskiej. Dlatego to wezwanie do dialogu. Rezygnacja z Krajowego Planu Odbudowy, pozbawianie samorządów dochodów własnych i rozdawnictwo na rzecz zapomogi zamiast godziwej płacy jest nieodpowiedzialne. Wzywamy do dialogu i przyjęcia ustawy o dochodach własnych gmin, a nie darowizn w zależności od przynależności partyjnej. 

 Zakopmy topory dla dobra nas wszystkich, żeby się tak nie nie lubić między samorządami a rządami - dodał Ireneusz Pilarski z Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników. - Szanujmy się i rozmawiajmy.

KONFERENCJA PRASOWA PO OKRĄGŁYM STOLE

 

 

ggg