• Start
  • Wiadomości
  • Obiad dla dziecka w szkole, złóż wniosek w Centrum Pracy Socjalnej MOPR 

Obiad dla dziecka w szkole, złóż wniosek w Centrum Pracy Socjalnej MOPR 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie apeluje do gdańszczan, którzy od września 2019 roku będą wnioskować o dożywianie swoich dzieci w szkołach i przedszkolach, aby jak najszybciej złożyli wniosek u pracownika socjalnego gdańskiego Ośrodka. 
21.08.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
obiadyyyy

Wniosek o dożywianie gdańskiego dziecka najlepiej złożyć w Centrum Pracy Socjalnej MOPR, w dzielnicy zamieszkania 

Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

 

W 2018 roku ponad 2100 gdańskich dzieci jadło bezpłatnie obiady w przedszkolach i szkołach. Rozpoczynający się za kilka dni nowy rok szkolny i przedszkolny to też konieczność ponownego złożenia wniosków w sprawie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych. 

- Pracownik gdańskiego MOPR przeprowadzi wywiad i ustali, czy rodzina kwalifikuje się do takiej pomocy - przypomina Sylwia Ressel, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. - Wsparcie uruchamiane jest bardzo szybko. Pomoc ta realizowana jest w ramach dwóch programów: rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego, gdańskiego o charakterze osłonowym.

Wniosek o dożywianie gdańskiego dziecka najlepiej złożyć w Centrum Pracy Socjalnej MOPR, w dzielnicy zamieszkania (adresy na stronie MOPR ) Wystarczy odręczne podanie, do którego trzeba dołączyć:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.),

- w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Dzięki gdańskiemu w przedszkolach i szkołach jedzą obiady dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza  950, 40 zł. W uzasadnionych, kryzysowych przypadkach ten dochód może być nawet wyższy – dziecko także otrzyma ciepły posiłek. Z kolei rządowy program przyznaje bezpłatne obiady dla dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 792 zł.

Czytaj więcej:

Nie czekaj, jak najszybciej złóż wniosek o dożywianie dziecka w szkole!