• Start
  • Wiadomości
  • Ile podróży dziennie? Naukowcy z UG zbadali mobilność Polaków w czasie epidemii

Naukowcy z UG zbadali mobilność Polaków w czasie epidemii koronawirusa. Co się okazało?

Od czasów koronawirusa podróżujemy znacznie mniej, dotyczy to wszystkich miast w Polsce - tak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego. Największy spadek odnotowano w przypadku przemieszczania się z powodów związanych z rekreacją, ale dotyczy on również podróży do pracy. Projekt trwa. Możesz wziąć w nim udział, jeśli chcesz.
( 16.04.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Średni dzienny czas spędzony w podróży (w minutach)
Średni dzienny czas spędzony w podróży (w minutach)
mat. UG

 

Koronawirus. Aktualna sytuacja w Gdańsku: działania miasta, platforma gdanskpomaga.pl i inne

 

Zespół naukowców z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, w skład którego wchodzą: dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG, dr Magdalena Jażdżewska-Gutta i dr Agnieszka Szmelter-Jarosz, przeprowadził badanie mobilności mieszkańców Polski w czasie epidemii koronawirusa.

Badania zrealizowano na reprezentatywnej ogólnopolskiej grupie mieszkańców Polski (n=1076), w okresie od 24 marca do 6 kwietnia 2020 roku, techniką telefoniczną CATI we współpracy z ogólnopolską firmą badawczą EU-Consult sp. z o.o.

Na podstawie zebranych danych zaobserwowano znaczny spadek liczby podróży - o 2/3 w stosunku do stanu sprzed epidemii. Przed epidemią to były średnio 3 podróże dziennie (uwzględniając wszystkie cele podróży i wliczając przemieszczenia piesze), teraz to 1 podróż dziennie.

Najmniejsze ograniczenia dotyczą podróży do/z pracy (średnio niemal 10 podróży wykonywanych tygodniowo przed wybuchem epidemii, teraz nieco ponad 3 tygodniowo) i na zakupy czy w sprawach administracyjnych (wcześniej ponad 6 podróży tygodniowo, teraz 3). Największe ograniczenia dotyczą podróży związanych z rekreacją - tu średnia tygodniowa liczba podróży na osobę spadła z 5 do 1.

 

Tygodniowa liczba podróży na osobę według środka transportu
Tygodniowa liczba podróży na osobę według środka transportu
mat. UG

 

Jeżeli chodzi o środki transportu, z badań wynika, że Polacy mocno ograniczyli korzystanie z transportu publicznego - spadek o ponad 80 proc. Mniej ograniczyli przemieszczenia samochodem (60 proc. redukcji) czy piesze - o 50 proc.

Jak podkreślają naukowcy - nie należy oczekiwać dalszych spadków, jest to bowiem model docelowy. Chyba, że rozpoczną się masowe zwolnienia pracowników poza sektorem usług, wówczas dalsze ograniczenie podróży związanych z pracą jest możliwe.

Nie zauważono dużych różnic w zmianach mobilności między kobietami i mężczyznami. Kobiety średnio spędzały dziennie 99 minut na przemieszczanie się przed wybuchem epidemii, teraz 30. Mężczyźni 101 minut, aktualnie - 38.

Także rozpatrując procentowe spadki w poszczególnych grupach wiekowych, widać, że są one niemal identyczne. Ale, jak zaznaczają badacze - już ich przyczyny są różne. Na redukcję mobilności u różnych grup składają się ograniczenia różnych typów podróży. W grupie osób w wieku szkolnym i studentów podróże do/ze szkoły spadły do zera z przyczyn administracyjnych, co oznacza, że spadek innych typów przemieszczeń wśród młodzieży był proporcjonalnie mniejszy niż w przypadku innych grup wiekowych. Pracujący ograniczyli mniej przemieszczenia do pracy, bardziej zaś inne przemieszczenia. I tak jednak obserwowany jest bardzo silny spadek liczby podróży do i z pracy - to efekt zawieszenia dużej części usług, utraty pracy przez część pracowników czy przejście na pracę zdalną. 

Tygodniowa liczba podróży na osobę według motywacji
Tygodniowa liczba podróży na osobę według motywacji
mat. UG

 

Bardzo istotne zmiany zanotowano w strukturze przemieszczeń. Największe spadki widoczne są w transporcie publicznym, gdzie zamiast 2,5 podróży dziennie jest to przeciętnie 1/3 podróży dziennie. Mniejszym ograniczeniom uległ transport indywidualny - w przypadku przejazdów samochodami osobowymi z ponad 10 podróży do obecnie 3,5 podróży dziennie.

Co ciekawe, nastąpiła także niemal całkowita rezygnacja z roweru. Proporcjonalnie mniejsze są również ograniczenia przemieszczeń pieszych, z 7 do 3 tygodniowo. Za to, zdaniem naukowców, jedynie nieznacznie ograniczono korzystanie z taksówek - tylko o 12 proc.

Badanie jest kontynuowane w sposób ciągły, metodą CAWI - wszystkich chcących pomóc w poszerzeniu bazy danych naukowcy zapraszają do wypełnienia kwestionariusza, dostępnego TUTAJ.

 

Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie. W drugiej połowie kwietnia - modernizacja torowiska