• Start
 • Wiadomości
 • Małe domy - walka o godne życie dorosłych osób z autyzmem

Małe domy muszą być w ustawie! Rozpoczęła się walka o godne życie dorosłych osób z autyzmem

W Europejskim Centrum Solidarności zainaugurowano ogólnopolską kampanię „Małe domy muszą być w ustawie”. Rodzice osób z autyzmem od lat zabiegali o to, żeby ich dorosłe dzieci mogły samodzielnie zamieszkać w domach z indywidualnym wsparciem w społeczności lokalnej. Mają już dość czekania - teraz rozpoczynają walkę. Inauguracja kampanii odbyła się w sobotę 1 kwietnia, w przededniu  Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
03.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Do zdjęcia pozuje grupa osób - tutaj widzimy około 10 - które w rękach trzymają niebieskie kartki z czarnym napisem Małe Domy Muszą Być w Ustawie
W uroczystej inauguracji kampanii w ECS uczestniczyły osoby z autyzmem, ich bliscy i społecznicy, którzy niosą pomoc. Na koniec goście pozowali do wspólnego zdjęcia z niebieskimi kartkami, na których było kluczowe dla wszystkich hasło
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Osoby z autyzmem - co z ich prawami?

W spotkaniu w ECS uczestniczyły osoby z autyzmem, ich bliscy, a także społecznicy, którzy bezinteresownie udzielają wsparcia osobistego, finansowego. 

Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym mówiła, że w wielu obszarach sposób funkcjonowania instytucji państwowych nie przekłada się ani na ustawodawstwo, ani na praktykę - choć już ponad 10 lat temu Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

- Społeczeństwo musi być włączające, również dla osób z autyzmem, a państwo powinno respektować i realizować ich prawa - mówi Małgorzata Rybicka. - To standard cywilizacyjny, z którego stosowaniem nasz kraj wciąż ma niestety problem. 

Rozmowy Agnieszki Michajłow. Autyzm - wyzwanie dla nas wszystkich

Dramat osób dorosłych z autyzmem

Śmierć rodziców lub opiekunów prawnych w Polsce całkowicie zmienia sytuację osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Z warunków domowych trafiają do dużych instytucji, domów pomocy społecznej, które nie są dostosowane do ich potrzeb. Ze względu na brak indywidualnego wsparcia i prywatnej przestrzeni przechodzą tam regresy, tracą nabyte wcześniej umiejętności, pojawiają się u nich lub nasilają zachowania agresywne i autoagresywne. Osoby z autyzmem wskutek tych problemów często trafiają do szpitali psychiatrycznych, gdzie trzymane są miesiącami, przywiązane do łóżek pasami bezpieczeństwa. To niezwykle dramatyczne losy, które nie muszą takimi być - jeśli państwo polskie wprowadzi dla nich formy mieszkalnictwa, obowiązujące w wielu krajach wysokorozwiniętych.

Autyzm. Czy wiemy tak naprawdę czym jest?

Małe domy pomagają najlepiej

Optymalnym rozwiązaniem są małe domy w społeczności lokalnej, w których - dzięki pomocy terapeutów i opiekunów -  osoby autystyczne mogą funkcjonować w społeczeństwie. Powinny być to domy dla nie więcej, niż 12 osób. Każda z nich powinna mieć własny pokój z łazienką i indywidualne wsparcie. 

Zasadą funkcjonowania małych domów jest podmiotowe podejście do każdej osoby, z uwzględnieniem jej potrzeb.

Tego typu Wspólnot Domowych zbudowanych przez organizacje pozarządowe w Polsce jest zaledwie kilka. Należą do nich:

 • Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego
 • Pomorska Farma Życia

W ramach programu PFRON ma powstać w najbliższych latach 50 opartych na podobnej koncepcji Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych. Wszystko to razem  zaspokoi niewielką część potrzeb. Trzeba pamiętać, że koszty wsparcia w takich miejscach są znacznie wyższe niż w tradycyjnych domach pomocy społecznej.

ZOBACZ FILM O MAŁYCH DOMACH Z INDYWIDUALNYM WSPARCIEM:

 

Małe domy muszą być w ustawie - start!

Małe domy powinny powstawać wszędzie tam, gdzie są potrzebne i muszą mieć stałe finansowanie zagwarantowane ustawowo. Z roku na rok rozwijają się środowiska i organizacje pozarządowe, niosące wsparcie osobom z autyzmem. Często utrzymują one pomoc od samorządu terytorialnego. Problemem wciąż jest brak wystarczającej pomocy ze strony instytucji państwowych. 

Zainaugurowana w sobotę, 1 kwietnia w gdańskim ECS kampania „Małe domy muszą być w ustawie” ma na celu wprowadzenie problemu do przestrzeni publicznej i  uwzględnienie postulatu „Małe domy muszą być w ustawie”  w programach wyborczych.

30 lat pracy i serca. Pomorze uczciło jubileusz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Spektrum autyzmu. Samorzecznicy mają głos

Podczas spotkania w ECS swój czas miała też inna grupa osób ze spectrum autyzmu - tych, które chcą i mają możliwości, by uczestniczyć w życiu społecznym. Są to osoby “wysokofunkcjonujące”, świadome swoich praw, potrzeb i barier, potrafiące mówić o swoich potrzebach i prawach.

W sesji panelowej uczestniczyli „samorzecznicy” osób z autyzmem: Natalia Wiśniewska, Kacper Rudak, Lena Czerebak i Aileen Marzanna Bizel. Była to rzadka okazja do bezpośredniego usłyszenia o problemach osób w spektrum autyzmu, od nich samych.

 • Natalia Wiśniewska mówiła, m.in., o potrzebie ograniczenia bodźców sensorycznych w przestrzeni publicznej, o potrzebie tolerancji, zrozumienia oraz o seksualności osób z autyzmem. 
 • Kacper Rudak - który jest absolwentem dwóch kierunków studiów -  opowiadał, jakie trudności w szkole ma uczeń ze spektrum autyzmu i jak można je pokonać. On sam, jak przyznaje, ukończył studia dzięki wsparciu zarówno kolegów z uczelni, jak i pani dziekan ds. studenckich, która ze zrozumieniem podeszła do ograniczeń wynikających z  autyzmu. 
 • Lena Czerebak, psycholog, mówiła o tym, jak pracodawca powinien podchodzić do osoby z autyzmem.
 • Aileen Marzanna Bizzell - pochodząca z Holandii i mieszkająca od lat w Polsce - nakreśliła problemy związane z samodzielnym  mieszkaniem osoby ze spektrum autyzmu i potrzeby wsparcia asystenckiego.

NASZA FOTOGALERIA Z UROCZYSTOŚCI W ECS:

Przyjaciele osób z autyzmem

Podczas spotkania w ECS wręczono odznaki Przyjaciela Osób z Autyzmem. Są nimi honorowani ci, którzy szczególnie zaangażowali się w pomoc i integrację osób z autyzmem. Odznaki otrzymali: 

 • prof. Joanna Fac-Beneda, była prodziekan ds. studenckich UG
 • Izabela i Waldemar Chronowcy z firmy Mila
 • Jakub Marciniak i Adam Parchimowicz z firmy Apilia Marciniak-Parchimowicz sp. J
 • Dorota Abramowicz z Zawsze Pomorze (zaległa odznaka za rok ubiegły)

Wśród uczestników uroczystości można było spotkać m.in.: posłankę Henrykę Krzywonos-Strycharską, europosła Janusza Lewandowskiego, zastępcę prezydent Gdańska Piotra Grzelaka, którzy lobbują na rzecz pomocy osobom z autyzmem

Na koniec goście stanęli do wspólnego zdjęcia. Wszyscy, trzymali w rękach hasło tegorocznej kampanii, zapisane na niebieskich kartkach - „Małe domy muszą być w ustawie”.

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska