• Start
  • Wiadomości
  • Gdański Uniwersytet Medyczny - najlepszy student zagraniczny w Polsce to Kanadyjczyk

Najlepszy student zagraniczny w Polsce to Kanadyjczyk z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Marlon Souza Luis, student VI r. kierunku lekarskiego English Division Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zwyciężył w tegorocznej edycji konkursu INTERSTUDENT w kategorii studiów magisterskich. Wyniki ogłoszono 26 kwietnia podczas XI gali “Konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce”.
27.04.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Od lewej: dr hab. Kamil Chwojnicki - prodziekan Wydziału Lekarskiego GUMed, Marlon Souza Luis z nagrodą, prof. Ewa Bień - z-ca ordynatora Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed, rektor GUMed prof. Marcin Gruchała
Od lewej: dr hab. Kamil Chwojnicki - prodziekan Wydziału Lekarskiego GUMed, Marlon Souza Luis z nagrodą, prof. Ewa Bień - z-ca ordynatora Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed, rektor GUMed prof. Marcin Gruchała
Fot. mat. pras. GUMed

 

Konkurs INTERSTUDENT odbywa się od 11 lat w ramach konferencji Studenci zagraniczni w Polsce. Z uwagi na sytuację epidemiczną wydarzenie, którego wirtualnym gospodarzem w tym roku był Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, odbyło się online.

Pochodzący z Kanady Marlon Souza Luis to już trzeci student Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wyróżniony w tym prestiżowym ogólnopolskim konkursie. Pierwszą laureatką była Gabrielle Karpinsky w 2015 r., a w 2019 r. Charles Woode.

“W konkursie nagradzamy najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie na polskich uczelniach. Szukamy ludzi ambitnych, dobrych studentów, ale przede wszystkim aktywnych, zaangażowanych, budujących mosty między kulturami.

W tym roku będziemy mieli szczególne zadanie: chcemy pokazać zagranicznych studentów, którzy mimo obaw i utrudnień wynikających z epidemii pozostali w naszym kraju. Studiują, działają społecznie, angażują się w życie swoich społeczności. Są przykładem dla kolegów i ambasadorami polskich uczelni w swoich krajach” - piszą organizatorzy* konkursu INTERSTUDENT.

- Jestem zaszczycony i zaskoczony nagrodą. Mam świadomość, że było wielu dobrych kandydatów i cieszę się, że ją otrzymałem. Osobiście czuję, że nie zrobiłem wystarczająco wiele i mógłbym zrobić jeszcze więcej – wyznał Marlon Souza Luis odbierając nagrodę. - Cieszę się, że moja praca została zauważona. To dla mnie dużo znaczy.

 

WYPOWIEDŹ MARLONASymboliczne wręczenie statuetki odbyło się w GUMed. W spotkaniu uczestniczyli: rektor uczelni prof. Marcin Gruchała, dr hab. Kamil Chwojnicki - prodziekan Wydziału Lekarskiego oraz autorka zwycięskiej nominacji - prof. Ewa Bień, zastępca ordynatora Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Jako rektor mam wielki zaszczyt wręczyć nagrodę dla najlepszego zagranicznego studenta tego roku. Jestem bardzo dumny, że mamy tak aktywnego studenta. Wiem, że jesteś najlepszy z najlepszych - podkreślił rektor.

– Marlon to wyjątkowy student. Ma niezwykłą umiejętności łączenia nauki z zaangażowaniem na rzecz uczelni. Chciałem podkreślić jego aktywności wpisujące się w misję naszego uniwersytetu, zwłaszcza działalność integracyjną, antydyskryminacyjną oraz pracę wolontaryjną - dodał prodziekan Chwojnicki.

Kapituła konkursu doceniła zaangażowanie Marlona i liczne działania o charakterze edukacyjnym, społecznym, charytatywnym. Aktywnościami i projektami, w które zaangażowany jest Marlon można by obdzielić kilka osób. Prowadzi studencki projekt edukacyjny Fun with English, ucząc chore dzieci i ich rodziców języka angielskiego poprzez wspólne gry i zabawy. Organizuje akcje charytatywne na rzecz pacjentów oddziałów dziecięcych gdańskich szpitali, współpracując z trójmiejskimi firmami i fundacjami, prowadzi warsztaty dla studentów.

- Główną cechą Marlona jest cierpliwość, wytrwałość i nieustanna chęć pomocy innym – pacjentom, ich rodzinom, a także kolegom i koleżankom studentom - mówi prof. Ewa Bień. - Poświęca niezliczone godziny swego wolnego czasu, angażując się w kolejne akcje i projekty o wymiarze edukacyjnym, społecznym i charytatywnym. Dla studenta medycyny i przyszłego lekarza cechy te są szczególnie ważne. W marcu ubiegłego roku, kiedy nad światem zawisło widmo nowej, nieznanej choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, Marlon bez wahania przystąpił do pracy w Pracowni Druku 3D przy Klinice Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca GUMed. Pod jego przewodnictwem grupa złożona z trójki studentów produkowała środki ochrony osobistej; przyłbice, masek, a nawet jednorazowe osłony na termometry, których tak bardzo brakowało w tamtym czasie na oddziałach i w klinikach. Wszystko, co robi dla środowiska studenckiego naszej Uczelni, nacechowane jest ideami otwartości, tolerancji kulturowej, religijnej i społecznej. Dowodem jest jego zaangażowanie w uczelnianą kampanię antydyskryminacyjną Kultura Szacunku/Culture of Respect.

 

Marlon Souza Luis na studia lekarskie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym przyjechał z Kanady
Marlon Souza Luis na studia lekarskie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym przyjechał z Kanady
Fot. mat. pras. GUMed

Pod przewodnictwem Marlona koło naukowe the English Division Pediatric Oncology Scientific Circle zaczęło zrzeszać nie tylko studentów angielskojęzycznych, lecz także studentów polskich Wydziału Lekarskiego. Stało się jednym z pierwszych kół naukowych GUMed, w którym studenci obu wydziałów mają okazję współpracować ze sobą, dzielić się doświadczeniami i przyjaźnić.

- I nie tylko przyjaźnić! W tym kole Marlon poznał polską studentkę Wydziału Lekarskiego, Zuzannę, która niedługo zostanie jego żoną - dodaje prof. Bień.

Laureat jest także dobrze zapowiadającym się młodym naukowcem. Za jego sprawą w 2019 r. w GUMed odbyła się pierwsza studencka konferencją onkologiczna przeprowadzona wyłącznie w języku angielskim. Jest także współautorem pracy przyjętej do druku w prestiżowym tytule Cardiology Journal i członkiem lub przewodniczącym licznych kół naukowych.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest w ramach programu Study in Poland przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przy współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP.

WIĘCEJ O LAUREACIE

 

Student VI r. kierunku lekarskiego English Division w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Przewodniczący kół naukowych: the English Division Pediatric Oncology Scientific Circle (OSCC), the ED Scientific Circle of Clinical Rheumatology oraz the ED Cardiology Scientific Circle, a także aktywny członek koła naukowego the ED Scientific Circle of Pediatric Cardiology. Jeden z pomysłodawców i współprowadzących pierwszego w Polsce fakultetu dotyczącego wykorzystania druku 3D w medycynie. Fakultet był prowadzony dzięki uprzejmości Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wrodzonych Wad Serca GUMed oraz dr. Jarosława Meyera-Szarego i umożliwił studentom kierunku polskojęzycznego, jak i English Division zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem druku 3D.

Pomysłodawca i współautor inicjatywy 3D Printing Covid Student Task Force zajmującej się drukiem środków ochrony osobistej na drukarkach 3D. W okresie od marca do czerwca 2020 r. grupa złożona z trójki studentów pod przewodnictwem Marlona wyprodukowała setki przyłbic i masek ochronnych, które zostały przekazane oddziałom Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz licznym trójmiejskim szpitalom zmagającym się z niedoborem środków ochrony osobistej.

Organizator i aktywny prowadzący projektu edukacyjnego Fun with English dla dzieci z chorobą nowotworową leczonych w Klinice Pediatrii, Hematologii I Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Projekt powstał w 2011 r. z inicjatywy studentów – członków koła naukowego the English Division Paediatric Oncology Scientific Circle, którego Marlon jest przewodniczącym. Obejmuje cykliczne spotkania studentów obcojęzycznych z dziećmi z chorobą nowotworową i ich rodzicami, w czasie których prowadzona jest nauka języka angielskiego poprzez gry, zabawy i zajęcia artystyczne. Spotkania te dają studentom możliwość zaprezentowania swoich krajów i kultur, a dla dzieci i ich rodziców są unikatową szansą na poznanie różnych kultur niejako “od środka”.

Organizator cyklicznych, tematycznych imprez dla pacjentów onkologicznych (Andrzejki, kręgle, Mikołajki, Choinka i inne). Organizator akcji charytatywnej The Gift That Keeps Giving, z której przychód jest przekazywany w całości Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed.

Za jego sprawą w 2019 r. w GUMed odbyła się pierwsza studencka konferencją onkologiczna przeprowadzona wyłącznie po angielsku. Jest także współautorem pracy przyjętej do druku w prestiżowym tytule Cardiology Journal i członkiem lub przewodniczącym licznych kół naukowych. Myśli o kardiologii jako swojej przyszłej specjalizacji.

 

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku