• Start
  • Wiadomości
  • Narada obywatelska z prof. Adamem Bodnarem - co postanowili nastolatkowie i seniorzy?

Narada obywatelska z prof. Adamem Bodnarem - co postanowili nastolatkowie i seniorzy?

Sześć tematów ważnych dla przyszłości Polski dla sześciu grup dyskusyjnych złożonych z seniorów oraz uczniów. Każdy zespół ma 45 minut, by zdiagnozować problem i zaproponować rozwiązania, przy czym o temacie dyskusji i składzie grupy decyduje losowanie. To model eksperymentalnej Gdańskiej narady obywatelskiej z udziałem prof. Adama Bodnara.
10.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańska narada obywatelska z prof. Adamem Bodnarem w toku, za głowę łapie się Jan Suchanek, gdański adwokat, jeden z moderatorów dyskusji
Gdańska narada obywatelska z prof. Adamem Bodnarem w toku, za głowę łapie się Jan Suchanek, gdański adwokat, jeden z moderatorów dyskusji
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Gdańska narada obywatelska

Narada odbyła się w środę, 9 listopada, w największej sali urzędu miejskiego, w której niegdyś (zanim zawitała do Nowego Ratusza) obradowała Rada Miasta Gdańska. 

Uczestników wydarzenia powitała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - W każdy wtorek obraduje w tej sali kolegium prezydenckie, podczas którego razem z moimi zastępcami i współpracownikami omawiamy ważne tematy i podejmujemy decyzje - mówiła prezydent. - Bardzo się cieszę się, że dziś, w tak zróżnicowanym gronie, także będziemy rozmawiać o ważnych sprawach.

Prezydent podkreśliła, że Narada obywatelska odbywa się w ramach Gdańskich Lekcji Obywatelskich, pilotażowego projektu, który realizowany jest w naszym mieście od minionego roku szkolnego.

Przy mikrofonie Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska, z lewej stoi Sławina Kosmulska prezeska Fundacji Samorządność im. Lecha Bądkowskiego
Przy mikrofonie Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska, z lewej stoi Sławina Kosmulska prezeska Fundacji Samorządność im. Lecha Bądkowskiego
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Wystartowały Gdańskie Lekcje Obywatelskie. Pierwszą poprowadziła prezydent Gdańska

- Lekcje te zostały przygotowane przede wszystkim przez zaangażowanych nauczycieli skupionych wokół Kreatywnej Pedagogiki i aktywistów społecznych, za co bardzo im dziękuję. I co bardzo ważne, są dla wszystkich od przedszkolaka po ucznia szkoły ponadpodstawowej - zaznaczyła Aleksandra Dulkiewicz. - Cieszę się, że dzięki wam, dziś urząd także może być częścią Lekcji Obywatelskich nie tylko dla uczniów, ale też dla nieco bardziej zaawansowanych wiekiem aktywnych obywateli.

Prof. Adam Bodnar wygłasza słowo wstępne przed rozpoczęciem Narady
Prof. Adam Bodnar wygłasza słowo wstępne przed rozpoczęciem Narady
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Prof. Adam Bodnar: takich rozmów w Polsce brakuje

Prof. Adam Bodnar, pod którego auspicjami odbyła się Narada, dodał: - Kiedy powstawała idea tego spotkania, rozmawiając z panią Sławiną Kosmulską (prezeska Fundacji Samorządność im. Lecha Bądkowskiego - red.), Agnieszką Tomasik (koordynatorka Kreatywnej Pedagogiki - red.) i Jolantą Rokicką (szefową trójmiejskiego Klubu Tygodnika Powszechnego) zastanawialiśmy się, w jaki sposób poruszyć temat aktualnych i przyszłych wyzwań dla Polski, żeby młodzi ludzie rozmawiali o nich z osobami bardziej doświadczonymi i starszymi. Mam wrażenie, że takich rozmów w naszym kraju bardzo brakuje, że poruszamy się w zupełnie innych przestrzeniach komunikacyjnych i mamy także inne spojrzenie na przyszłość. Idea Narady obywatelskiej polega na tym, by zderzyć różne perspektywy i poglądy na temat otaczającego świata i rzeczywistości społeczno - politycznej. Cieszę się, że odbywa się w Gdańsku, bo jest on i zawsze był miastem debaty i że ta inicjatywa wpisuje się w Gdańskie Lekcje Obywatelskie.

A gdyby tak połączyć w dyskusji głosy młodych...
A gdyby tak połączyć w dyskusji głosy młodych...
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
...i starszego pokolenia? Na tym właśnie zasadza się idea Gdańskiej narady obywatelskiej
...i starszego pokolenia? Na tym właśnie zasadza się idea Gdańskiej narady obywatelskiej
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Kiedy seniorzy i młodzież (uczniowie klas VII- VIII oraz szkół ponadpodstawowych uczestniczących w projekcie GLO) wylosowali już swoje grupy pierwszej rundy narady, a następnie każdy zespół wylosował temat, rozpoczęła się 45 minutowa praca, zakończona prezentacją wyników przez liderów.

Po przerwie, w drugiej rundzie w taki sam sposób uformowano nowe zespoły, a te wylosowały kolejne trzy tematy. Nad porządkiem dyskusji przy każdym stole czuwał moderator. Z góry założono, że zbieranie wniosków powinno odbywać się w schemacie: stan obecny / do czego dążymy / czego potrzebujemy (by to osiągnąć). Uznano także, że nad każdym z zagadnień równolegle pracować będą dwa zespoły - tak, by wnioski były możliwie szerokie.

Tematy podjęte podczas Gdańskiej narady obywatelskiej

Runda I:

  • Solidarność społeczna
  • Równość obywateli LGBT+ wobec prawa
  • Media i dezinformacja. Jak pozyskujemy wiedzę o świecie?

Runda II:

  • Kryzys klimatyczny
  • Prawa zwierząt
  • Język a prawa człowieka

Przysłuchiwaliśmy się pierwszej rundzie Narady. Oto główne wnioski zaprezentowane przez zespoły.

Co z solidarnością społeczną, prawami osób LGBT+, mediami?

Temat: Solidarność społeczna (zebrane wnioski obu grup)

Stan obecny:

- solidarność społeczna jest wybiórcza

- każdemu działaniu towarzyszy jakaś ukryta intencja

- słyszymy, ale nie słuchamy, albo – nie chcemy zrozumieć

- stereotypy panują z obu stron

- kłócimy się, nie myślimy o młodych, nie pomagamy sobie

- mamy zły model nauczania - uczymy encyklopedii, a nie wyjaśniamy; za taką sytuację odpowiadają wszyscy wedle kompetencji

- bierność postaw, brak aktywności obywatelskiej i społecznej

- państwo nie stwarza dobrych warunków

Do czego dążymy:

- do słuchania siebie nawzajem, żeby zrozumieć

- do szacunku dla odrębności każdego człowieka, dla jego wiary i poglądów

- do szukania punktów wspólnych

- do poczucia sprawczości i bezpieczeństwa

- do braku arogancji ze strony władzy

- powinniśmy pomagać człowiekowi w potrzebie i nie odwracać oczu, wspierać ludzi wykluczonych ze społeczeństwa

- polityka społeczna powinna być prowadzona przez ulgi podatkowe (np. dopłaty do żłobków i przedszkoli), a nie gotówką, potrzeba mądrego pomagania

- niezbędna jest dbałość o ochronę zdrowia na wysokim poziomie dla wszystkich

Czego potrzebujemy:

- edukacji przez całe życie

- interakcji międzypokoleniowej

- nowej władzy w Polsce 

-  otwartości na drugiego człowieka i aktywności obywatelskiej

- uwrażliwiania i wspierania młodych 

- udziału w wydarzeniach edukacyjnych i obywatelskich - jak ta narada

- chodzenia na wybory

- wsparcia idei samorządności

- poczucia przynależności do społeczeństwa 

Jedna z grup prezentuje wyniki pracy, kartę trzyma moderator Piotr Seweryn Pawłowski, prawnik, koordynator inicjatywy Świecka Szkoła
Jedna z grup prezentuje wyniki pracy, kartę trzyma moderator Piotr Seweryn Pawłowski, prawnik, koordynator inicjatywy Świecka Szkoła
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Równość obywateli LGBT+ wobec prawa (zebrane główne wnioski obu grup)

Stan obecny:

- nie ma równości wobec prawa: nie ma związków partnerskich osób jednopłciowych, równości dotyczącej możliwości adopcji, pary jednopłciowe są w trudnej sytuacji, gdy jedno z nich korzysta z ochrony zdrowia, sądownictwo - prawo spadkowe itd.

- strach i osamotnienie; osoby LGBT+ źle się czują w społeczeństwie, boją się odrzucenia rodziny, bliskich, dalszych osób, społeczeństwa – wyautowania

- wykorzystywane są przez obie strony konfliktu politycznego

Do czego dążymy:

- do równości wobec prawa, które nie dyskryminuje, ale bez otaczania osób LGBT+ pomocą, bo nie są słabsze od reszty społeczeństwa 

- do edukacji społecznej i obywatelskiej

- do braku agresji i otwartego dialogu

- do zapewnienia osobom LGBT+ bezpieczeństwa przez państwo - np. policja służąca wszystkim obywatelom

- do mówienia Kościołowi o tym, co nas boli

Czego potrzebujemy:

- bardzo wielu zmian prawnych, by zapewnić równość

- pełnomocnika ds. walki z samotnością, jak w Wielkiej Brytanii

- wprowadzenia w szkołach przedmiotu komunikacja bez przemocy

- edukacji dla obywateli w każdym wieku - od przedszkola po dorosłych, żeby społeczeństwo rozumiały problem

- inwestycji w społeczeństwo obywatelskie - samorządy i organizacje pozarządowe powinny dawać opcje szerszej edukacji na ten temat

- mediów, które łączą, a nie dzielą, także społecznościowych

- rozdziału Kościoła od Państwa - Kościół nie jest miejscem ani narzędziem wyznawania poglądów politycznych i społecznych lecz religii

Agnieszka Tomasik koordynatorka Kreatywnej Pedagogiki i dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku
Agnieszka Tomasik koordynatorka Kreatywnej Pedagogiki i dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Media i dezinformacja (główne wnioski obu grup)

Stan obecny:

- natłok informacji na każdym kroku; nie ma czasu i ochoty by je weryfikować, nim przekażemy je dalej

- informacje czerpiemy od osób, którym ufamy, zamiast od ekspertów, przekazywanie fałszywych informacji trudnych do zweryfikowania

- dostęp do prawdziwych informacji bywa zależny od wykształcenia i miejsca zamieszkania np. nie wszyscy mają dostęp do internetu, a mają do jednego rodzaju mediów. 

- kryzys autorytetów i państwa

Do czego dążymy:

- by jak najwięcej mediów było niezależnych, a nie jak dziś często wykorzystywanych do manipulacji

- by przekazywały informacje, zamiast polaryzować społeczeństwo

- by przestrzegały praw człowieka, nie namawiały do łamania ich

- do przejrzystość finansowa mediów i dofinansowania ustalonego za pomocą ustawy

Czego potrzebujemy:

- wiedzy czerpanej od szkoły i od rodziców, żeby nie była upolityczniona, niezależna

- żeby ustawa Lex Czarnek 2.0 nie została wprowadzona w życie, bo organizacje pozarządowe, które uczą praktycznych rzeczy i krytycznego myślenia, nie będą już mogły tego robić

- wzajemnego słuchania międzypokoleniowego, także rozmów przy rodzinnej kolacji o naszych poglądach i o fakenewsach, bo dzięki temu edukujemy się nawzajem

- logiki i krytycznego myślenia

- edukacji medialnej, także w uniwersytetach trzeciego wieku

- tolerancji – brak wykluczeń, każdy ma prawo mieć inne poglądy, trzeba siebie słuchać, nie wykluczać tego co każdy ma do powiedzenia

- wzajemnego wspierania się w weryfikowaniu informacji; wzięcia odpowiedzialności za przekazany news i odwagi, by sprostować informacje błędne (często udostępniane w mediach społecznościowych).

 

Więcej mądrych dorosłych

Prof. Adam Bodnar tak podsumował spotkanie: 

- Jestem bardzo zmotywowany tym, co się dziś wydarzyło. Gdyby spisać wszystkie pomysły i spostrzeżenia, powstałby porządny program polityczny. Nie chodzi tylko o idee, ale o bardzo konkretne rozwiązania. Dziś podjęliśmy debatę w gronie złożonym z uczniów różnych szkół, nauczycieli oraz osób starszych. Nie znając się wzajemnie, ale mając podobne rozumienie rzeczywistości, wypracowaliście możliwe działania. Ta Narada obywatelska była dobrą lekcją demokracji. Dziękuje za to spotkanie i zachęcam do przekazywania zdobytej dziś wiedzy w swoich kręgach.

Warto dodać, że w trakcie gdy uczniowie i seniorzy dyskutowali z swoim gronie, nauczyciele - opiekunowie grup szkolnych także zasiedli przy wspólnym stole, by zastanowić się, jak model Narady wykorzystać można w poszczególnych (może nie tylko gdańskich, szkołach). A w końcu, także i kadra pedagogiczna zmierzyła się z jednym z tematów tego dnia - solidarności społecznej.

Gdańskie Lekcje Obywatelskie: "Zadawajcie pytania, wyciągajcie wnioski, myślcie krytycznie"

Na swojej liście potrzeb nauczyciele ujęli: mądrych dorosłych, dobre przykłady, modelowanie postaw obywatelskich i odpowiedź na pytanie, po co solidarność społeczna jest nam potrzebna. 

Nauczyciele także zakasali rękawy  i wzięli na warsztat temat solidarności społecznej
Nauczyciele także "zakasali rękawy" i wzięli na warsztat temat solidarności społecznej
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Organizatorzy Gdańskiej narady obywatelskiej: Fundacja Samorządność im. Lecha Bądkowskiego, Kreatywna Pedagogika, Gdańskie Lekcje Obywatelskie, Klub Tygodnika Powszechnego Trójmiasto, Kreatywna Pedagogika, Miasto Gdańsk.

 

TV

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mieszkańcy i turyści świętowali pod “Sobieskim”