Bolesław Mazurkiewicz (1931-2017)

Był wybitnym gdańskim naukowcem, specjalistą w zakresie budownictwa wodnego, profesorem i rektorem Politechniki Gdańskiej, zasłużonym nie tylko dla gdańskiej i polskiej nauki, ale także dla miasta Gdańska. Zmarł w nocy z 22/23 października. Miał 86 lat.
( 29.10.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Prof. Bolesław Mazurkiewicz podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej

 

Prof. Bolesław Mazurkiewicz całe swoje życie zawodowe poświęcił morskiemu budownictwu hydrotechnicznemu, przede wszystkim pochylniom do wodowania statków i nabrzeżom stoczniowym. Był nie tylko naukowcem, ale także praktykującym inżynierem.

Ukończył Politechnikę Gdańską w 1953 r. (absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego), w 1987 roku został rektorem swojej macierzystej uczelni i pełnił tę funkcję do 1990 roku.

Profesor był projektantem i kierownikiem budowy drenażowego doku suchego w Stoczni Gdyńskiej imienia Komuny Paryskiej (w latach 1964–1977). Jako ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) przez ponad 20 lat uczestniczył w projektowaniu, a także konsultował i nadzorował powstawanie morskich budowli stoczniowych w: Turcji, Jugosławii, Indonezji, Iranie, Kubie i na Seszelach.

Opracował ponad 350 opinii i ekspertyz technicznych dotyczących portów i przemysłu okrętowego. Napisał ponad 430 publikacji na temat mechaniki gruntów, fundamentowania, konstrukcji portowych, stoczniowych, pełnomorskich oraz oceanotechniki.

W 2001 roku otrzymał Medal św. Wojciecha, przyznawany za wybitne zasługi dla miasta Gdańska, 10 lat później zaś Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury za wieloletnią niestrudzoną aktywność w zakresie ochrony zabytków, nieoceniony wkład w rozwój Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz z okazji jubileuszu 80. urodzin.

Swoją olbrzymią wiedzą i doświadczeniem prof. Mazurkiewicz dzielił się m. in. z budowniczymi tak ważnych dla Gdańska inwestycji jak Tunel pod Martwą Wisłą i Stadion Energa Gdańsk - jako szef zespołu ekspertów z Politechniki Gdańskiej.


Więcej: 

Nie żyje prof. Bolesław Mazurkiewicz, ekspert budownictwa morskiego, rektor PG