• Start
  • Wiadomości
  • Najważniejsze przywileje dla Gdańska po raz pierwszy w polskim tłumaczeniu

Najważniejsze przywileje dla Gdańska po raz pierwszy po polsku

Muzeum Gdańska wydało publikację poświęconą przywilejom króla Kazimierza Jagiellończyka wystawionym miastu w czasie wojny trzynastoletniej. Dokumenty na język polski przełożył i omówił dr Marcin Grulkowski. Wydawnictwo inicjuje nową serię „Źródła do dziejów Gdańska”. Promocja publikacji odbędzie się w czwartek, 25 maja 2023 roku w Ratuszu Głównego Miasta. 
24.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dobraapoteoza
Gdańsk. Ratusz Głównego Miasta. Apoteoza Gdańska
fot. Dariusz Kula, mat. Muzeum Gdańska

XIII Regaty Smoczych Łodzi Instytucji Kultury. Zapowiada się ostra rywalizacja - start w piątek

Waldemar Ossowski: Gdańsk pamięta o przywilejach

- Król Kazimierz Jagiellończyk nadał miastu Gdańsk przywileje w okresie wojny trzynastoletniej (lata 1454 -1466). Stały się one podstawą szczególnej pozycji polityczno-gospodarczej miasta, jego autonomii prawnej i potęgi ekonomicznej w XVI - XVIII wieku - mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. - Przez kolejne stulecia Gdańsk wielokrotnie podkreślał pamięć i przywiązanie do przywilejów.  Zachowane i przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku pergaminowe dokumenty z lat 1454 - 1457 stanowią do dzisiaj niezwykle cenny materiał źródłowy dotyczący historii miasta. Już wkrótce, w rocznicę wydania przywileju będą dostępne, po raz pierwszy w polskim tłumaczeniu, w ramach nowej serii „Źródła do Dziejów Gdańska”, zainicjowanej przez nasze Muzeum.

Muzeum Gdańska. Pierwsza od stu lat monografia na temat przywilejów 

Kazimierz Jagiellończyk w początkowym okresie wojny trzynastoletniej, w zamian za finansowanie wojny z Krzyżakami, wystawił trzy przywileje unifikujące funkcjonujące na terenie Gdańska wspólnoty miejskie pod przewodnictwem Głównego Miasta, nadał różnorakie swobody oraz uposażenie i płynące z nich dochody, np. Wielki Młyn. Najważniejszy z nich, tzw. wielki przywilej, został wystawiony 15 maja 1457 roku. Ostatni, wydany 25 maja tego samego roku udostojniał koroną królewską składający się z dwóch srebrnych krzyży krzyżacki herb. Dokumenty zostały wystawione w języku średnio-wysoko-niemieckim, który wówczas stosowała kancelaria miejska.

Festyny, pikniki dzielnicowe i otwarcie klubu sąsiedzkiego. Mnóstwo atrakcji w gdańskich dzielnicach w ten weekend

Przygotowane przez Muzeum Gdańska wydawnictwo w tłumaczeniu dr Marcina Grulkowskiego wraz ze wstępem, opracowaniem i komentarzem, jest pierwszą od ponad stu lat kompleksową monografią poświęconą temu zagadnieniu. Zawiera aneks z pełną edycją wspomnianych dokumentów oraz ich pierwszym całościowym tłumaczeniem na język polski. Książka liczy 319 stron, zawiera 41 ilustracji oraz 4 wizerunki przywilejów kazimierzowskich wystawionych dla Gdańska.

okładka z napisem Privilegia Casimiriana przywileje króla Kazimierza IV Jagiellończyka dla Gdańska z okresu wojny trzynastoletniej
Privilegia Casimiriana
mat. MG

Ratusz Głównego Miasta. Spotkanie na temat nowej publikacji 

Podczas spotkania 25 maja 2023 roku o godz. 17.00 w Ratuszu Głównego Miasta w spotkaniu prowadzonym przez Wojciecha Sulecińskiego wezmą udział: autor książki i prof. Edmund Kizik. W ramach cyklu Czwartki w Muzeum Gdańska naukowcy opowiedzą,  jak dzięki przywilejom Gdańsk stał się jednym z najludniejszych i najbardziej tętniących życiem miast Korony Królestwa Polskiego oraz dawnej Rzeczypospolitej. Publikacja “Privilegia Casimiriana Przywileje króla Kazimierza IV Jagiellończyka dla Gdańska w okresie wojny trzynastoletniej” będzie dostępna w kasach oddziałów Muzeum Gdańska oraz w sklepie internetowym w cenie 115 złotych. W czwartek, 25 maja, o godz. 17.00 w Ratuszu Głównego Miasta, będzie można ją nabyć w cenie 89 złotych.

Cele Gdańska w dziedzinie kultury - szeroka oferta, demokratyzacja i równość

Czwartki w Muzeum Gdańska: Privilegia Casimiriana

  • Kiedy: 25 maja 2023 (czwartek), godz. 17.00-18.30
  • Gdzie: Ratusz Głównego Miasta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47
  • Wstęp: wolny
  • Ilość miejsc siedzących: 80
  • Cena promocyjna (25.05.2023): 89 zł
  • Cena regularna: 115 zł

Dr Marcin Grulkowski jest związany z Pracownią Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski w Instytucie Historii PAN. Jest autorem rozpraw poświęconych dziejom Gdańska i Prus. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kancelarii i finansów miast hanzeatyckich w późnym średniowieczu, rynku renty w miastach hanzeatyckich, zagadnień źródłoznawczych oraz początków bankowości w Gdańsku. W swoim dorobku posiada udział w licznych grantach i projektach badawczych w kraju i za granicą. Jest autorem m.in. monografii przedstawiającej najstarsze księgi Głównego Miasta Gdańska (2015), edycji ksiąg kamlarskich z XIV-XV w. i ksiąg małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV w. (2017), a także współautorem edycji cyfrowej szesnastowiecznych ksiąg rachunkowych rodziny Loitzów (2021).

 

TV

Huczne obchody 50-lecia Zaspy