• Start
  • Wiadomości
  • Budynki Zespołu Bożego Ciała zostaną wyremontowane. Koszt prac 32 mln zł

Budynki Zespołu poszpitalnego Bożego Ciała zostaną wyremontowane. Koszt prac 32 mln zł

Zespół poszpitalny Bożego Ciała to jedyny zachowany kompleks budynków w Gdańsku, który w tym samym miejscu funkcjonował już od późnego średniowiecza. Jest wpisany do rejestru zabytków. Najstarszy istniejący obiekt pochodzi z 1786 roku. Trzy budynki zespołu poszpitalnego przy ul. 3 Maja, zostaną wyremontowane i otrzymają nowe przeznaczenie. 12 października Hevelianum podpisało umowę na ich rewaloryzację i zagospodarowaniem terenu. Koszt prac wyniesie 32 mln zł. Koniec inwestycji w 2024 roku.
12.10.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Budynek C, czyli dawny Dom Inspektora, po rewaloryzacji będzie przestrzenią do organizacji spotkań i wystaw Znajdą się w nim także m.in. księgarnia, kawiarnia i punkt informacji o ofercie Hevelianum. Budynek D zaoferuje miejsca noclegowe, a w budynku E powstanie pracownia pszczelarza
Budynek C, czyli dawny Dom Inspektora, po rewaloryzacji będzie przestrzenią do organizacji spotkań i wystaw Znajdą się w nim także m.in. księgarnia, kawiarnia i punkt informacji o ofercie Hevelianum. Budynek D zaoferuje miejsca noclegowe, a w budynku E powstanie pracownia pszczelarza
fot. mat. UM/Hevelianum

 

 

 

W grudniu 2020 roku zawarto umowę pożyczki miejskiej w wysokości 25 mln zł z Pomorskim Funduszem Rozwoju na rewaloryzację części budynków wchodzących w skład kompleksu przy ul. 3 Maja 21 – C, D i E – wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania oraz z zagospodarowaniem terenu. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

- Przywrócenie blasku temu miejscu zachęci nas do nowego sposobu spędzania wolnego czasu w samym sercu miasta, wśród zieleni – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Będziemy mogli cieszyć się z kolejnego uratowanego obiektu. Kolejnego zabytku, któremu nadajemy nową funkcję publiczną, służącą nam wszystkim. Będziemy trzymać kciuki za wykonawcę, ale także  kontrolować, po to aby wszystko zmieściło się i w harmonogramie, i w budżecie.

 

Ruszają prace

Gospodarzem inwestycji jest Hevelianum, które w lipcu tego roku ogłosiło przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę, który jako jedyny złożył ofertę w postępowaniu – firmę Poleko Budownictwo z Gdańska, na kwotę blisko 32 mln zł. Prace ruszają wkrótce, a ich finał planowany jest w pierwszej połowie 2024 roku.  


Stan obecny obiektów
Stan obecny obiektów
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

Zakres prac obejmuje nie tylko przebudowę trzech obiektów i dostosowanie ich do nowych funkcji. Prowadzone będą również prace związane z nowym zagospodarowaniem zieleni wokół, budową i przebudową ścieżek spacerowych, dojazdów i parkingów. Wykonane zostanie nowe odwodnienie, oświetlenie i monitoring tej części parku. Budynki będą zasilane z dolnego źródła ciepła, a na jednym z nich zostanie zainstalowana fotowoltaika.

– Hevelianum edukuje na temat ekologii, czego przykładem jest program naszej nadmorskiej filii, Domu Zdrojowego w Brzeźnie, który uruchomimy już w grudniu. Sami też działamy tak, by minimalizować negatywny wpływ człowieka na środowisko. Dlatego po zakończeniu inwestycji, część energii potrzebna do zasilania zrewaloryzowanych obiektów będzie pochodziła z odnawialnych źródeł – mówi Paweł Golak, dyrektor Hevelianum. – Rewaloryzacja zabytkowych obiektów przy ulicy 3 Maja, dostosowanie ich do nowych funkcji to duże wyzwanie. Jestem jednak przekonany, że nasze dobre doświadczenia z firmą Poleko podczas rewaloryzacji Domu Zdrojowego w Brzeźnie i dotychczasowa dobra współpraca z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, pozwolą wspólnie rozwiązać, niejeden problem, przed którym staniemy podczas tej inwestycji.

W tym budynku znajdą się miejsca noclegowe, a przed nim ogród
W tym budynku znajdą się miejsca noclegowe, a przed nim ogród
mat. UM/Hevelianum

 

Nowe funkcje obiektów

Zespół poszpitalny Bożego Ciała jest wpisany do rejestru zabytków, prowadzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. To jedyny zachowany kompleks budynków w Gdańsku, który w tym samym miejscu funkcjonował już od późnego średniowiecza. Najstarszy istniejący obiekt pochodzi z 1786 roku.

Budynek nr 21C, czyli dawny Dom Inspektora, po rewaloryzacji będzie przestrzenią do organizacji spotkań i wystaw czasowych. Znajdą się w nim także m.in. księgarnia, kawiarnia i punkt informacji o ofercie Hevelianum. Budynek 21D zaoferuje miejsca noclegowe, a w budynku 21E powstanie pracownia pszczelarza, gdzie m.in. będzie można zajrzeć do wnętrza prawdziwego ula oraz wziąć udział w zajęciach poświęconych ochronie zarówno pszczół dziko żyjących, jak i miodnych. Aranżacja zielonego otoczenia zespołu poszpitalnego pozwoli na prowadzenie warsztatów edukacyjnych i lekcji plenerowych z zakresu ekologii.

Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszej połowie 2024 roku. Gmina stara się również pozyskać środki na rewaloryzację pozostałych budynków kompleksu – A i B, które pełnić będą funkcje wystawowe, warsztatowe i edukacyjne.

oprac. AU

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta