PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

GUMed najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza

GUMed najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza
Studenci zagraniczni kształcący się w Gdańsku najchętniej i najczęściej wybierają Gdański Uniwersytet Medyczny. Uczy się tutaj ponad 30 proc. ogółu cudzoziemców studiujących w naszym mieście.
Gdański Uniwersytet Medyczny, historyczny budynek przy placu dr. Stefana Michalaka
Gdański Uniwersytet Medyczny, historyczny budynek przy placu dr. Stefana Michalaka
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.plGdański Uniwersytet Medyczny od lat jest liderem umiędzynarodowienia na Pomorzu. Utrzymujący się trend potwierdza najnowszy raport Studenci zagraniczni w Polsce 2020 przygotowany w ramach programu Study in Poland realizowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną Perspektywy.

W Gdańsku studiuje 3 270 cudzoziemców, pochodzących z 44 krajów. Najliczniejszą grupą są studenci GUMed, stanowiący ponad 30 proc. ogółu.

Zdecydowanym faworytem wśród kierunków cieszących się największą popularnością u obcokrajowców w Gdańsku, jest kierunek lekarski, na którym w roku 2019/2020 kształciło się blisko 1 000 osób.

W skali kraju kierunek lekarski był drugim najczęściej wybieranym przez studentów zagranicznych. Kształciło się na nim w sumie 7 828 osób, z których niemal 1 000 studiował w naszym Uniwersytecie. GUMed uplasował się na drugiej pozycji wśród polskich akademickich uczelni kształcących w zawodach medycznych - tuż za Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Jak podkreślają twórcy raportu, umiędzynarodowienie jest jednym z głównych trendów rozwojowych szkolnictwa wyższego na świecie. Polskie uczelnie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, dokładając starań, by w ich murach kształciło się jak najwięcej studentów z zagranicy. W związku z tym, z roku na rok rośnie liczba cudzoziemców kształcących się w Polsce.

Działania z zakresu internacjonalizacji realizuje w GUMed Dział ds. Umiędzynarodowienia. Do jego najważniejszych zadań należy m.in. organizacja współpracy międzynarodowej, wsparcie studentów zagranicznych oraz budowa relacji z absolwentami zagranicznymi.

- Nasz uniwersytet kładzie szczególny nacisk na zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia oraz wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalności na świecie. Popierane i wspierane są wszelkie działania dotyczące współpracy międzynarodowej oraz mobilności zagranicznej - mówi Ewa Kiszka, kierownik Działu. - Niezwykle istotny jest rozwój kierunków studiów otwartych dla kandydatów z całego świata, jak też podnoszenie kompetencji językowych i kulturowych społeczności akademickiej oraz reorganizacja i dostosowywanie uczelnianej administracji do wspierania naukowców. Są to działania na poziomie strategicznym i operacyjnym, bezpośrednie i pośrednie, partnerskie i wspierające, dostosowywane do zmieniających się potrzeb.

Na GUMed studiuje obecnie blisko tysiąc obcokrajowców pochodzących z 65 krajów. Stanowi to 17 ogółu studentów. oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl