• Start
  • Wiadomości
  • “Odmrażanie” żłobków i przedszkoli: pół miliona maseczek i nowa organizacja pracy

“Odmrażanie” żłobków i przedszkoli: pół miliona maseczek i nowa organizacja pracy

Gdańskie przedszkola i żłobki pozostają zamknięte. Jednak trwają intensywne prace, aby przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, mogli pojawić się w nich najmłodsi gdańszczanie. Wyzwań - dla Miasta, placówek i rodziców - jest mnóstwo.
( 06.05.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Przedszkole nr 4 w Gdańsku `Gwarny Dworek`
Przedszkole nr 4 w Gdańsku `Gwarny Dworek`
redwedding.pl - Piotr Połoczański

 

W ramach przygotowań do otwarcia przedszkoli i żłobków w Gdańsku, prezydent Aleksandra Dulkiewicz odwiedziła dziś (6 maja) jedną z samorządowych placówek - Przedszkole nr 4 “Gwarny Dworek” przy ul. Do Studzienki w Górnym Wrzeszczu.

- Chcemy jak najlepiej i jak najbezpieczniej przygotować przedszkola i żłobki na przyjęcie dzieci – podkreśla prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

W bieżącym tygodniu dyrektorzy i opiekunowie w żłobkach, przedszkolach oraz  w zerówkach szkolnych kontaktują się z rodzicami, aby zebrać informacje jak wiele osób jest zainteresowanych skorzystaniem z opieki w placówkach. 

Z zebranych dotąd danych wynika, że 37 proc. rodziców chciałoby oddać dzieci pod opiekę w żłobkach, w przedszkolach potrzebę skorzystania z tej opcji deklaruje 21 proc. rodziców.  

 

W jednej z szatni Przedszkola nr 4 `Gwarny Dworek` w Gdańsku, które mieści się w zaadaptowanym zabytkowym dworku
W jednej z szatni Przedszkola nr 4 `Gwarny Dworek` w Gdańsku, które mieści się w zaadaptowanym zabytkowym dworku
redwedding.pl - Piotr Połoczański

 

“Choć rozumiemy, że z powodu odmrażania kolejnych sektorów gospodarki rodzicom i opiekunom potrzebne jest wsparcie opiekuńcze, to nie możemy narazić zdrowia i życia dzieci. - napisała w liście do gdańskich rodziców Aleksandra Dulkiewicz. - Nie możemy również narażać kadry pedagogicznej i personelu, a w konsekwencji nas wszystkich. Władze centralne nie konsultowały z nami tego kroku, co oznacza, że jako samorząd nie otrzymaliśmy czasu na to, aby przygotować się do tej operacji. Pośpiech może się okazać brzemienny w skutkach”.500 tys. maseczek i 610 tys. par rękawiczek

Wyzwaniem dla placówek opiekuńczych jest zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej - ten obowiązek wynika z wytycznych rządu. Od pewnego czasu głównym skupującym środki ochrony są agendy rządowe, które stosownie do możliwości i potrzeb kierują je do szpitali, placówek pomocy społecznej czy służb cywilnych. To oznacza, że żłobki i przedszkola mogą mieć problem z zakupem większych ilości maseczek, czy rękawiczek. Dodatkowo materiały te wymagają dużych nakładów finansowych, zapewnienie ich to kolejne wyzwanie dla budżetu miasta. Gmina zwróciła się do wojewody pomorskiego z wnioskiem o przekazanie niezbędnych środków i czeka na jego decyzję w tej sprawie. 

Dane zebrane z poszczególnych placówek pokazują jak wielkie są potrzeby. Aby zabezpieczyć żłobki i przedszkola na terenie miasta w środki ochrony osobistej potrzeba około 500 tys. maseczek, 610 tys. par rękawiczek, ponad 90 tys. fartuchów i ponad 50 tys. litrów płynów do dezynfekcji.

 

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz z dyrekcją Przeszkola nr 4 w Gdańsku - przygotowania do otwarcia placówki
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz z dyrekcją Przeszkola nr 4 w Gdańsku - przygotowania do otwarcia placówki
redwedding.pl - Piotr PołoczańskiJakie prace trwają teraz w placówkach?

W wytycznych rządowych pojawiają się również informacje o ograniczeniu liczebności grup czy oznakowaniu budynków. Przedstawione wytyczne i rozporządzenia nie precyzują wielu kwestii, nie uwzględniają specyfiki działania żłobków i przedszkoli, a co szczególnie ważne - dynamiki zachowań dzieci. 

Dla każdej pojedynczej placówki trzeba przygotować plan zmian organizacyjnych, zgodny z przepisami sanitarnymi oraz nowe procedury funkcjonowania. Niezbędne jest zamówienie artykułów żywnościowych, potrzebnych do przygotowywania posiłków. Jednak równie ważne jest dopracowanie procedur ich przygotowywania, podawania, zachowania personelu czy wreszcie zagwarantowania braku kontaktu poszczególnych grup pracowników ze sobą oraz z dziećmi. Wiąże się to choćby z koniecznością zorganizowania oddzielnych wejść i ścieżek przemieszczania się po obiektach. Te wszystkie aspekty są ustalane i konsultowane z dyrektorkami i dyrektorami placówek opiekuńczych. 

Wystarczy spojrzeć na Przedszkole nr 4 - Gwarny Dworek, które mieści się w zaadaptowanym na potrzeby przedszkola zabytkowym dworku,aby zrozumieć z jakim wyzwaniem trzeba się tu zmierzy

 

Przedszkole nr 82 ul. Damroki. Wręczenie nagród akcji `Gdańsk - jeMy zdrowo`, czerwiec 2019 - kiedy powróci takie przedszkolne życie?
Przedszkole nr 82 ul. Damroki. Wręczenie nagród akcji `Gdańsk - jeMy zdrowo`, czerwiec 2019 - kiedy powróci takie przedszkolne życie?
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Rady dla rodziców

- Drodzy rodzice i opiekunowie, to również na nas spoczywa troska o zdrowie i życie członków rodzin. Zgodnie z wytycznymi dzieci nie mogą przebywać z osobami 60 plus, teraz jest czas, by dobrze przemyśleć, kto będzie odbierał młodych gdańszczan ze żłobków i przedszkoli – przypomina Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska.

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, które już dziś powinni uwzględnić rodzice wskazują by:

  • przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka,
  • zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do placówki i z placówki,
  • przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
  • nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza),
  • pilnować, aby dzieci nie zabierały do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek
  • oraz regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, a także o tym, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 

Ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli dotyczy 22 tys. dzieci w Gdańsku, z czego 17 tys. to przedszkolaki. Przeprowadzanie tego etapu “odmrażania” powinno być wykonane ze szczególną dokładnością.