• Start
  • Wiadomości
  • Nowe Mevo. Obszar Metropolitalny nie odwoła się od wyroku KIO, by nie przedłużać prac nad projektem

Nowe Mevo. Obszar Metropolitalny nie odwoła się od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, by nie przedłużać prac nad projektem

Krajowa Izba Gospodarcza wydała wyrok, oznaczający unieważnienie zaproszenia do składania ofert w toczącym się postępowaniu i zmianę kryteriów wyboru wykonawców nowego Mevo. To skutek kolejnego odwołania firmy Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, która nie poradziła sobie z pierwszym Mevo. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot po analizie dokumentów podjął decyzję o nieodwoływaniu się od wyroku - po to, by nie opóźniać prac nad rowerem metropolitalnym o kolejne miesiące.
09.04.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plac przy molo w Sopocie, na którym w trzech rzędach stoi kilkadziesiąt niebieskich rowerów Mevo. Na pierwszym planie widzimy jak młody mężczyzna w kasku wsiada na jeden z rowerów. W tle widać drzew, kilka osób i biały pawilon przy wejściu na sopockie molo
Start roweru metropolitalnego Mevo w marcu 2019 roku. Operator nie poradził sobie z obsługą projektu, dziś podejmuje działania prawne, które opóźniają prace nad Mevo 2. Priorytetem OMGGS jest, by nowy rower metropolitalny jak najszybciej trafił do mieszkańców - dlatego nie odwołano się od wyroku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Wyrok KIO oznacza unieważnienie zaproszenia do składania ofert w toczącym się postępowaniu i zmianę kryteriów wyboru wykonawców nowego Mevo. To już kolejne opóźnienia w postępowaniu spowodowane odwołaniami Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji do KIO.

23 marca OMGGS poznał wyrok, będący następstwem odwołania Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji do KIO. Odwołanie dotyczyło zapisów w dokumentacji postępowania, które prowadzone jest w celu uruchomienia nowego Mevo. Nextbike Polska w restrukturyzacji po raz drugi odwołał się do KIO, co po raz kolejny spowodowało opóźnienia w wyłonieniu wykonawcy roweru dla metropolii.

- Byliśmy gotowi na zaproszenie wykonawców do składania ofert we wrześniu ubiegłego roku i rozstrzygnięcie przetargu. Kolejne odwołania Nextbike Polska w restrukturyzacji do KIO powodują wielomiesięczne opóźnienia w postępowaniu - mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS i jak dodaje - Wszystkie warunki przetargowe zostały opracowane tak, by mieszkańcy metropolii dostali rowery i system najwyższej jakości. Stąd w zapisach znalazła się konieczność nie tylko oceny rowerów, ale także przedstawienia sposobu zarządzania systemem wraz ze szczegółową analizą kosztów i harmonogramem. Sposób zarządzania Mevo 1 pozostawiał wiele do życzenia, dlatego chcieliśmy, by wykonawca przedstawił komisji przetargowej sposób, w jaki zamierza zarządzać Mevo 2. Pozostali wykonawcy nie obawiali się tego zapisu, zupełnie inaczej niż w przypadku Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.

Poza unieważnieniem zaproszenia wykonawców do składania ofert, Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kryteriach wyboru wykonawcy, tj.:

  • możliwość oceny estetyczno-funkcjonalnej rowerów,
  • konieczność przedstawienia sposobu zarządzania systemem wraz ze szczegółową analizą kosztów i harmonogramem,
  • obowiązek przedstawienia dokumentów dot. wykazu punktów ładowania rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.

Po uszczegółowieniu ww. zapisów w dokumentacji wykonawcy dostaną ponownie zaproszenie do składania ofert. Odwołanie od wyroku KIO spowodowałoby kolejne wielomiesięczne opóźnienia w uruchomieniu Mevo.

 

Dwa postępowania sądowe przeciwko Nextbike Polska

Po rozwiązaniu umowy z operatorem Mevo 1  na kontach użytkowników pozostały niezwrócone środki z abonamentów. Zarówno przedstawiciele NB Tricity, jak i Nextbike Polska, zapewniali, że niewykorzystane środki zostaną zwrócone użytkownikom. W wielu przypadkach tak się jednak nie stało.

OMGGS kilkakrotnie wzywał operatora do zwrotu nadpłaconych środków. OMGGS przygotowywał się również do wytoczenia pozwu zbiorowego w imieniu mieszkańców, ale w marcu ubiegłego roku Sąd odmówił ogłoszenia upadłości NB Tricity, potwierdzając, że Spółka nie posiada żadnych środków. Wobec tego OMGGS wszczął dwa postępowania sądowe - nie tylko wobec NB Tricity ale również jej spółki-matki - Nextbike Polska. Z jednej strony prokuratura pracuje nad zgłoszeniem o możliwości popełnienia przestępstwa, z drugiej toczy się postępowanie cywilne.

Spółka NB Tricity ma zobowiązania również wobec OMGGS. Po wypowiedzeniu umowy, łączna wysokość kar wynosiła 8 054 581,20 zł, czyli 20% wartości umowy. Jak dotąd tylko połowa tej kwoty, pochodząca z gwarancji bankowej, trafiła na konto OMGGS.