Multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych GUMed, UCK i UCS już działa

Ponad 10 mln zł otrzymał Gdański Uniwersytet Medyczny na utworzenie Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (MCWBK) w ramach pierwszego konkursu Agencji Badań Medycznych na tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Środki umożliwiają stworzenie niezbędnej infrastruktury i rozwój kadry Centrum.
03.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dobreotwarcie
Oficjalne otwarcie Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (MCWBK). Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał na ten cel 10 mln zł
fot. Paweł Sudara/GUMed

Gdański Uniwersytet Medyczny. Projekt Med fake, czyli zaufajmy szczepieniom

Oficjalne otwarcie jednostki odbyło się 3 marca 2023 r. W wydarzeniu wzięli m.in. udział: rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, wiceminister zdrowia Piotr Bromber oraz prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński wraz z dyrektor Centrum Rozwoju Badań Klinicznych ABM Agnieszką Ryniec. 

Badania kliniczne na GUM-edzie szansą dla pacjentów 

- Istotą działania uczelni medycznych, poza kształceniem kadr, jest prowadzenie badań w obszarze nauk medycznych, a już w szczególności badań klinicznych - podkreślił prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. - Nie da się prowadzić badań medycznych, tylko wyłącznie siedząc za biurkiem uniwersyteckim. Do tego potrzebne jest profesjonalne narzędzie, jakim są szpitale kliniczne, podmioty medyczne, na których terenie i przy można powiedzieć dzięki zapleczu infrastrukturalnym, dzięki zapleczu organizacyjnymi, dzięki zapleczu ludzkim tego typu badania w ogóle można prowadzić 

Jak zaznaczył Rektor GUMed, badania kliniczne często stanowią ogromną szansę dla wielu pacjentów z ciężkimi schorzeniami, ratując im życie i umożliwiając dostęp do innowacyjnych, niezwykle nowoczesnych terapii, które jeszcze nie są dostępne w ramach standardowego leczenia.

UCK obala mity. Chory na padaczkę może żyć normalnie, a wiedza najlepiej leczy ze strachu

- Chciałbym bardzo podziękować naszym badaczom, którzy realizują te trudne projekty dla naszej Uczelni, dla rozwoju nauk medycznych i dla dobra naszych pacjentów dodał rektor Marcin Gruchała. - Dziękuję także naszym partnerom w tym projekcie: Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu, które jest nie tylko szpitalem niosącym pomoc pacjentom, ale stanowi niezwykle ważny ośrodek prowadzenia badań naukowych i Uniwersyteckiemu Centrum Stomatologicznemu, które jest również niezwykle ważnym partnerem dla Uczelni w tym zakresie.

Dobreotwarcie2
Profesor Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślił, że badania kliniczne często stanowią ogromną szansę dla wielu pacjentów z ciężkimi schorzeniami, ratując im życie i umożliwiając dostęp do innowacyjnych, niezwykle nowoczesnych terapii, które jeszcze nie są dostępne w ramach standardowego leczenia
fot. Paweł Sudara/GUMed

GUM-ed liderem projektów finansowanych przez Agencję Badań Medycznych 

Gdański Uniwersytet Medyczny należy do najbardziej aktywnych wnioskodawców uzyskujących dofinansowanie Agencji Badań Medycznych. Obecnie Uczelnia jest liderem 16 projektów finansowanych przez ABM, wśród których 15 to projekty badawczo-naukowe, a jeden dotyczy utworzenia Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Łączna wartość dofinansowania to ponad 201 mln zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2021-2026. Ponad 10 mln zł finansowania ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych przeznaczono na: adaptację i wyposażenie ok. 20 pomieszczeń biurowych, wyposażenie Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz w sprzęt medyczny, jak również stworzenie systemu informatycznego zarządzania badaniami klinicznymi oraz zatrudnienie personelu.

Czym się zajmie centrum?

MCWBK jest jednostką kompleksowo wspierającą realizację klinicznych projektów badawczych, finansowanych ze środków na naukę przyznawanych w trybie konkursowym oraz organizującą realizację badań klinicznych zlecanych przez inne podmioty komercyjne i akademickie. Dzięki wsparciu udzielonemu przez ABM, MCWBK ułatwi realizację w gdańskim ośrodku naukowo-klinicznym nowych wysokospecjalistycznych badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych, często dotychczas nierealizowanych na terenie Polski. 

Nowatorski zabieg kardiochirurgiczny w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku 

- To ważny okres, jeśli chodzi o badania kliniczne w Polsce. Kilka lat temu powstała Agencja Badań Medycznych, a mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zakończy się proces legislacyjny w Sejmie, jeżeli chodzi o ustawę badań klinicznych - zaznaczył wiceminister zdrowia Piotr Bromber. - Zamykamy ważny proces, ważny etap wsparcia procesu badań klinicznych w Polsce. Tworzymy zupełnie inną przestrzeń tych badań, nowoczesną transparentną, co ważne w całym tym procesie legislacyjnym. Gratuluję Panie Rektorze otwarcia tego Centrum. Mam nadzieję, że jest kolejny impuls do realizacji badań klinicznych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, który dla nas jako dla Ministerstwa jest niezwykle ważny.

Multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. W jakim celu powołane?

Multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego (MCWBK GUMed, UCK i UCS) zostało powołane w celu stworzenia efektywnej struktury zajmującej się kompleksową obsługą oraz zarządzaniem badaniami klinicznymi i eksperymentami medycznymi, w tym eksperymentami badawczymi, uruchamianymi w GUMed. Do zadań jednostki należy także wsparcie badań klinicznych prowadzonych w UCK i UCS. Na MCWBK składają  się z Centra Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) istniejące w strukturach właściwych jednostek partnerskich (tj. GUMed, UCK i UCS)

Dobrecentrum3
Ponad 10 mln zł finansowania z Agencji Badań Medycznych przeznaczono na: adaptację i wyposażenie ok. 20 pomieszczeń biurowych, wyposażenie Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz w sprzęt medyczny, jak również stworzenie systemu informatycznego zarządzania badaniami klinicznymi oraz zatrudnienie personelu
fot. Paweł Sudara/GUMed

- Dzisiaj Gdańsk dołącza do elitarnego grona najlepszych uniwersytetów w Polsce, które prowadzą badania na najlepszy europejskim, a być może - nie boję się tego powiedzieć - na najlepszym światowym poziomie - powiedział prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński. - To wielkie święto Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ale również pacjentów, bowiem badania kliniczne to dostęp do bardzo często nowoczesnych, wspaniałych terapii w wielu schorzeniach, które są szansą na dłuższe, lepsze życie.

Kilkaset projektów, w których uczestniczy ponad 60 tys. pacjentów

Jak dodał Prezes ABM, przez ostatnie 4 lata działania Agencja przeznaczyła ponad 2 mld zł na sektor badań klinicznych w Polsce, w tym kilkaset projektów, w których uczestniczy ponad 60 tysięcy pacjentów, którzy w całej Polsce biorą udział w badaniach finansowanych w ten sposób przez skarb państwa.

Gdański szpital zakaźny przenosi się do Gdyni. Pacjenci już w nowym miejscu

- Spotykamy się, żeby otworzyć 15 z 23 Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Mówimy o sieci, o pewnej marce i jakości, którą budujemy w Polsce - mówił prezes Sierpiński. - Badania kliniczne to w pewnym sensie obudowanie nauką najnowocześniejszych terapii. To właśnie robimy, dzięki takim działaniom i temu wsparciu możemy pomóc pacjentom w najlepszy możliwy sposób. To, co mnie bardzo cieszy to fakt, że w pewnym sensie idea powstawania Centrum Badań Klinicznych powstawała tutaj, w Gdańsku. Kiedy tworzyliśmy Agencję, kiedy wspólnie z Ministrami myśleliśmy, co możemy zrobić, żeby poprawić infrastrukturę w Polsce i przyglądaliśmy się temu, co zostało zrobione w Gdańsku - otwartemu w 2019 r. Ośrodkowi Badań Klinicznych Wczesnych Faz i organizacji badań klinicznych w szpitalu po to, aby ten model właściwie zastosować w całej Polsce.

W ramach MCWBK zaplanowano wsparcie innowacyjnej infrastruktury badawczej, w tym Centrum Badań Klinicznych Wczesnych Faz, w której realizowane będą projekty naukowe we współpracy z najlepszymi instytucjami naukowymi na świecie. W planach MCWBK jest również udział w kształceniu studentów i lekarzy. Dzięki wsparciu zespołów badawczych GUMed przez MCWBK, Uczelnia zwiększy swój udział w pionierskich badaniach nad nowymi lekami, bez których jest niemożliwy rozwój medycyny.

Wiecha na budynku Centrum Opieki Wytchnieniowej. Za pół roku pierwsi podopieczni

− To Centrum jest przykładem tego, że korzystając z pewnych idei i zapału, można zrealizować marzenia, które w zasadzie nigdy nie były możliwe do zrealizowania. Te idee, to są bardzo wczesne pomysły, które dają niesamowitą perspektywę. Jeśli nie sprawdzimy, co jest za tym horyzontem, to nie odkryjemy nowego lądu. A to wszystko, Centrum i projekty, dają taką możliwość − podkreślił Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK.

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych z centrum stomatologicznym 

Jak zaznaczyła dr Mirosława Pellowska-Piontek, prezes UCS GUMed, to jedyne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w kraju, w skład którego wchodzi centrum stomatologiczne. W stomatologii następuje ogromny postęp technologiczny, a włączenie jednostki w struktury MCWBK stwarza nowe możliwości jej rozwoju jednostki i realizacji unikatowych badań klinicznych w tym obszarze.

Sieć CWBK ma na celu zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakość obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Powstanie sieci pozwoli na utworzenie wystandaryzowanych ośrodków na wzór struktur istniejących na zachodzie Europy. Staną się one flagowymi instytucjami w ochronie zdrowia prowadzącymi badania o najwyższym standardzie, z troską o bezpieczeństwo uczestników badań. Badania kliniczne w Polsce będą dzięki temu prowadzone w sposób przyjazny zarówno dla szpitala, jak i pacjenta.

TV

Światowa stolica bursztynu