Nie żyje Jarosław Dziubek, radny Miasta Gdańska w latach 1998-2002

W wieku 61 lat zmarł Jarosław Dziubek, zaangażowany w latach 80. ub. wieku w działalność antykomunistyczną oraz radny miasta w latach 1998-2002 z listy Akcji Wyborczej Solidarność.
( 28.12.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
10384202_1383945541922038_8840284830610537280_n
Będąc radnym w latach 1998-2002 Jarosław Dziubek zasiadał w dwóch komisjach: Rewizyjnej oraz Ochrony Środowiska
mat. Facebook/Jarosław Dzubek

Więcej wspomnień o zmarłych w ostatnich latach gdańszczanach i osobach związanych z Gdańskiem znajdziesz na specjalnie dedykowanej stronie gdansk.pl/odeszli.

Jarosław Dziubek zmarł w piątek, 23 grudnia, po długiej i ciężkiej chorobie.

Msza żałobna odbędzie się w piątek 30 grudnia, o godz. 12.00, w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego (ul. Mikołaja Gomółki 9). Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.30 na cmentarzu Srebrzysko.

Edukacja i wykształcenie

Jarosław Dziubek urodził się 22 listopada 1961 r. w Gdańsku.

Jak podaje Gedanopedia, internetowa encyklopedia Gdańska, jego ojciec Augustyn był żołnierzem Armii Krajowej (pseudonim Słowik; jako starszy strzelec walczył pod dowództwem swojego brata kpt. Czesława Dziubka, pseudonim Hardy), po wojnie pracował na Wybrzeżu jako operator maszyn budowlanych i wyróżniony został odznaką „Za Zasługi dla Gdańska”.

Nie żyje kpt. Henryk Bajduszewski, weteran Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, gdańszczanin

Jarosław Dziubek w latach 1968–1976 był uczniem Szkoły Podstawowej nr 44, a po jej likwidacji Szkoły Podstawowej nr 66. W 1979 r. ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa Transbud Gdańsk, a trzy lata później Technikum Mechaniczno-Elektryczne.

W 1999 r. został absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Na tym samym wydziale w 2004 r. odbył studia podyplomowe z audytu ekologicznego, zdobywając uprawnienia audytora wewnętrznego z zakresu ochrony środowiska. W 2010 ukończył studia podyplomowe w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu, dzięki którym otrzymał uprawnienia w zakresie charakterystyki energetycznej i audytu energetycznego budynków.

Pierwsza praca i aktywność antykomunistyczna

W 1979 r. rozpoczął pracę zawodową jako mechanik sprzętu ciężkiego i obsługi pogotowia technicznego w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa Transbud Gdańsk, Oddział Gdańsk-Kokoszki. W sierpniu 1980 r. był współorganizatorem solidarnościowego strajku okupacyjnego na terenie tego zakładu.

17 grudnia 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego, uczestniczył w demonstracji ulicznej, którą przy siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pacyfikowały oddziały ZOMO. W wyniku ostrzału śmiertelny postrzał w głowę otrzymał stojący kilka metrów za Jarosławem Dziubkiem Antoni Browarczyk.

W okresie stanu wojennego Jarosław Dziubek kierował akcjami grupy młodzieży z Gdańska-Wrzeszcza, uczestnicząc w kolportażu nielegalnych wydawnictw solidarnościowych i akcjach malowania antyrządowych napisów.

W 1982 r. został zatrudniony jako mechanik zabezpieczenia i nadzoru ciągu produkcji w Zakładzie Produkcyjno-Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Gdańsku.

Represje i areszty

Oskarżony o udział w „zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczali się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy MO rzucając w nich kamieniami”, od 12 października 1982 r. do 9 marca 1983 r. był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Uniewinniony wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku.

Po wyjściu na wolność został skierowany do jednostki liniowej Ludowego Wojska Polskiego w Inowrocławiu, gdzie uznano go za wroga socjalizmu. W 1985 r. organizował w wojsku strajk głodowy, sabotujący pierwsze wybory do Sejmu po stanie wojennym. Za strajk i znieważenie dowódcy batalionu do spraw politycznych ppor. Dariusza Oleszczuka otrzymał wyrok 11 miesięcy pozbawienia wolności. Przez osiem miesięcy był osadzony w areszcie wojskowym, w 1986 r. powrócił do pracy w Zakładzie Produkcyjno-Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa.

Janusz Kupcewicz nie żyje, piłkarz, medalista mistrzostw świata

W latach 1987–1991 pracował jako operator maszyn budowlanych w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego. W okresie między 1991 a 1993 rokiem był specjalistą ds. handlu materiałami budowlanymi i samochodowymi w Komunalnym Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym sp. z o.o. w Gdańsku. Tam założył komisję Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i został jego przewodniczącym.

W latach 1996-1999 prowadził przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Martynka”.

W 2001 r. pracował w Gdańskiej Stoczni Remontowej jako specjalista ds. technicznych. W latach 2002–2003 był kontrolerem zarządzania w Zakładzie Usług Ciepłowniczych w Gdańsku. W latach 2005–2007 pracował w USA oraz Irlandii.

W 2008 r. został doradcą handlowym w sklepie Leroy Merlin w Gdańsku. W tym samym roku w Leroy Merlin Polska założył NSZZ „Solidarność” i został jego przewodniczącym. Za działalność związkową zwolniono go z pracy, po trzech latach procesu Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrok przywrócenia go do pracy i zadośćuczynienia z tytułu zwolnienia.

W latach 1990–1996 należał do Konfederacji Polski Niepodległej. W 1995 r. jako pełnomocnik Forum Polskiego Porozumienia Prawicy w województwie gdańskim wraz z posłem Jerzym Gwiżdżem zainicjował powstanie bloku politycznego Akcja Wyborcza Solidarność (AWS). Po założeniu w 1998 r. partii politycznej Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność był wiceprzewodniczącym Koła Wrzeszcz i członkiem Zarządu Powiatowego w Gdańsku.

Cztery lata w Radzie Miasta

W latach 1998–2002 sprawował mandat radnego w Radzie Miasta Gdańska z ramienia AWS, zasiadając w Komisji Rewizyjnej oraz pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska.

Jako radny w 1999 r. zebrał wymagane podpisy mieszkańców Strzyży w celu utworzenia odrębnej dzielnicy, z ramienia Rady Miasta powołał jej pierwszy zarząd.

W 1999 r. Jarosław Dziubek wraz z aktywistą rowerowym Rogerem Jackowskim był inicjatorem budowy w mieście nowych dróg rowerowych z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej.

W październiku 2001 r. przeszedł do „Samoobrony” Andrzeja Leppera, z którą był związany do 2002 r. (był jedynym przedstawicielem „Samoobrony” w Radzie Miasta Gdańska u schyłku tej kadencji).

Odznaczenia i wyróżnienia

W latach 2015-2017 działał w partii „Polska Razem” Zjednoczona Prawica, będąc wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Pomorskiego tego ugrupowania oraz Koła Gdańsk. W 2017 r. wstąpił do nowo powołanej przez Kornela Morawieckiego partii „Wolni i Solidarni”, współorganizując struktury partii w Gdańsku i będąc członkiem prezydium Koła Gdańskiego.

Nie żyje Dawid Krupej, radny Miasta Gdańska. Zmarłego wspominają radni i samorządowcy

W 2015 r. Jarosław Dziubek otrzymał honorowe wyróżnienie z okazji 35-lecia Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W 2017 r. został odznaczony przez szefa Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych państwową odznaką honorową działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych – „Za Zasługi dla Niepodległości 1956–1989”. W 2018 r. odznaczono go Krzyżem Wolności i Solidarności.